Avonex Pen® és el primer autoinyector intramuscular per al tractament de l’Esclerosi Múltiple, setmanal millorant la comoditat de la teràpia i per tant la seva qualitat de vida.Avonex Pen® es el primer  autoinyector intramuscular para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple, semanal mejorando la comodidad de la terapia y por tanto su calidad de vida.

Madrid, juny de 2012.– Avonex Pen®, el nou format del fàrmac per al tractament de l’Esclerosi Múltiple Avonex® (interferon beta-1a), ja està disponible a Espanya. Avonex Pen® és el primer autoinyector intramuscular setmanal, d’un sol ús i de fàcil aplicació, que millora la comoditat de la teràpia amb aquest tractament, i en conseqüència, la seva adherència i la seva qualitat de vida.

Avonex® (interferon beta-1a), de Biogen Idec, és un dels tractaments més prescrits a tot el món per al tipus d’EM Remitent-Recidivante (EMRR), amb més de 141.694 pacients tractats. Ha demostrat ser efectiu en la disminució de la incapacitat, de la taxa de recidivas clíniques i del desenvolupament de lesions cerebrals identificades per Ressonància Magnètica (RM).

El nou dispositiu Avonex Pen®, ha estat dissenyat per alleujar les preocupacions associades a l’administració d’Avonex®, com l’ansietat per la injecció, la fòbia a les agulles o la necessitat de coordinar físicament la injecció, fent al pacient completament autònom.

Avonex Pen® integra el sistema de xeringa precargada d’Avonex® amb una agulla de 16 mm, creada específicament perquè sigui més curta que l’agulla del tractament tradicional.

De manera addicional, Avonex Pen® inclou: pantalla protectora de l’injector, que oculta l’agulla abans de la injecció, inserció d’agulla automatitzada i administració de medicació, així com diàmetre i longitud dissenyats per estabilitzar el tractament durant el procediment d’injecció. A més, incorpora un pany de seguretat que ajuda a evitar errors, i una finestra de visualització que confirma l’administració completa del medicament.

L’aprovació d’Avonex Pen per la Unió Europea es va basar, en part, en els resultats de l’estudi Phillips un estudi obert, multicéntrico, en fase III, que va avaluar la seva seguretat i eficàcia. Es van incloure pacients amb EM que havien utilitzat la xeringa precargada amb Avonex® durant, almenys, 12 setmanes abans de la inclusió en l’estudi. Es va avaluar l’eficàcia d’Avonex Pen® a través d’anàlisis objectives i subjectius dels aspectes claus del seu ús per part dels pacients. En l’estudi, la taxa d’èxit global dels pacients que van utilitzar Avonex Pen® va ser del 89%. En aquesta mateixa investigació, el 94% dels pacients van expressar la seva preferència per Avonex Pen® pel que fa a la xeringa precargada d’Avonex®.

Sobre Biogen Idec

Biogen Idec crea noves normes d’atenció en àrees terapèutiques amb necessitats mèdiques no satisfetes. Fundat en 1978, Biogen Idec és un líder mundial en el descobriment, desenvolupament, fabricació i comercialització de teràpies innovadores per cobrir necessitats no cobertes a les àrees d’Immunologia, neurologia i hemofília.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15258/1/Avonex-pen-ya-esta-disponible-en-Espana-para-el-tratamiento-de-la-Esclerosis-Multiple/Page1.html

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

 Madrid, junio de 2012.– Avonex Pen®, el nuevo formato del fármaco para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple Avonex® (interferon beta-1a), ya está disponible en España. Avonex Pen® es el primer autoinyector intramuscular semanal, desechable y de fácil aplicación, que mejora la comodidad de la terapia con este tratamiento, y en consecuencia, su adherencia y su calidad de vida.

Avonex® (interferon beta-1a), de Biogen Idec, es uno de los tratamientos más prescritos en todo el mundo para el tipo de EM Remitente-Recidivante (EMRR), con más de 141.694 pacientes tratados. Ha demostrado ser efectivo en la disminución de la incapacidad, de la tasa de recidivas clínicas y del desarrollo de lesiones cerebrales identificadas por Resonancia Magnética (RM).

El nuevo dispositivo Avonex Pen®, ha sido diseñado para aliviar las preocupaciones asociadas a la administración de Avonex®, como la ansiedad por la inyección, la fobia a las agujas o la necesidad de coordinar físicamente la inyección, haciendo al paciente completamente autónomo.

Avonex Pen® integra el sistema de jeringuilla precargada de Avonex® con una aguja de 16 mm, creada específicamente para que sea más corta que la aguja del tratamiento tradicional.

De manera adicional, Avonex Pen®  incluye: pantalla protectora del inyector, que oculta la aguja antes de la inyección, inserción de aguja automatizada y administración de medicación, así como diámetro y longitud diseñados para estabilizar el tratamiento durante el procedimiento de inyección. Además, incorpora una cerradura de seguridad que ayuda a evitar errores, y una ventana de visualización que confirma la administración completa del medicamento.

La aprobación de Avonex Pen por la Unión Europea se basó, en parte, en los resultados del estudio Phillips un estudio abierto, multicéntrico, en fase III, que evaluó su seguridad y eficacia. Se incluyeron pacientes con EM que habían utilizado la jeringuilla precargada con Avonex® durante, al menos, 12 semanas antes de la inclusión en el estudio. Se evaluó la eficacia de Avonex Pen® a través de análisis objetivos y subjetivos de los aspectos claves de su uso por parte de los pacientes. En el estudio, la tasa de éxito global de los pacientes que utilizaron Avonex Pen® fue del 89%. En esta misma investigación, el 94% de los pacientes expresaron su preferencia por Avonex Pen® con respecto a la jeringuilla precargada de Avonex®.

Acerca de Biogen Idec

Biogen Idec crea nuevas normas de atención en áreas terapéuticas con necesidades médicas no satisfechas. Fundado en 1978, Biogen Idec es un líder mundial en el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de terapias innovadoras para cubrir necesidades no cubiertas en las áreas de Inmunología, neurología y hemofilia.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15258/1/Avonex-pen-ya-esta-disponible-en-Espana-para-el-tratamiento-de-la-Esclerosis-Multiple/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut