La responsable del Grup de Neuroimmunologia de l’Institut Cajal (CSIC) i professora del màster de neurociències de la Universitat Autònoma de Madrid, Carmen Guaza Rodríguez, ha ingressat a la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya pels seus treballs sobre el cànnabis que han contribuït al renaixement de l’interès terapèutic dels cannabinoides en l’esclerosi múltiple.

La responsable del Grupo de Neuroinmunología del Instituto Cajal (CSIC) y profesora del máster de neurociencias de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Guaza Rodríguez, ha ingresado en la Real Academia de Doctores de España por sus trabajos sobre el cannabis que han contribuido al renacimiento del interés terapéutico de los cannabinoides en la esclerosis múltiple.

Carmen Guaza, pionera en la comunicació entre el sistema nerviós i l’immunitari, ha elaborat l’estudi ‘Des del cànnabis al sistema cannabinoide endogen: noves perspectives en neuroinflamació’, amb el qual ha abordat l’ús medicinal del cànnabis des de fa segles.
En aquest sentit, l’experta assenyala que, al llarg del temps, s’han descobert dos receptors dels components cannbinoides, un d’ells en el sistema nerviós i un altre en el sistema immunitari.

Tots dos receptors podrien tenir efectes sobre mecanismes intracel·lulars del sistema nerviós que intervenen en la coordinació del moviment, control de la gana i funcions cognitives com l’aprenentatge, la memòria, l’estrès, les nàusees i vòmits.

Respecte al sistema immunològic, la doctora Guaza assegura que els efectes dels cannabinoides depenen del tipus de cèl·lula que estiguem parlant, i actuen sobre la producció d’antígens, de mediadors antiinflamatoris, en la producció d’histamina típica a al·lèrgies, en malalties autoimmunes i en la generació d’anticossos, entre altres funcions.

INTERÈS DE LA SOCIETAT PELS CANNABINOIDES

La societat s’ha preguntat si era possible separar les propietats psicoactives dels fitocannabinoides, com el cannabigerol, de les seves aplicacions medicinals.

La doctora Guaza ha assegurat que “avui podem respondre a aquesta pregunta ja que el cannabigerol té efectes beneficiosos en una sèrie de patologies, sense conseqüències psicoactives”.

L’interès actual de la doctora i el seu equip és contribuir al coneixement de la patogènia de l’esclerosi múltiple i l’establiment de noves mesures terapèutiques amb cannabinoides. En elles els cannabinoide ‘i els seus receptors ocupen un lloc destacat, tant en micròglia com en l’endoteli cerebral.

Mitjançant aproximacions cel·lulars, s’han caracteritzat nous mecanismes d’acció i efectes que subratllen l’interès terapèutic en el tractament de l’esclerosi el desencadenant podria ser un procés inflamatori a la perifèria del sistema nerviós central.

El seu grup i ella han descrit ja un receptor del sistema nerviós central implicat en efectes terapèutics com espasticitat, analgèsia, inflamació, immunomodulació, dany axonal i neuroprotecció.

Carmen Guaza, pionera en la comunicación entre el sistema nervioso y el inmunitario, ha elaborado el estudio ‘Desde el cannabis al sistema cannabinoide endógeno: nuevas perspectivas en neuroinflamación’, con el que ha abordado el uso medicinal del cannabis desde hace siglos.
En este sentido, la experta señala que, a lo largo del tiempo, se han descubierto dos receptores de los componentes cannbinoides, uno de ellos en el sistema nervioso y otro en el sistema inmunitario.

Ambos receptores podrían tener efectos sobre mecanismos intracelulares del sistema nervioso que intervienen en la coordinación del movimiento, control del apetito y funciones cognitivas como el aprendizaje, la memoria, el estrés, las nauseas y vómitos.

Respecto al sistema inmunológico, la doctora Guaza asegura que los efectos de los cannabinoides dependen del tipo de célula de que estemos hablando, y actúan sobre la producción de antígenos, de mediadores antiinflamatorios, en la producción de histamina típica en alergias, en enfermedades autoinmunes y en la generación de anticuerpos, entre otras funciones.

INTERÉS DE LA SOCIEDAD POR LOS CANNABINOIDES

La sociedad se ha preguntado si era posible separar las propiedades psicoactivas de los fitocannabinoides, como el cannabigerol, de sus aplicaciones medicinales.

La doctora Guaza ha asegurado que “hoy podemos responder a esta pregunta ya que el cannabigerol tiene efectos beneficiosos en una serie de patologías, sin consecuencias psicoactivas”.

El interés actual de la doctora y su equipo es contribuir al conocimiento de la patogenia de la esclerosis múltiple y al establecimiento de nuevas medidas terapéuticas con cannabinoides. En ellas los cannabinoide’ y sus receptores ocupan un lugar destacado, tanto en microglia como en el endotelio cerebral.

Mediante aproximaciones celulares, han caracterizado nuevos mecanismos de acción y efectos que subrayan el interés terapéutico en el tratamiento de la esclerosis cuyo desencadenante podría ser un proceso inflamatorio en la periferia del sistema nervioso central.

Su grupo y ella han descrito ya un receptor del sistema nervioso central implicado en efectos terapéuticos como espasticidad, analgesia, inflamación, inmunomodulación, daño axonal y neuroprotección.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/carmen-guaza-rodriguez-ingresa-real-academia-doctores-trabajo-114510765.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/carmen-guaza-rodriguez-ingresa-real-academia-doctores-trabajo-114510765.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content