Múrcia, 17 gen (EFE). – L’hospital Universitari Verge de l’Arrixaca ha estat designat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS) com centre, servei i unitat de referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR) en matèria de esclerosi múltiple, informa la Comunitat Autònoma.Murcia, 17 ene (EFE).- El hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido designado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) como Centro, Servicio y Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) en materia de esclerosis múltiple, informa la Comunidad Autónoma.

La directora general d’Assistència Sanitària del Servei Murcià de Salut (SMS), Magina Blázquez, va valorar aquest reconeixement i el treball exercit pels professionals d’aquesta unitat que, segons va explicar, “converteix l’Arrixaca en un referent nacional en l’abordatge de la esclerosi múltiple “.

A més, segons ha recordat Blázquez, l’Arrixaca també està considerada com centre, servei i unitat de referència del Sistema Nacional de Salut per al tractament d’infeccions ostearticulares resistents i en ortopèdia infantil, així com per a la queratopròtesis, que també es realitza a l’Hospital General Universitari Reina Sofia de Múrcia.

La directora general va explicar que “aquesta decisió ha estat adoptada pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) després de complir una sèrie de criteris i paràmetres establerts pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat en determinades patologies, tècniques, tecnologies i procediments “.

L’acreditació com CSUR té com a finalitat garantir l’equitat en l’accés a una atenció sanitària de qualitat, segura i eficient a les patologies de molt baixa freqüentació que per les seves característiques requereixen cures de gran especialització.

La Unitat d’Esclerosi Múltiple, ubicada a l’Hospital de Dia del Complex Hospitalari Verge de l’Arrixaca està activa a la Comunitat Autònoma des de l’any 1998 i al capdavant del treball desenvolupat pels sis professionals que la integren hi ha el doctor Meca encara que, segons va puntualitzar la directora general d’Assistència Sanitària, “té un marcat caràcter multidisciplinari ja que compta amb el suport de diferents especialistes”.

Durant 2012, els professionals d’aquesta Unitat van atendre aproximadament a unes 700 persones diagnosticades amb esclerosi múltiple i més, Blázquez ha indicat que “cada any es fan uns 60 nous diagnòstics tenint aquesta patologia major prevalença entre les dones ja que fins al 70 per cent dels afectats pertanyen al sexe femení “.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 http://www.laverdad.es/agencias/20130117/murcia-region/arrixaca-designado-centro-referencia-materia_201301171317.html

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), Magina Blázquez, valoró este reconocimiento y el trabajo desempeñado por los profesionales de esta Unidad que, según explicó, “convierte a la Arrixaca en un referente nacional en el abordaje de la esclerosis múltiple”.

Además, según recordó Blázquez, la Arrixaca también está considerada como Centro, Servicio y Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de infecciones ostearticulares resistentes y en ortopedia infantil, así como para la queratoprótesis, que también se realiza en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

La directora general explicó que “esta decisión ha sido adoptada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) tras cumplir una serie de criterios y parámetros establecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en determinadas patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos”.

La acreditación como CSUR tiene como finalidad garantizar la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente a las patologías de muy baja frecuentación que debido a sus características requieren cuidados de gran especialización.

La Unidad de Esclerosis Múltiple, ubicada en el Hospital de Día del Complejo Hospitalario Virgen de la Arrixaca está activa en la Comunidad Autónoma desde el año 1998 y al frente del trabajo desarrollado por los seis profesionales que la integran está el doctor Meca aunque, según puntualizó la directora general de Asistencia Sanitaria, “posee un marcado carácter multidisciplinar ya que cuenta con el apoyo de distintos especialistas”.

Durante 2012, los profesionales de esta Unidad atendieron aproximadamente a unas 700 personas diagnosticadas con esclerosis múltiple y además, Blázquez indicó que “cada año se hacen unos 60 nuevos diagnósticos teniendo esta patología mayor prevalencia entre las mujeres ya que hasta el 70 por ciento de los afectados pertenecen al sexo femenino”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 http://www.laverdad.es/agencias/20130117/murcia-region/arrixaca-designado-centro-referencia-materia_201301171317.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content