Sanitat Prepara un Pla Estratègic per a pacients amb esclerosi múltiple

La Conselleria de Sanitat treballa en la posada en marxa d’un Pla Estratègic de Neurologia que inclogui l’atenció específica a pacients amb esclerosi múltiple, per donar resposta a les seves necessitats i també a les de les seves famílies.

Un compost de Novartis aconsegueix frenar la discapacitat de pacients amb esclerosi múltiple progressiva

La farmacèutica suïssa Novartis ha presentat resultats positius d’un estudi en fase III que demostra com el seu compost siponimod (BAF312), administrat per via oral un cop al dia, redueix significativament el risc de progressió de la discapacitat en pacients amb esclerosi múltiple secundàriament progressiva, en comparació amb placebo.

Oxigeno teràpia

Els divendres entre la sis i les set de la tarda s'imparteix el taller d'oxigeno teràpia per als nostres socis.Los viernes entre la seis y las siete de la tarde se imparte el taller de oxigeno terapia para nuestros socios.

Logopedia

La principal característica de la logopèdia en la persona amb E.M consisteix en la rehabilitació de les alteracions de la parla, la veu i la deglució. A través d'aquest servei els / les usuaris / es milloren la seva comunicació, aprenent a utilitzar la respiració de forma correcta, millorant l'agilitat, la força i la coordinació

Facioterapia

oferim una nova activitat amb el nom de facioterapia. La facioterapia consisteix en una tècnica reflexológica sobre el rostre o la resta del cos, que detecta punts dolorosos sense danyar la pell, estimulandola amb ajuda de pequenas eines i efectuant petits massatges durant uns minuts. El beneficiari descriu on té el dolor o

Acupuntura

Oferim acupuntura als nostres socis els divendres de 16'00 a 19'00 horas Ofrecemos acupuntura a nuestros socios los viernes de 16'00 a 19'00 horas

Serveis

Facioterapia Taller de pintura Taller de ceràmica Fisioteràpia Massatge Fires i Exposicions Psicologia ( grups d'ajuda mútua ) Natació adaptada Informació directa a l'afectat i familiars Treball social Assessorament jurídic i laboral Conferencies mèdiques Sortides lúdiques Sortides culturals Facioterapia Taller de pintura Taller de cerámica Fisioterapia Masaje Ferias y Exposiciones Psicología ( grupos de ayuda mutua) Natación