A Espanya prop de 46.000 persones tenen esclerosi múltiple, sent la incidència de 4 casos cada 100.00 habitants a l’any.
A Espanya prop de 46.000 persones tenen esclerosi múltiple, sent la incidència de 4 casos cada 100.00 habitants a l’any. A més, cada 5 hores es diagnostica un nou cas d’Esclerosi Múltiple a Espanya, sobretot en pacients que tenen entre 30 i 40 anys, que és quan comença a manifestar-se la malaltia.

En España cerca de 46.000 personas tienen esclerosis múltiple, siendo la incidencia de 4 casos cada 100.00 habitantes al año. En España cerca de 46.000 personas tienen esclerosis múltiple, siendo la incidencia de 4 casos cada 100.00 habitantes al año. Además, cada 5 horas se diagnostica un nuevo caso de Esclerosis Múltiple en España, sobre todo en pacientes que tienen entre 30 y 40 años, que es cuando comienza a manifestarse la enfermedad.

Tal com ha destacat Guillermo Ferrán, director general d’Ordenació i Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat, durant la inauguració del curs de formació, “com en qualsevol patologia d’aquesta naturalesa els esforços han d’anar encaminats a un millor diagnòstic i més precoç, per donar el tractament més adequat a cada moment, per intentar disminuir les seqüeles i amb això la discapacitat d’aquestes persones.”

La Societat Espanyola de Neurologia organitza el XIV Curs de Formació en Malalties Desmielinizantes, centrat en aquesta ocasió en l’esclerosi múltiple.

Les malalties demielinizantes són aquelles en les quals el procés patogénico principal està dirigit contra la mielina normal. Hi ha moltes patologies que cursen amb desmielinización, sent la més freqüent l’esclerosi múltiple, important no solament per la seva freqüència si no per ser en el moment actual la primera causa de discapacitat no traumàtica entre persones joves.

En els últims anys han aparegut nous tractaments, incloent els nous tractaments orals, amb resultats esperançadors per disminuir la càrrega el nombre de brots i la discapacitat que provoquen en aquests pacients, però no solament nous tractaments si no noves tècniques i criteris diagnòstics que van canviant ràpidament.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.elperiodicodeaqui.com/noticia/Cadacincohorasse

diagnosticaunnuevocasodeEsclerosisMultipleenEspana/20323

Tal y como ha destacado Guillermo Ferrán, director general de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat, durante la inauguración del curso de formación, “como en cualquier patología de esta naturaleza los esfuerzos deben ir encaminados a un mejor diagnóstico y más precoz, para dar el tratamiento más adecuado en cada momento, para intentar disminuir las secuelas y con ello la discapacidad de estas personas.”

La Sociedad Española de Neurología organiza el XIV Curso de Formación en Enfermedades Desmielinizantes, centrado en esta ocasión en la esclerosis múltiple.

Las enfermedades demielinizantes son aquellas en las que el proceso patogénico principal está dirigido contra la mielina normal. Hay muchas patologías que cursan con desmielinización, siendo la más frecuente la esclerosis múltiple, importante no solo por su frecuencia si no por ser en el momento actual la primera causa de discapacidad no traumática entre personas jóvenes.

En los últimos años han aparecido nuevos tratamientos, incluyendo los nuevos tratamientos orales, con resultados esperanzadores para disminuir la carga el número de brotes y la discapacidad que provocan en estos pacientes, pero no solo nuevos tratamientos si no nuevas técnicas y criterios diagnósticos que van cambiando rápidamente.  

http://www.elperiodicodeaqui.com/noticia/Cadacincohorasse

diagnosticaunnuevocasodeEsclerosisMultipleenEspana/20323

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content