• Després de la polèmica per la presumpta irregularitat de la situació laboral de l’ajudant d’Echenique, cuidadors personals expliquen per què accepten treballs fora de la llei
  • Tras la polémica por la presunta irregularidad de la situación laboral del ayudante de Echenique, cuidadores personales explican por qué aceptan trabajos fuera de la ley

  A la plaça del Comte de la Vall de Suchil s’albira un semicercle de cadires de rodes. Diverses dones s’acomoden al voltant de dos bancs als dependents als quals assisteixen, majoritàriament gent gran i persones amb diversitats funcionals . Elles es reparteixen les places sota els arbres, el banc i els contractes. «Aquí cotitzar, gairebé només cotitza l’ombra», fa broma Patricia, colombiana de 46 anys. Fa prop de dos que acompanya «la senyora Lola», i es qualifica com una de les afortunades de la plaça. Va treballar en negre gairebé una dècada cuidant pacients d’esclerosi múltiple i altres malalties degeneratives, però ara ha aconseguit l’alta a la Seguretat Social i un contracte com interna per 700 euros. Alejandra, en canvi, continua «pel seu compte i risc», com ella l’anomena, engrossint aquesta part del col·lectiu que treballa irregularment i que el cas del dirigent de Podem Pau Echenique ha portat a primera línia del debat públic.

  Coneix el cas vagament, encara que els detalls li són familiars: «També treball per hores, i així és molt més difícil aconseguir que et regularitzin, encara que tinguis els papers», explica. Assisteix de nou a cinc a Mari Luz, una dona de 88 anys malalta de Alzheimer que viu amb el seu marit, de 93. Desconeix si el matrimoni rep prestació per la llei de dependència , però aventura que la negativa a fer-li contracte no respon a motius econòmics. «Podrien fer perquè estan en bona posició. Volien pagar-me 650 euros al mes, però vaig aconseguir que pugessin a 800. Hem de fer-ho així, almenys que ens paguin alguna cosa més si no estem donades d’alta, és l’única forma de lluitar per els nostres drets «, explica.

  En altres ocasions, qui rebutja la regularització és el propi assistent. «Tinc cura a un malalt de distròfia muscular dues hores al dia. Si em donés d’alta per aquestes 14 hores setmanals, perdria la prestació per desocupació i no m’ho puc permetre», reconeix David, de 38 anys. Cobra 10 euros l’hora, un preu estàndard per a qui treballa en negre, que pot escalar fins als 12. Quan va perdre la feina en una empresa de logística, la possibilitat d’assistir a un conegut va ser la seva taula de salvació, valent-se de certs coneixements en geriatria i la seva corpulència. «Com ell [Echenique], també sé que faig malament, però no tinc altra sortida», addueix. Una de les pàgines web d’oferta i demanda d’ocupació que utilitza per trobar un contracte amb altres dependents, dóna bon compte que l’economia submergida és a la superfície del sector. «Es busca assistent o cuidador per treballar sense contracte per hores», és un dels reclams més recurrents.

  «Jo podria donar perfectament d’alta a la cuidadora de la meva mare, perquè rebut al voltant de 300 euros per la llei de dependència, encara que no cobriria tot el sou. Va ser ella qui em va demanar que no ho fes, perquè preferia cobrar una mica més per hora, en lloc que invertís jo aquesta quantitat en pagar-li la Seguretat Social «, revela la Laura. El seu cas exposa la problemàtica que a la llarga acaba arraconant aquest tipus de treballadors. «Em va explicar que tot i que li donés d’alta, després de tants anys en negre, ja no arribaria al mínim de cotització. A mi al principi em feia cosa, però vaig accedir perquè al capdavall jo inverteixo exactament el mateix», justifica.

  En realitat, segons Iñaki Martínez, de la Associació Espanyola d’Assistència Personal (ASAP), el color en què es desenvolupen els assistents personals s’emmarca més en l’escala de grisos, que en el negre. Descriu la tessitura actual com una «lluita per la supervivència, una successió de arranjament després arranjament», en la qual assistents i assistits es veuen forçats a sortejar la legalitat per tirar endavant. Alternen el blanc i el negre, l’economia domèstica i la submergida. «Portem tant de temps treballant en aquestes condicions que al final s’ha convertit en la normalitat el fet de ‘busca’t la vida i negocia amb el teu assistent'», apunta. Assenyala tres assumptes nuclears que provoquen que el treball en negre estigui a l’ordre del dia: l’escassa dotació econòmica de la Llei de Dependència, la manca de professionalització de la figura de l’assistent personal i la nul·la regulació.

