La majoria dels estudis sembren dubtes raonables sobre que la insuficiència venosa cerebroespinal crònica (IVCEC) sigui responsable de la fisiopatologia de l’esclerosi múltiple (EM). Aquesta denominació, que va sorgir a partir dels treballs de Paolo Zamboni, proposa la fisiopatologia vascular com a possible origen de la EM, i seguint aquesta hipòtesi planteja un tractament curativo mitjançant el tractament endovascular de la vena yugular interna i la vena àzigs.La mayoría de los estudios siembran dudas razonables sobre que la insuficiencia venosa cerebroespinal crónica (IVCEC) sea responsable de la fisiopatología de la esclerosis múltiple (EM). Esta denominación, que surgió a partir de los trabajos de Paolo Zamboni, propone la fisiopatología vascular como posible origen de la EM, y siguiendo esta hipótesis plantea un tratamiento curativo mediante el tratamiento endovascular de la vena yugular interna y la vena ácigos.

Diversos equips han intentat replicar els seus resultats sense aconseguir-ho i, encara que algun pacient hagi pogut millorar amb el tractament endovascular, això no implica ni que tots vagin a millorar, ni que la millorança sigui conseqüència de la intervenció. A més, donada l’absència d’un tractament curativo per la EM, cal tenir en compte que alguns pacients poden ser molt susceptibles de ser convençuts amb facilitat i acceptar qualsevol tractament.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3237

 

Varios equipos han intentado replicar sus resultados sin conseguirlo y, aunque algún paciente haya podido mejorar con el tratamiento endovascular, esto no implica ni que todos vayan a mejorar, ni que la mejoría sea consecuencia de la intervención. Además, dada la ausencia de un tratamiento curativo para la EM, hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden ser muy susceptibles de ser convencidos con facilidad y aceptar cualquier tratamiento.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3237

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content