Un estudi obert en fase 2a, que va administrar cèl·lules mare mesenquimales autólogas a pacients amb esclerosi múltiple secundària progressiva, ha evidenciat millores estructurals, funcionals i fisiològiques en alguns criteris de valoració visual, després del tractament, la qual cosa és suggestiu de neuroprotecció.Un estudio abierto en fase 2a, que administró células madre mesenquimales autólogas a pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva, ha evidenciado mejoras estructurales, funcionales y fisiológicas en algunos criterios de valoración visual, después del tratamiento, lo que es sugestivo de neuroprotección.

L’estudi va tenir com a objectiu avaluar la seguretat i l’eficàcia d’aquestes cèl·lules com a tractament potencial neuroprotector per a l’esclerosi múltiple secundària progressiva. Els deu pacients seleccionats patien una afectació de les vies visuals (EDSS: 5,5-6,5). La dosi mitjana administrada va ser d’1,6 × 106 cèl·lules per kg de pes (rang: 1,1-2,0 × 106). Després del tractament es va

evidenciar millorança en l’agudesa visual i en la latència de resposta evocada visual, juntament amb un augment a l’àrea del nervi òptic. No es va comunicar cap efecte advers greu.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3349

El estudio tuvo como objetivo evaluar la seguridad y la eficacia de estas células como tratamiento potencial neuroprotector para la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Los diez pacientes seleccionados padecían una afectación de las vías visuales (EDSS: 5,5-6,5). La dosis media administrada fue de 1,6 × 106 células por kg de peso (rango: 1,1-2,0 × 106). Tras el tratamiento se evidenció mejoría en la agudeza visual y en la latencia de respuesta evocada visual, junto con un aumento en el área del nervio óptico. No se comunicó ningún efecto adverso grave.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3349

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content