El nostre centre de dia

El Centre d’Atenció Diürna “LA LLAR” sorgeix d ela necessitat de disposar d’un espai d’acollida diürna per a persones que pateixen una malaltia neuro-degenerativa  com és l’esclerosi múltiple, on s’ofereix un entorn compensatori de la llar i alternatiu a l’ internament, que permet que la persona afectada pugui gaudir dels serveis que necessita a  conseqüència […]

Skip to content