Aquest mes, els nostres artistes del taller de pintura han col·laborat amb la Fundació GAEM amb una donació de cuadres que ajude a aconsseguir finançament per a la investigació que porta a terme aquesta fundació vers l’esclerosi múltiple. 

”El arte nos hace libres, importantes, únicos y creadores” dice Lucrecia García, afectada