Els qui desconeixen el món de la marihuana no sabran si el seu consum és legal o no en segons quins països. La legislació es mou molt ràpid, i, encara que la possessió de llavors de marihuana sol ser legal, depenent del lloc, la possessió de marihuana en brut pot ser delictiva o perfectament legal.Quienes desconocen el mundo de la marihuana no sabrán si su consumo es legal o no en según qué países. La legislación se mueve muy rápido, y, aunque la posesión de semillas de marihuana suele ser legal, dependiendo del lugar, la posesión de marihuana en bruto puede ser delictiva o perfectamente legal.

El cas de Colòmbia és paradigmàtic, en la mesura que es tracta d’un país especialment tocat per la lluita contra el narcotràfic i les decisions pel que fa al tema de les drogues solen ser mirades amb lupa per la resta de països.
Recentment, s’ha aprovat en aquest estat la primera llicència per a producció de productes medicinals derivats de la marihuana. Aquest permís inclou la fabricació d’extractes, olis i resines però encara no el cultiu. Això és així perquè el Consell Nacional d’Estupefaents ha de ser el que atorgui la concessió per a la plantació, mentre que el permís és ofert pel Ministeri de Salut. L’empresa que ha aconseguit aquesta concessió és PharmaCielo, i sosté que Colòmbia compta amb “una ubicació equatorial i varietat de microclimes que deixen poc dubte del rol protagonista que jugarà Colòmbia en el desenvolupament d’aquesta indústria internacional”, en paraules de Federico Cock-Correa .

Llicències d’aquest tipus acosten cada vegada més la possibilitat d’un consum responsable de la marihuana, i la porta oberta a una teràpia alternativa basada en els cannabinoides que ha mostrat la seva eficàcia en epilèpsia, càncer, dolors crònics, esclerosi múltiple, artrosi i augmentat el llindar de tolerància en teràpies agressives com la quimioteràpia.

Cert és que mesures com aquestes encara són polèmiques i de vegades sembla que desapareixeran enterrades per les tones de normatives que generen, però a poc a poc els experiments deixen de ser-ho per convertir-se en eleccions sòlides que determinats governs, especialment valents o especialment conscienciats decideixen posar en marxa.

El caso de Colombia es paradigmático, en la medida en que se trata de un país especialmente tocado por la lucha contra el narcotráfico y cuyas decisiones en lo tocante al tema de las drogas suelen ser miradas con lupa por el resto de países.
Recientemente, se ha aprobado en este estado la primera licencia para producción de productos medicinales derivados de la marihuana. Este permiso incluye la fabricación de extractos, aceites y resinas pero todavía no el cultivo. Esto es así porque el Consejo Nacional de Estupefacientes debe ser el que otorgue la concesión para la plantación, mientras que el permiso es ofrecido por el Ministerio de Salud. La empresa que ha logrado esta concesión es PharmaCielo, y sostiene que Colombia cuenta con “una ubicación ecuatorial y variedad de microclimas que dejan poca duda del rol protagonista que jugará Colombia en el desarrollo de esta industria internacional”, en palabras de Federico Cock-Correa.

Licencias de este tipo acercan cada vez más la posibilidad de un consumo responsable de la marihuana, y la puerta abierta a una terapia alternativa basada en los cannabinoides que ha mostrado su eficacia  en epilepsia, cáncer, dolores crónicos, esclerosis múltiple, artrosis y aumentado el umbral de tolerancia en terapias agresivas como la quimioterapia.

Cierto es que medidas como estas todavía son polémicas y a veces parece que van a desaparecer enterradas por las toneladas de normativas que generan, pero poco a poco los experimentos dejan de serlo para convertirse en elecciones sólidas que determinados gobiernos, especialmente valientes o especialmente concienciados deciden poner en marcha.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://eldia.es/2016-07-27/sociedad/7-Colombia-mueve.htm

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME:

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://eldia.es/2016-07-27/sociedad/7-Colombia-mueve.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content