  ¿Cuidadors o assistents?

  «Què més dóna que sigui cuidadora o assistent? Al cap ia la fi, faig la mateixa feina», respon Lili, mentre li recol·loca les ulleres de sol a Daniel, de 89 anys, que pateix demència senil. La majoria no veu més enllà d’un matís semàntic entre les dues denominacions perquè, quan tot és negre, les categories professionals es difuminen. «Hi ha moltíssima confusió respecte a això, i un cuidador no és un assistent personal ni viceversa, cobreixen necessitats i competències diferents», aclareix Iñaki Martínez.

  La figura de l’assistent personal neix del model social de la discapacitat, no del model mèdic rehabilitador. És l’única que promou l’autonomia de les persones, no la dependència. «Per exemple, la dona de Echenique , encara que al principi el va anomenar així, mai pot ser un assistent personal. Va molt més enllà de manejar una grua, de posar un bolquer, de donar de menjar o de la neteja personal, que també ho fem «, postil·la. Aquesta figura, ja existent als EUA i Europa, va desembarcar a Espanya el 2001 i es va incorporar a l’article 19 de la Llei de Dependència a 2006. «Però és insuficient, perquè no s’ha regulat, només hi ha esborranys. No tenim qualificació, ni formació reglada, perquè no tenim categoria professional. no som ni ajuda a domicili ni cuidadors de residència «, denuncia.

  Des de la Federació de Vida Independent (FEVE) també porten anys advocant per una regulació específica, deslligada de la Llei de Dependència. «Si no es tipifica, els problemes de contractació continuaran», aventura Ismael Llorens, el seu president. Assegura que els treballadors socials desconeixen a l’assistent personal i no solen recomanar la seva contractació. «De les gairebé 900.000 prestacions reconegudes per la llei, només 1.300 es van a l’assistència personal, que corresponen la majoria a un programa de Sant Sebastià enfocat a la gent gran. Traient aquests casos, a Espanya només hi ha 200 prestacions per assistència personal, i això és també perquè part del nostre col·lectiu desconeix la figura «, revela. Prop de 445.000 persones amb discapacitat estan encara a l’espera de rebre l’ajuda promesa a la llei.

  No surten els comptes

  Les dues associacions coincideixen que les dotacions previstes en la llei són insuficients per cobrir la demanda. Els comptes no surten. Ismael il·lustra que en la seva comunitat, València, el màxim que es rep per assistència personal és de 1.300 euros. «Si resta la quota d’autònom per a l’assistent, es queden a 1.000. El percebo en 12 pagues, ia ell l’hi he de pagar en 14 i cobrir un mes de vacances, les baixes … I estem pressuposant la quota màxima» , valora. A això s’afegeix el difícil accés al mercat de treball de les persones amb diversitat funcional, com ell: «Pots cobrar pensions no contributives que no van més enllà dels 450 euros. Digues-me tu com surten els comptes, perquè a més, molts de nosaltres necessitem més d’un assistent, no n’hi ha prou amb les 40 hores setmanals d’un de sol «, apunta.

  Claudio va necessitar dos durant els últims anys de la seva vida abans que els seus familiars li s’internaran en una residència. Patia Parkinson, Alzheimer i esquizofrènia, era depenent de Grau II. Li van assistir durant nou anys Amparo i la seva filla Isabel, però la prestació només arribava per costejar l’alta a la Seguretat Social de la primera, que l’atenia als matins a mitja jornada. «A la tarda anava jo tres o quatre hores, però me les pagaven en negre a un preu més baix. Vaig poder fer-ho perquè ja tenia una feina estable la resta del dia», explica Isabel. La legislació vigent contempla els serveis d’assistent personal durant un màxim de 190 hores al mes, el que porta als assistits a buscar altres fórmules. El mateix Iñaki Martínez porta més de 13 anys en l’ofici, i també ha de recórrer al gris. «Per una jornada completa em paguen 850 euros, i amb això no viu. He de fer-ho a mitja jornada per tenir més flexibilitat i poder treballar amb altres persones», explica.

  Els intents de professionalitzar la figura de l’assistent personal porten temps estancats. ASAP protesta per haver estat exclòs del grup de treball creat fa un any per estudiar la qualificació professional, i rebutja l’opció que l’assistent hagi de donar-se d’alta com a autònom. FEVE denuncia que el canvi de Govern ha deixat paralitzat l’esborrany del Comitè Tècnic de Qualificacions (INCUAL), on començaven a esbossar noves vies que tampoc anaven ben encaminades. Tots dos esperen que el soroll provocat pel cas del número tres d’Podem operi com a excusa i faciliti millores per als professionals i assistits, impulsant la transició.Encara que sigui al gris clar. «No hauria de ser tan difícil ni viure amb això, ni viure d’això», convenen.

