Serveis

Facioterapia Taller de pintura Taller de ceràmica Fisioteràpia Massatge Fires i Exposicions Psicologia ( grups d’ajuda mútua ) Natació adaptada Informació directa a l’afectat i familiars Treball social Assessorament jurídic i laboral Conferencies mèdiques Sortides lúdiques Sortides culturals Facioterapia Taller de pintura Taller de cerámica Fisioterapia Masaje Ferias y Exposiciones Psicología ( grupos de ayuda mutua) Natación […]

Skip to content