Sanofi Genzyme llança una iniciativa mundial per buscar solució als reptes de l’esclerosi múltiple

Sanofi Genzyme, amb el suport de les principals entitats de pacients amb esclerosi múltiple, ha presentat una iniciativa mundial que convida a la societat a trobar solucions que donin resposta als reptes de la malaltia amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients . El món sencer escollirà la idea guanyadora, que rebrà una dotació de fins a 100.000 euros per desenvolupar el projecte.

Sanofi Genzyme lanza una iniciativa mundial para buscar solución a los retos de la esclerosis múltiple

Sanofi Genzyme, con el apoyo de las principales entidades de pacientes con esclerosis múltiple, ha presentado una iniciativa mundial que invita a la sociedad a encontrar soluciones que den respuesta a los retos de la enfermedad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes. El mundo entero escogerá la idea ganadora, que recibirá una dotación de hasta 100.000 euros para desarrollar el proyecto.

La Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple ja resideix en un nou espai més ampli al Poble-sec

El centre de 600 metres quadrats, situat en un local municipal al passeig de l’Exposició del barri del Poble-sec, compta amb dues plantes on treballen nou treballadors, després que l’associació s’hagi traslladat de l’antiga seu situada al carrer Leiva d’Hostafrancs, on l’espai era molt reduït.

Un projecte ciutadà busca invents contra problemes diaris de l’Esclerosi Múltiple

La idea més votada obtindrà 100.000 euros per poder ser desenvolupada

Un proyecto ciudadano busca inventos contra problemas diarios de la Esclerosis Múltiple

La idea más votada obtendrá 100.000 euros para poder ser desarrollada

Algunos casos de esclerosis múltiple podrían tratarse con una técnica agresiva de reemplazo del sistema inmunitario

Un estudio clínico ha mostrado que un procedimiento drástico que suprime por completo el sistema inmunitario y que después genera uno nuevo usando células madre sanguíneas puede eliminar todos los signos de inflamación cerebral en personas con esclerosis múltiple agresiva temprana, y facilitar su recuperación duradera.

Alguns casos d’esclerosi múltiple podrien tractar-se amb una tècnica agressiva de reemplaçament del sistema immunitari

Un estudi clínic ha mostrat que un procediment dràstic que suprimeix per complet el sistema immunitari i que després genera un de nou usant cèl·lules mare sanguínies pot eliminar tots els signes d’inflamació cerebral en persones amb esclerosi múltiple agressiva primerenca, i facilitar la seva recuperació duradora.

Nous projectes de recerca finançats en 2016!

Gràcies al Projecte M1 i altres iniciatives internacionals, aquest any s’han destinat 12,6 milions d’euros a 3 projectes en xarxa en un esforç global per acabar amb l’EM progressiva

¡Nuevos proyectos de investigación financiados en 2016!

Gracias al Proyecto M1 y otras iniciativas internacionales, este año se han destinado 12,6 millones de euros a 3 proyectos en red en un esfuerzo global para acabar con la EM progresiva

Estan les lesions cerebrals relacionades amb la disfunció sexual en les dones amb EM?

Segons un estudi alemany, podria existir un vincle entre les lesions cerebrals i la gravetat dels problemes sexuals en dones amb EM