Segons OdismetSegún Odismet

La contractació de persones amb discapacitat ha augmentat en els últims anys, segons les últimes dades publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal , SEPE, i recollits el Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball , Odismet, de Fundació ONCE . No obstant això, la contractació al col·lectiu suporta un elevat índex de precarietat.
Les dones amb prou feines representen el 40% de l’ocupació generada i, pel que fa a joves, només el 6% dels contractes originats corresponen a menors de 25 anys.

En termes percentuals, el nombre de contractes a persones amb discapacitat representa el 1,31% del total de l’ocupació generada, en un país en què la taxa de prevalença de discapacitat és del 4,4%.D’aquests, un 8,51% són indefinits, molt lluny dels registres de 2006 quan es va arribar al 17,01%.

Tot i que els incentius a la contractació de persones amb discapacitat han contribuït a una major estabilitat laboral en el col·lectiu, aquesta tendència s’ha vist alterada, igualant els nivells d’ocupació temporal entre les persones amb i sense discapacitat. Referent a això, són els més joves els que tenen menor volum de contractes indefinits.

Quant a l’índex de rotació, aquest se situa en 2,10 contractes per persona entre les persones amb discapacitat, mentre que, a la població en general és de 2,7. En tots dos casos l’índex de rotació es incrementat en els últims deu anys. El 2015, 7.000 persones amb discapacitat van signar més de cinc contractes anuals, i 931 van arribar com a mitjana 27 contractes per any.

Según OdismetLa contratación de personas con discapacidad ha aumentado en los últimos años, según los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, y recogidos el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, Odismet, de Fundación ONCE. Sin embargo, la contratación al colectivo soporta un elevado índice de precariedad.
Las mujeres apenas representan el 40% del empleo generado y, por lo que respecta a jóvenes, solo el 6% de los contratos originados corresponden a menores de 25 años.

En términos porcentuales, el número de contratos a personas con discapacidad representa el 1,31% del total del empleo generado, en un país en el que la tasa de prevalencia de discapacidad es del 4,4%. De estos, un 8,51% son indefinidos, muy lejos de los registros de 2006 cuando se alcanzó el 17,01%.

Aunque los incentivos a la contratación de personas con discapacidad han contribuido a una mayor estabilidad laboral en el colectivo, esta tendencia se ha visto alterada, igualando los niveles de empleo temporal entre las personas con y sin discapacidad. A este respecto, son los más jóvenes quienes tienen menor volumen de contratos indefinidos.

En cuanto al índice de rotación, éste se sitúa en 2,10 contratos por persona entre las personas con discapacidad, mientras que, en la población en general es de 2,7. En ambos casos el índice de rotación se incrementado en los últimos diez años. En 2015, 7.000 personas con discapacidad firmaron más de cinco contratos anuales, y 931 alcanzaron como media 27 contratos por año.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Nacional/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22770

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Nacional/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22770

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content