La Setmana del Cervell i la seva Autobús visiten Múrcia per fomentar interès social per Neurologia i sensibilitzar necessitat de la seva cura.La Semana del Cerebro y su Autobús visitan Murcia para fomentar interés social por Neurología y sensibilizar necesidad de su cuidado.

MÚRCIA, 2 (EUROPA PRESS)

 La directora general d’Assistència Sanitària del Servei Murcià de Salut, Magina Blázquez, va afirmar, en la inauguració de la Setmana del Cervell, que “és necessari exercitar el cervell per afavorir una prevenció activa de malalties de caràcter neurodegeneratiu i facilitar un diagnòstic precoç ja que cada vegada afecten més a la població “.

 La Setmana del Cervell i la seva Autobús és una iniciativa promoguda per la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i la Fundació del Cervell amb el lema ‘El teu cervell és vida, cuida’l’ per comprovar el correcte funcionament del cervell i aportar informació sobre patologies neurològiques.

 Blázquez ha explicat que qualsevol persona que visiti l’Autobús podrà sotmetre a proves de diagnòstic o activitats de formació, entrenament i exercici realitzades per neuròlegs experts que s’encarreguen de coordinar la Setmana del Cervell. En aquest sentit, ha precisat que “aquest acte es fa extensible als més petits a través d’activitats en col · legis i centres educatius”.

 Les malalties neurològiques més freqüents, segons va assenyalar la directora general, són les demències, l’Ictus, l’Epilèpsia, la Malaltia de Parkinson o l’Esclerosi Múltiple, entre altres. Així mateix, entre les neurodegeneratives i neuromusculars destaca la Esclerosi Lateral Amiotròfica , les distròfies musculars o distonies.

 A la Regió de Múrcia s’estima que les patologies neurològiques afecten un 16 per cent del total de la població, és a dir a unes 250.000 persones. Alhora, ha indicat Blázquez, “l’augment de l’esperança de vida és un factor que podria generar un increment d’aquestes malalties en les pròximes dècades”.

 MALALTIES NEUROLÒGIQUES

 La directora general d’Assistència Sanitària del Servei Murcià Salut va valorar, entre d’altres, els treballs desenvolupats en el camp de les malalties neurològiques del Programa d’Atenció al Ictus i en la recerca en Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).

 El Programa d’Atenció al Ictus de la Regió de Múrcia és un “referent” nacional i internacional i exigeix ​​una “estreta” coordinació de tots els professionals sanitaris i també amb els familiars dels malalts i amb les associacions que treballen en aquesta àrea. En aquest sentit, va recordar que cada any uns 3.000 murcians pateixen un ictus.

 D’altra banda, Blázquez va subratllar que la Conselleria de Sanitat i Política ial va posar en marxa l’any 2007 la investigació amb cèl · lules mare de moll d’os autòlogues en pacients amb ELA en l’Hospital General Universitari Verge de l’Arrixaca. En aquests moments, va puntualitzar, el projecte està immers en la II fase d’investigació amb teràpia cel · lular.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/20121002/54351497120/blazquez-dice-que-es-necesario-ejercitar-cerebro-para-favorecer-una-prevencion-activa-de-enfermedade.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENTE PER:
LA BARRA DE GOOGLE

MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, Magina Blázquez, afirmó, en la inauguración de la Semana del Cerebro, que “es necesario ejercitar el cerebro para favorecer una prevención activa de enfermedades de carácter neurodegenerativo y facilitar un diagnóstico temprano ya que cada vez afectan más a la población”.

La Semana del Cerebro y su Autobús es una iniciativa promovida por la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Fundación del Cerebro bajo el lema ‘Tu cerebro es vida, cuídalo’ para comprobar el correcto funcionamiento del cerebro y aportar información sobre patologías neurológicas.

Blázquez explicó que cualquier persona que visite el Autobús podrá someterse a pruebas de diagnóstico o actividades de formación, entrenamiento y ejercicio realizadas por neurólogos expertos que se encargan de coordinar la Semana del Cerebro. En este sentido, precisó que “este acto se hace extensible a los más pequeños a través de actividades en colegios y centros educativos”.

Las enfermedades neurológicas más frecuentes, según señaló la directora general, son las demencias, el Ictus, la Epilepsia, la Enfermedad de Parkinson o la Esclerosis Múltiple, entre otras. Asimismo, entre las neurodegenerativas y neuromusculares destaca la Esclerosis Lateral Amiotrófica, las distrofias musculares o distonias.

En la Región de Murcia se estima que las patologías neurológicas afectan a un 16 por ciento del total de la población, es decir a unas 250.000 personas. Asimismo, indicó Blázquez, “el aumento de la esperanza de vida es un factor que podría generar un incremento de estas enfermedades en las próximas décadas”.

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

La directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano Salud valoró, entre otros, los trabajos desarrollados en el campo de las enfermedades neurológicas del Programa de Atención al Ictus y en la investigación en Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El Programa de Atención al Ictus de la Región de Murcia es un “referente” nacional e internacional y exige una “estrecha” coordinación de todos los profesionales sanitarios así como con los familiares de los enfermos y con las asociaciones que trabajan en esta área. En este sentido, recordó que cada año unos 3.000 murcianos sufren un Ictus.

Por otro lado, Blázquez subrayó que la Consejería de Sanidad y Política Social puso en marcha en el año 2007 la investigación con células madre de médula ósea autólogas en pacientes con ELA en el Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca. En estos momentos, puntualizó, el proyecto está inmerso en la II fase de investigación con terapia celular.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/20121002/54351497120/blazquez-dice-que-es-necesario-ejercitar-cerebro-para-favorecer-una-prevencion-activa-de-enfermedade.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content