En la plaza del Conde del Valle de Suchil se divisa un semicírculo de sillas de ruedas. Varias mujeres acomodan en torno a dos bancos a los dependientes a los que asisten, en su mayoría ancianos y personas con diversidades funcionales. Ellas se reparten las plazas bajo los árboles, el banco y los contratos. «Aquí cotizar, casi solo cotiza la sombra», bromea Patricia, colombiana de 46 años. Hace cerca de dos que acompaña a «la señora Lola», y se califica como una de las afortunadas de la plaza. Trabajó en negro casi una década cuidando a pacientes de esclerosis múltiple y otras enfermedades degenerativas, pero ahora ha logrado el alta en la Seguridad Social y un contrato como interna por 700 euros. Alejandra, en cambio, continúa «por su cuenta y riesgo», como ella lo llama, engrosando esa parte del colectivo que trabaja irregularmente y que el caso del dirigente de Podemos Pablo Echenique ha traído a primera línea del debate público.

Conoce el caso vagamente, aunque los detalles le son familiares: «También trabajo por horas, y así es mucho más difícil conseguir que te regularicen, aunque tengas los papeles», explica. Asiste de nueve a cinco a Mari Luz, una mujer de 88 años enferma de Alzhéimer que vive con su marido, de 93. Desconoce si el matrimonio recibe prestación por la Ley de Dependencia, pero aventura que la negativa a hacerle contrato no responde a motivos económicos. «Podrían permitírselo porque están en buena posición. Querían pagarme 650 euros al mes, pero logré que subieran a 800. Tenemos que hacerlo así, por lo menos que nos paguen algo más si no estamos dadas de alta, es la única forma de luchar por nuestros derechos «, explica.

En otras ocasiones, quien rechaza la regularización es el propio asistente. «Cuido a un enfermo de distrofia muscular dos horas al día. Si me diera de alta por esas 14 horas semanales, perdería la prestación por desempleo y no puedo permitírmelo», reconoce David, de 38 años. Cobra 10 euros la hora, un precio estándar para quien trabaja en negro, que puede escalar hasta los 12. Cuando perdió su trabajo en una empresa de logística, la posibilidad de asistir a un conocido fue su tabla de salvación, valiéndose de ciertos conocimientos en geriatría y su corpulencia. «Como él [Echenique], también sé que hago mal, pero no tengo otra salida», aduce. Una de las páginas web de oferta y demanda de empleo que utiliza para encontrar un contrato con otros dependientes, da buena cuenta de que la economía sumergida está en la superficie del sector. «Se busca asistente o cuidador para trabajar sin contrato por horas», es uno de los reclamos más recurrentes.

«Yo podría dar perfectamente de alta a la cuidadora de mi madre, porque recibo en torno a 300 euros por la Ley de Dependencia, aunque no cubriría todo el sueldo. Fue ella quien me pidió que no lo hiciera, porque prefería cobrar un poco más por hora, en lugar de que invirtiera yo esa cantidad en pagarle la Seguridad Social», revela Laura. Su caso expone la problemática que a la larga acaba arrinconando a este tipo de trabajadores. «Me explicó que aunque le diera de alta, después de tantos años en negro, ya no llegaría al mínimo de cotización. A mí al principio me daba reparo, pero accedí porque a fin de cuentas yo invierto exactamente lo mismo», justifica.

En realidad, según Iñaki Martínez, de la Asociación Española de Asistencia Personal (ASAP), el color en el que se desenvuelven los asistentes personales se enmarca más en la escala de grises, que en el negro. Describe la tesitura actual como una «lucha por la supervivencia, una sucesión de apaño tras apaño», en la que asistentes y asistidos se ven forzados a sortear la legalidad para salir adelante. Alternan el blanco y el negro, la economía doméstica y la sumergida. «Llevamos tanto tiempo trabajando en estas condiciones que al final se ha convertido en la normalidad el hecho de ‘búscate la vida y negocia con tu asistente'», apunta. Señala tres asuntos nucleares que provocan que el trabajo en negro esté a la orden del día: la escasa dotación económica de la Ley de Dependencia, la falta de profesionalización de la figura del asistente personal y la nula regulación.

¿Cuidadores o asistentes?

«¿Qué más da que sea cuidadora o asistente? Al fin y al cabo, hago el mismo trabajo», responde Lili, mientras le recoloca las gafas de sol a Daniel, de 89 años, que sufre demencia senil. La mayoría no ve más allá de un matiz semántico entre ambas denominaciones porque, cuando todo es negro, las categorías profesionales se difuminan. «Hay muchísima confusión respecto a esto, y un cuidador no es un asistente personal ni viceversa, cubren necesidades y competencias distintas», aclara Iñaki Martínez.

La figura del asistente personal nace del modelo social de la discapacidad, no del modelo médico rehabilitador. Es la única que promueve la autonomía de las personas, no la dependencia. «Por ejemplo, la mujer de Echenique, aunque al principio lo llamó así, nunca puede ser un asistente personal. Va mucho más allá de manejar una grúa, de poner un pañal, de dar de comer o del aseo personal, que también lo hacemos», apostilla. Esta figura, ya existente en EE UU y Europa, desembarcó en España en 2001 y se incorporó al artículo 19 de la Ley de Dependencia en 2006. «Pero es insuficiente, porque no se ha regulado, solo hay borradores. No tenemos cualificación, ni formación reglada, porque no tenemos categoría profesional. No somos ni ayuda a domicilio ni cuidadores de residencia», denuncia.

Desde la Federación de Vida Independiente (FEVI) también llevan años abogando por una regulación específica, desligada de la Ley de Dependencia. «Si no se tipifica, los problemas de contratación continuarán», aventura Ismael Llorens, su presidente. Asegura que los trabajadores sociales desconocen al asistente personal y no suelen recomendar su contratación. «De las casi 900.000 prestaciones reconocidas por la ley, solo 1.300 se van a la asistencia personal, que corresponden la mayoría a un programa de San Sebastián enfocado a la gente mayor. Quitando esos casos, en España solo hay 200 prestaciones por asistencia personal, y eso es también porque parte de nuestro colectivo desconoce la figura», revela. Cerca de 445.000 personas con discapacidad están aún a la espera de recibir la ayuda prometida en la ley.

No salen las cuentas

Ambas asociaciones coinciden en que las dotaciones contempladas en la ley son insuficientes para cubrir la demanda. Las cuentas no salen. Ismael ilustra que en su comunidad, Valencia, el máximo que se recibe por asistencia personal es de 1.300 euros. «Si resto la cuota de autónomo para el asistente, se quedan en 1.000. Lo percibo en 12 pagas, y a él se lo tengo que pagar en 14 y cubrir un mes de vacaciones, las bajas… Y estamos presuponiendo la cuota máxima», valora. A eso se añade el difícil acceso al mercado de trabajo de las personas con diversidad funcional, como él: «Puedes cobrar pensiones no contributivas que no van más allá de los 450 euros. Dime tú cómo salen las cuentas, porque además, muchos de nosotros necesitamos más de un asistente, no basta con las 40 horas semanales de uno solo», apunta.

Claudio necesitó dos durante los últimos años de su vida antes de que sus familiares le internaran en una residencia. Sufría párkinson, Alzheimer y esquizofrenia, era dependiente de Grado II. Le asistieron durante nueve años Amparo y su hija Isabel, pero la prestación solo alcanzaba para costear el alta en la Seguridad Social de la primera, que le atendía por las mañanas en media jornada. «Por la tarde iba yo otras tres o cuatro horas, pero me las pagaban en negro a un precio más bajo. Pude hacerlo porque ya tenía un trabajo estable el resto del día», explica Isabel. La legislación vigente contempla los servicios de asistente personal durante un máximo de 190 horas al mes, lo que lleva a los asistidos a buscar otras fórmulas. El propio Iñaki Martínez lleva más de 13 años en el oficio, y también tiene que recurrir al gris. «Por una jornada completa me pagan 850 euros, y con eso no vivo. Tengo que hacerlo a media jornada para tener más flexibilidad y poder trabajar con otras personas», explica.

Los intentos de profesionalizar la figura del asistente personal llevan tiempo estancados. ASAP protesta por haber sido excluido del grupo de trabajo creado hace un año para estudiar la cualificación profesional, y rechaza la opción de que el asistente tenga que darse de alta como autónomo. FEVI denuncia que el cambio de Gobierno ha dejado paralizado el borrador del Comité Técnico de Cualificaciones (INCUAL), donde comenzaban a esbozarse nuevas vías que tampoco iban bien encaminadas. Ambos esperan que el ruido provocado por el caso del número tres de Podemos opere como excusa y facilite mejoras para los profesionales y asistidos, impulsando la transición. Aunque sea al gris claro. «No debería ser tan difícil ni vivir con esto, ni vivir de esto», convienen.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://politica.elpais.com/politica/2016/08/03/actualidad/1470235544_097671.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME