Que fem mestrestant

Col·laborem amb l’ASSOCIACIÓ CATALANA “LA LLAR”  DE L’AFECTAT D’ESCLEROSI MULTIPLE. Assessorar i ajudar en els tràmits administratius, ajudar en la cerca de residències, informacions sobre els tractaments i lloc on es practiquen,  que  s’utilitzen o s’estan investigant. Presentar davant l’administració els problemes i inquietuds. Demanar contínuament que en l’aplicació de la Llei de la Dependència […]

Que intentem fer

El projecte primer i mes important com ja hem citat consisteix en promoure la construcció d’un complex residencial amb els avantatges més importants, per a una part dels apartaments tutelats, i per l’altra de les residències, però evitant els inconvenients d’ambdues solucions per separat. Tractarem d’explicar-nos: Els apartaments tutelats són el substitut menys dolent del […]

Les nostres prioritats

Les nostres prioritats, com ja s’apunta a l’apartat “qui som” passen per intentar millorar la qualitat de vida tant del malalt com dels familiars i això ho entenem en el sentit estricte de la paraula i no com una generalització que es diu per emplenar finalitats als estatuts. Cal proposar i practicar actuacions concretes, i […]

Qui som

Els patrons inicials son tots afectats d’esclerosi múltiple o bé familiars d’aquests, que es un altra manera de ser afectat.Un petit grup d’associats s’encarrega de tota la paperassa i de aportar el fons fundacional, sense mes ajuts que les correccions tècniques del departament de Justícia . D’entre les finalitats generals que consten als estatuts citem […]

Skip to content