L’Ajuntament, a través de la Delegació de participacióCiutadana, ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Esclerosi Múltiple del Camp de Gibraltar, per contribuir al seu treball, que beneficia un bon nombre de malalts. L’import és de 1.200 euros.

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de ParticipaciónCiudadana, ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, para contribuir a su trabajo, que beneficia a un buen número de enfermos. El importe es de 1.200 euros.

L’alcalde, Joan Carles Ruiz Boix, ha signat el conveni amb el president de l’associació, Javier Cózar i amb la presència del regidor de Participació Ciutadana, David Ramos. El primer edil va assenyalar que “aquest col·lectiu de clara implicació social en tota la comarca, atén nombrosos malalts d’Esclerosi, tant en teràpies de rehabilitació com en teràpies ocupacional”.
Ruiz Boix ha assegurat que “anem a tractar els 1200 euros que aportem a l’associació serveixin perquè els malalts d’esclerosi de la comarca i especialment de Sant Roc, tinguin una vida més saludable

L’alcalde va dir també que “al llarg de 2016 esperem seguir col·laborant amb altres associacions. M’agradaria que no fos necessari el sacrifici dels voluntaris d’aquestes associacions “.

Per la seva banda, Javier Cózar va agrair la col·laboració municipal i ha recordat que des de 1995 portem atenent els malalts d’esclerosi a la comarca, sobretot prestant serveis que la Seguretat Social no presta als malalts crònics, com és la rehabilitació “.

A més d’ells, a l’Associació “promourà campanyes d’informació i de captació destinades al conjunt de la ciutadania, que serveixin per informar i conscienciar la població de lso problemes d’aquesta malaltia”.

En el conveni es recull que a canvi dels 1.200 euros, l’Associació desenvoluparà programes i activitats destinades a millorar la vida de lso malalts d’Esclerosi múltiple del Camp de Gibraltar.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha firmado el convenio junto al presidente de la asociación, Javier Cózar y con la presencia del edil de Participación Ciudadana, David Ramos. El primer edil señaló que “este colectivo de clara implicación social en toda la comarca, atiende a numerosos enfermos de Esclerosis, tanto en terapias de rehabilitación como en terapias ocupacional”.
Ruiz Boix aseguró que “vamos a tratar los 1200 euros que aportamos a la asociación sirvan para que los enfermos de esclerosis de la comarca y en especial de San Roque, tengan una vida más saludable

El alcalde dijo también que “a lo largo de 2016 esperamos seguir colaborando con otras asociaciones. Me gustaría que no fuera necesario el sacrificio de los voluntarios de estas asociaciones”.

Por su parte, Javier Cózar agradeció la colaboración municipal y recordó que desde 1995 llevamos atendiendo a los enfermos de esclerosis en la comarca, sobre todo prestando servicios que la Seguridad Social no presta a los enfermos crónicos, como es la rehabilitación”.

Además de ellos, al Asociación “promoverá campañas de información y de captación destinadas al conjunto de la ciudadanía, que sirvan para informar y concienciar a la población de lso problemas de esta enfermedad”.

En el convenio se recoge que a cambio de los 1.200 euros, la Asociación desarrollará programas y actividades destinadas a mejorar la vida de lso enfermos de Esclerosis múltiple del Campo de Gibraltar.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/592794/boix-firma-un-convenio-con-la-asociacion-de-esclerosis-multiple/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/592794/boix-firma-un-convenio-con-la-asociacion-de-esclerosis-multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content