La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) demana al Govern que en la revisió dels serveis bàsics del Sistema Nacional de Salut que està realitzant mantingui les prestacions proporcionades fins al moment a les persones amb discapacitat i amb malalties cròniques.La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pide al Gobierno que en la revisión de los servicios básicos del Sistema Nacional de Salud que está realizando mantenga las prestaciones proporcionadas hasta el momento a las personas con discapacidad y con enfermedades crónicas. 
“Encara que solament sigui per raons estrictament econòmiques, és més rendible la prevenció”, assenyala el president de COCEMFE, Mario García, tenint en compte que “l’eliminació de serveis del finançament públic o l’establiment de nous copagos atempta directament contra el manteniment de la salut d’aquest col·lectiu i el retard de l’aparició de les seqüeles d’una discapacitat”.

“No pot considerar-se complementari i començar a cobrar el que per a les persones amb discapacitat és imprescindible per aconseguir les majors cotes d’autonomia personal i equiparar les seves oportunitats a les de la resta de la població”, assegura Mario García.

És el cas de la prestació ortoprotésica, els serveis de rehabilitació i fisioteràpia i el transport sanitari no urgent perquè determinats malalts crònics puguin rebre el seu tractament.

COCEMFE considera que “no es pot dificultar l’accés als serveis de fisioteràpia i rehabilitació quan al mateix temps les entitats de discapacitat que els presten com a complement als serveis socials estan tenint seriosos problemes per seguir proporcionant-los”.

El president de COCEMFE assegura que “és intolerable que les persones amb discapacitat paguin pels errors i excessos que uns altres han comès. La crisi afecta a tots, però s’està encebant injustament amb les persones amb discapacitat i les seves famílies a causa que la vida d’aquest col·lectiu és més cara, i ara es veu obligat fer front noves despeses per tenir una discapacitat o malaltia”.

La Confederació entén que els nous impostos, copagos i retallades haurien d’aplicar-se a serveis que són prescindibles o productes el consum dels quals és voluntari. Amb la implantació d’una cartera de serveis complementaris es penalitza al col·lectiu i les seves famílies com si haguessin decidit tenir una discapacitat o malaltia i fossin els responsables de la seva situació.

En aquest sentit, l’eliminació de determinats fàrmacs del finançament públic, que ha entrat en vigor al setembre, ja suposa una disminució de la seva capacitat econòmica. A pesar que entre les excepcions figuren els laxants que requereixen les persones amb paraplegia, s’han quedat anés les cremes i pomades antiescaras, que serveixen per evitar que les rozaduras ocasionades en persones amb problemes de mobilitat acabin en úlceres i profundes ferides; així com els mucolíticos, que són essencials per al control dels problemes pulmonars de nombroses persones amb discapacitat i de malalties cròniques, com la fibrosis quística.

Per això, COCEMFE demana al Govern que paralitzi el cobrament dels serveis que les persones amb discapacitat i malalties cròniques, en molts casos, no van a poder pagar i que mantingui el finançament dels medicaments prescrits específicament per al tractament d’aquestes persones.

L’entitat espera que la intermediació amb el Govern que està realitzant el CERMI amb la participació d’organitzacions del sector de la discapacitat com COCEMFE serveixi per mantenir les millores assistencials i d’integració assolides en dècades.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9039

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

 “Aunque solo sea por razones estrictamente económicas, es más rentable la prevención”, señala el presidente de COCEMFE, Mario García, teniendo en cuenta que “la eliminación de servicios de la financiación pública o el establecimiento de nuevos copagos atenta directamente contra el mantenimiento de la salud de este colectivo y el retraso de la aparición de las secuelas de una discapacidad”.

 “No puede considerarse complementario y empezar a cobrar lo que para las personas con discapacidad es imprescindible para lograr las mayores cotas de autonomía personal y equiparar sus oportunidades a las del resto de la población”, asegura Mario García.

 Es el caso de la prestación ortoprotésica, los servicios de rehabilitación y fisioterapia y el transporte sanitario no urgente para que determinados enfermos crónicos puedan recibir su tratamiento.

COCEMFE considera que  “no se puede dificultar el acceso a los servicios de fisioterapia y rehabilitación cuando al mismo tiempo las entidades de discapacidad que los prestan como complemento a los servicios sociales están teniendo serios problemas para seguir proporcionándolos”.

 El presidente de COCEMFE asegura que “es intolerable que las personas con discapacidad paguen por los errores y excesos que otros han cometido. La crisis afecta a todos, pero se está cebando injustamente con las personas con discapacidad y sus familias debido a que la vida de este colectivo es más cara, y ahora se ve obligado hacer frente a nuevos gastos por tener una discapacidad o enfermedad”.

La Confederación entiende que los nuevos impuestos, copagos y recortes deberían aplicarse a servicios que son prescindibles o productos cuyo consumo es voluntario. Con la implantación de una cartera de servicios complementarios se penaliza al colectivo y sus familias como si hubieran decidido tener una discapacidad o enfermedad y fueran los responsables de su situación.

En este sentido, la eliminación de determinados fármacos de la financiación pública, que ha entrado en vigor en septiembre, ya supone una disminución de su capacidad económica. A pesar de que entre las excepciones figuran los laxantes que requieren las personas con paraplejia, se han quedado fuera las cremas y pomadas antiescaras, que sirven para evitar que las rozaduras ocasionadas en personas con problemas de movilidad acaben en úlceras y profundas heridas; así como los mucolíticos, que son esenciales para el control de los problemas pulmonares de numerosas personas con discapacidad y de enfermedades crónicas, como la fibrosis quística.

 Por ello, COCEMFE pide al Gobierno que paralice el cobro de los servicios que las personas con discapacidad y enfermedades crónicas, en muchos casos, no van a poder costear y que mantenga la financiación de los medicamentos prescritos específicamente para el tratamiento de estas personas.

 La entidad espera que la intermediación con el Gobierno que está realizando el CERMI con la participación de organizaciones del sector de la discapacidad como COCEMFE sirva para mantener las mejoras asistenciales y de integración logradas en décadas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9039

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content