Los ojos de la esclerosis múltiple

El proyecto de la neuróloga Elena Hernández, premiado con una beca de investigación de Merck, se basa en la retina y la espectroscopia Raman Que la esclerosis múltiple no te frene

Els ulls de l’esclerosi múltiple

El projecte de la neuròloga Elena Hernández, premiat amb una beca d’investigació de Merck, es basa en la retina i l’espectroscòpia Raman Que l’esclerosi múltiple no et freni

Noves idees per millorar els problemes quotidians en l’esclerosi múltiple

Tot i que els avenços terapèutics han permès millorar el tractament i la qualitat de vida de les persones que pateixen esclerosi múltiple (EM), aquestes han de bregar amb nombrosos reptes i problemes. Per això, Sanofi Genzyme, amb el suport de les principals entitats de pacients amb esclerosi múltiple, ha impulsat una iniciativa que té […]

Nuevas ideas para mejorar los problemas cotidianos en la esclerosis múltiple

A pesar de que los avances terapéuticos han permitido mejorar el tratamiento y la calidad de vida de las personas que sufren esclerosis múltiple (EM), estas deben lidiar con numerosos retos y problemas. Por eso, Sanofi Genzyme, con el apoyo de las principales entidades de pacientes con esclerosis múltiple, ha impulsado una iniciativa que tiene […]

Les malalties ‘top secret’ dels presidents d’EUA

John F. Kennedy, Woodrow Wilson o Franklin D. Roosevelt van ocultar els mals que patien per tal d’arribar a la Casa Blanca La pneumònia de Hillary Clinton revifa les especulacions sobre el seu estat de salut i es converteix en arma electoral en mans de Donald Trump

Cèl·lules mare, entre l’estafa i la ciència

El descobriment de les cèl·lules mare ha estat un enorme avanç en la ciència mèdica. La possibilitat de la seva utilització com a forma de tractament, ja sigui de malalties neurològiques o d’un altre tipus, ha despertat particular interès no només en el món de la ciència sinó entre els pacients i el públic en […]

Las enfermedades ‘top secret’ de los presidentes de EE UU

John F. Kennedy, Woodrow Wilson o Franklin D. Roosevelt ocultaron los males que padecían a fin de llegar a la Casa Blanca La neumonía de Hillary Clinton reaviva las especulaciones sobre su estado de salud y se convierte en arma electoral en manos de Donald Trump

Células madre, entre la estafa y la ciencia

El descubrimiento de las células madre ha sido un enorme avance en la ciencia médica. La posibilidad de su utilización como forma de tratamiento, ya sea de enfermedades neurológicas o de otro tipo, ha despertado particular interés no solo en el mundo de la ciencia sino entre los pacientes y el público en general.