Investigadors del Centre Mellen per a Investigació i Tratamient0 de l’Esclerosi Múltiple, dins de la Clínica Cleveland, a Estats Units, han trobat que el dimetil fumarato (BG-12), un tractament oral en desenvolupament per als pacients amb esclerosi múltiple recurrent-remitent, i l’acetat de glatirámero van reduir de forma significativa les taxes de relapso i van millorar els resultats neurorradiológicos en relació al placebo. Investigadores del Centro Mellen para Investigación y Tratamient0 de la Esclerosis Múltiple, dentro de la Clínica Cleveland, en Estados Unidos, han hallado que el dimetil fumarato (BG-12), un tratamiento oral en desarrollo para los pacientes con esclerosis múltiple recurrente-remitente, y el acetato de glatirámero redujeron de forma significativa las tasas de relapso y mejoraron los resultados neurorradiológicos en relación al placebo.

En aquest estudi en fase III, randomizado, els científics van investigar l’eficàcia i seguretat de BG-12, en una dosi de 240 mg dues o tres vegades al dia, en comparació de placebo, en pacients amb la citada malaltia neurològica. L’agent actiu acetat de glatirámero també va ser inclòs com una referència comparadora.

En dos anys, la taxa de recurrència anualizada va ser significativament menor amb BG-12 administrat dues vegades al dia, tres vegades al dia i amb acetat de glatirámero que amb placebo, però les reduccions en la progressió de la discapacitat amb els fàrmacs no van ser significatives.

 Efectes adversos
Els efectes adversos, com a fogots i problemes gastrointestinals, es van donar més freqüentment en els pacients amb tractament actiu amb BG-12, mentre que els que rebien acetat de glatirámero van sofrir efectes secundaris relacionats amb la injecció. Els autors han assenyalat que els participants no van sofrir neoplàsies malignes o infeccions oportunistes amb BG-12. Quant al recompte de limfòcits, aquest va descendir amb BG-12.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/bg-12-acetato-glatiramero-eficaces-em-recurrente-remitente

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

En este estudio en fase III, randomizado, los científicos investigaron la eficacia y seguridad de BG-12, en una dosis de 240 mg dos o tres veces al día, en comparación con placebo, en pacientes con la citada enfermedad neurológica. El agente activo acetato de glatirámero también fue incluido como una referencia comparadora.

En dos años, la tasa de recurrencia anualizada fue significativamente menor con BG-12 administrado dos veces al día, tres veces al día y con acetato de glatirámero que con placebo, pero las reducciones en la progresión de la discapacidad con los fármacos no fueron significativas.

Efectos adversos
Los efectos adversos, como sofocos y problemas gastrointestinales, se dieron más frecuentemente en los pacientes con tratamiento activo con BG-12, mientras que los que recibían acetato de glatirámero sufrieron efectos secundarios relacionados con la inyección. Los autores han señalado que los participantes no sufrieron neoplasias malignas o infecciones oportunistas con BG-12. En cuanto al recuento de linfocitos, éste descendió con BG-12.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/bg-12-acetato-glatiramero-eficaces-em-recurrente-remitente

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content