Existeix una forta associació entre la insuficiència venosa crònica cefaloraquídia (CCSVI) i l’esclerosi múltiple (EM), segons mostra un estudi publicat en la revista Canadian Medical Association JournalExiste una fuerte asociación entre la insuficiencia venosa crónica cefalorraquídea (CCSVI) y la esclerosis múltiple (EM), según muestra un estudio publicado en la revista Canadian Medical Association Journal,

 en el qual es van incloure vuit estudis realitzats a Itàlia, Alemanya, Jordània i els Estats Units en els quals es va comparar la freqüència de CCSVI entre els pacients amb i sense EM. Els estudis van incloure un nombre petit de pacients amb EM (de 10 a 310), la majoria amb recaiguda remissió de la malaltia i que prenien agents modificadors de la malaltia. L’anàlisi combinada va mostrar una associació estadísticament significativa entre el CCSVI i EM en comparació dels pacients control sans. Els pacients amb EM van presentar una probabilitat significativament major que els pacients de control sans de tenir reflux en les venes yugular interna o vertebral. El CCSVI podria estar relacionat amb la malaltia en si, o simplement podria indicar una lesió cerebral que podria conduir a canvis vasculars en la sang que flueix del cervell.

 

 

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3157

 

 

  en el que se incluyeron ocho estudios realizados en Italia, Alemania, Jordania y los Estados Unidos en los que se comparó la frecuencia de CCSVI entre los pacientes con y sin EM. Los estudios incluyeron un número pequeño de pacientes con EM (de 10 a 310), la mayoría con recaída remisión de la enfermedad y que tomaban agentes modificadores de la enfermedad. El análisis combinado mostró una asociación estadísticamente significativa entre el CCSVI y EM en comparación con los pacientes control sanos. Los pacientes con EM presentaron una probabilidad significativamente mayor que los pacientes de control sanos de tener reflujo en las venas yugular interna o vertebral. El CCSVI podría estar relacionado con la enfermedad en sí, o simplemente podría indicar una lesión cerebral que podría conducir a cambios vasculares en la sangre que fluye del cerebro.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3157

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content