Aquest estudi permet predir si un pacient va a respondre millor a una teràpia o a una altra.

Investigadors de l’Hospital Regional Carlos Haya estan duent a terme un estudi sobre els canvis genètics en l’esclerosi múltiple amb la finalitat d’identificar marcadors que els permetin predir, o conèixer de forma precoç, si el pacient va a respondre millor a un tractament o un altre, i així poder orientar als neuròlegs en l’elecció d’una teràpia personalitzada, tractaments alternatius o teràpies combinades. Este estudio permite predecir si un paciente va a responder mejor a una terapia o a otra.

Investigadores del Hospital Regional Carlos Haya están llevando a cabo un estudio sobre los cambios genéticos en la esclerosis múltiple con el fin de identificar marcadores que les permitan predecir, o conocer de forma precoz, si el paciente va a responder mejor a un tratamiento u otro, y así poder orientar a los neurólogos en la elección de una terapia personalizada, tratamientos alternativos o terapias combinadas.

L’objectiu de l’estudi és conèixer els polimorfismes -canvis en la seqüència de l’ADN- que es produeixen en un conjunt de cinc gens implicats en la predisposició o susceptibilitat a contreure la malaltia, així com en la resposta dels pacients al tractament amb interferón beta, el fàrmac de primera elecció i un dels més usats en l’esclerosi múltiple.

En aquest estudi -en el qual la investigadora principal és Laura Leyva i el primer autor és Carlos López – participa el grup d’investigadors de neuroinmunología i genètica de Carlos Haya, que lidera el doctor Óscar Fernández. En la investigació participen també el Centre Regional de Transfusió Sanguínia, la Facultat de Ciències de la Universitat de Màlaga i els hospitals madrilenys Clínic Sant Carlos i 12 d’Octubre.

Aquest estudi genètic sobre esclerosi múltiple, en el qual s’han analitzat a 923 pacients amb esclerosi múltiple i 893 persones sanes, ha estat premiat al congrés de la Fundació Europea Charcot, en el marc de la trobada europea sobre la investigació i el tractament de l’esclerosi múltiple celebrat a Marbella. El treball ha estat possible gràcies al finançament públic de dos projectes, un del FIS (Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Sanitat) i un altre de la Conselleria de Salut.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariosur.es/v/20111220/malaga/carlos-haya-investiga-tratamientos-20111220.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El objetivo del estudio es conocer los polimorfismos -cambios en la secuencia del ADN- que se producen en un conjunto de cinco genes implicados en la predisposición o susceptibilidad a contraer la enfermedad, así como en la respuesta de los pacientes al tratamiento con interferón beta, el fármaco de primera elección y uno de los más usados en la esclerosis múltiple.

En este estudio -en el que la investigadora principal es Laura Leyva y el primer autor es Carlos López – participa el grupo de investigadores de neuroinmunología y genética de Carlos Haya, que lidera el doctor Óscar Fernández. En la investigación participan también el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y los hospitales madrileños Clínico San Carlos y 12 de Octubre.

Este estudio genético sobre esclerosis múltiple, en el que se han analizado a 923 pacientes con esclerosis múltiple y 893 personas sanas, ha sido premiado en el congreso de la Fundación Europea Charcot, en el marco del encuentro europeo sobre la investigación y el tratamiento de la esclerosis múltiple celebrado en Marbella. El trabajo ha sido posible gracias a la financiación pública de dos proyectos, uno del FIS (Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad) y otro de la Consejería de Salud.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariosur.es/v/20111220/malaga/carlos-haya-investiga-tratamientos-20111220.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content