Millora la qualitat de vida.

“Acabem d’acabar un estudi en el qual hem vist que en 15 anys s’ha més que duplicat la freqüència de l’esclerosi múltiple, especialment en la gent jove, entorn dels 30 anys”, ha dit Óscar Fernández, cap del Servei de Neurologia i director de l’Institut de Neurociencias Clíniques de l’Hospital Universitari Carlos Haya de Màlaga. Mejora la calidad de vida.

“Acabamos de terminar un estudio en el que hemos visto que en 15 años se ha más que duplicado la frecuencia de la esclerosis múltiple, en especial en la gente joven, en torno a los 30 años”, ha dicho Óscar Fernández, jefe del Servicio de Neurología y director del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga.

“Acabem d’acabar un estudi en el qual hem vist que en 15 anys s’ha més que duplicat la freqüència de l’esclerosi múltiple, especialment en la gent jove, entorn dels 30 anys”, ha dit Óscar Fernández, cap del Servei de Neurologia i director de l’Institut de Neurociencias Clíniques de l’Hospital Universitari Carlos Hagi de Màlaga, en la presentació a Madrid del llibre Tot el que vostè sempre va voler saber sobre l’esclerosi múltiple i no es va atrevir a preguntar, amb la col·laboració de la Fundació Salut 2000. Segons Fernández la progressió de la malaltia va acompanyada d’una major presència en dones en comparació dels homes “en una proporció de 3 a 1″.

Causes

En l’origen de l’esclerosi múltiple es barregen possibles causes que abasten des de la falta de vitamina D a la radiació solar, passant pel canvi de la dieta, que afecta a la flora intestinal, i fins i tot a causa del progrés industrial. En aquest últim cas, Fernández ha indicat que “el salari, el PIB i l’estrès de la societat també són factors que afecten al desarollo de la patologia”. Una altra de les causes sobre les quals es plantegen dubtes és l’acció del tabac: “els fumadors tenen més facilitat de patir la malaltia, d’una banda, o que sigui més greu quan aparegui”.

Fernández ha destacat que gràcies al tractament avui s’aconsegueix que la discapacitat es retardi fins a deu anys i es millori la qualitat de vida.
Finalment, ha avisat que el gran risc que sofreixen els pacients és la desinformació; per això “els expliquem com utilitzar internet i on consultar dubtes sobre la seva malaltia”.
Font: diariomedico.com

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://blogs.ideal.es/nosotros/2012/07/13/aumenta-la-frecuencia-de-esclerosis-multiple-en-mujeres/

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

“Acabamos de terminar un estudio en el que hemos visto que en 15 años se ha más que duplicado la frecuencia de la esclerosis múltiple, en especial en la gente joven, en torno a los 30 años”, ha dicho Óscar Fernández, jefe del Servicio de Neurología y director del Instituto de Neurociencias Clínicas del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga, en la presentación en Madrid del libro Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la esclerosis múltiple y no se atrevió a preguntar, con la colaboración de la Fundación Salud 2000. Según Fernández la progresión de la enfermedad va acompañada de una mayor presencia en mujeres en comparación con los hombres “en una proporción de 3 a 1″.

Causas
En el origen de la esclerosis múltiple se barajan posibles causas que abarcan desde la falta de vitamina D a la radiación solar, pasando por el cambio de la dieta, que afecta a la flora intestinal, e incluso debido al progreso industrial. En este último caso, Fernández ha indicado que “el salario, el PIB y el estrés de la sociedad también son factores que afectan al desarollo de la patología”. Otra de las causas sobre las que se plantean dudas es la acción del tabaco: “los fumadores tienen más facilidad de padecer la enfermedad, por un lado, o de que sea más grave cuando aparezca”.

Fernández ha destacado que gracias al tratamiento hoy se consigue que la discapacidad se retrase hasta diez años y se mejore la calidad de vida.

Por último, ha avisado de que el gran riesgo que sufren los pacientes es la desinformación; por ello “les explicamos cómo utilizar internet y dónde consultar dudas sobre su enfermedad”.

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://blogs.ideal.es/nosotros/2012/07/13/aumenta-la-frecuencia-de-esclerosis-multiple-en-mujeres/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content