Lasquetty: “Madrid va informar a Hisenda tan aviat va conèixer el dèficit definitiu”

El conseller madrileny de Sanitat afegeix que el seu Govern va aportar al Ministeri immediatament «un pla d’ajust amb mesures econòmiques i financeres»  El consejero madrileño de Sanidad añade que su Gobierno aportó al Ministerio inmediatamente «un plan de ajuste con medidas económicas y financieras»

Exposicions

2002-2003-2004-2005: Integrafía, El Prat de Llobregat, Barcelona. 2002: Parròquia Sant Amidar. Sala Cultural Barcelona 2004: Viladecans, Barcelona. 2002-2003-2004-2005: Integrafía, El Prat de Llobregat, Barcelona. 2002: Parroquia San Medir. Sala Cultural Barcelona. 2004: Viladecans, Barcelona.

Descripció

Il·lusió per l'art de crear El taller de ceràmica va ser creat en 1999 com activitat complementària a altres tallers. Pràcticament totes les persones que van començar el taller mai havien tingut contacte amb el fang. Van iniciar aquesta activitat buscant noves formes d'expressió i van trobar en l'un material dúctil i amb àmplies possibilitats

Taller de ceràmica

Descripció Exposicions Galeria d'obres Descripción Exposiciones Galería de Obras