La realitat virtual i els videojocs són l’última tendència en el tractament dels pacients amb Esclerosi Múltiple. A través de les noves tecnologies les persones que pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa són capaces de tornar a activar les connexions neurales que han perdut a causa de la malaltia.  La realidad virtual y los videojuegos son la última tendencia en el tratamiento de los pacientes con Esclerosis Múltiple. A través de las nuevas tecnologías las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa son capaces de volver a activar las conexiones neurales que han perdido a causa de la enfermedad.

http://www.youtube.com/watch?v=COXUp1ukftc&feature=player_embedded

Això és precisament el que fan en la Unitat de Neurofisioterapia Biofuncional de l’Hospital Verge Macarena de Sevilla, on un equip multidisciplinari, a més de treballar amb diferents aparells i tècniques, utilitzen els videojocs en el tractament de l’Esclerosi Múltiple. Mónica Castillo, fisioterapeuta del centre assegura que “gràcies a la realitat virtual i els videojocs, el pacient pot veure en una pantalla com ha d’executar el moviment, com ha de calcular la velocitat, i la trajectòria dels seus propis moviments”. En definitiva, “la qual cosa fa el pacient amb els videojocs és usar el seu segon cervell, que serien els ulls, per tractar de millorar el resultat d’aquesta funció que vol fer, com pot ser beure aigua caminar o sigui menjar alguna cosa” explica la fisioterapeuta.

Anja Hochsprung, també fisioterapeuta de la Unitat explica que el que fan és “treballar amb el cervell. El cervell és el que té el dany i no els músculs, ni les articulacions. Així, estem creant patrons de moviment que ajudin al pacient a fer funcions. Optimitzem els recursos que tenim i activem noves connexions cerebrals, plasticitats noves per poder realitzar l’activitat”. L’objectiu final és intentar evitar que no acabi, o retardar almenys, l’arribada dels pacients a la cadira de rodes, que seria el que acaba per ocórrer en la gran majoria dels casos d’Esclerosi Múltiple.

Els problemes de mobilitat és el que més preocupa als pacients amb Esclerosi múltiple, una malaltia que a Espanya podrien patir al voltant de 50.000 persones. I a pesar que afecta amb major virulència a les capacitats motores de les persones, les causes de la pèrdua de la mobilitat no estan en els músculs, sinó en les connexions neuronals. Aquí és precisament on actua la neurofisioterapia funcional, ajudant a recordar al cervell les funcions alterades, i així recuperar la mobilitat i capacitats motores. La Unitat de Neurofisioterapia Biofuncional de l’Hospital Verge Macarena de Sevilla s’ha convertit en tota una referència internacional en el tractament de pacients amb Esclerosi Múltiple gràcies a l’ocupació de tècniques noves com els videojocs o la utilització d’una catifa de 8 metres que té instal·lats sensors que detecten tots els moviments dels pacients en caminar, i detecten l’evolució de la marxa durant tot el procés de rehabilitació.

  

  

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://prnoticias.com/index.php/salud/1115-reportajes-salud/20115190-icomo-pueden-ayudar-los-videojuegos-a-las-personas-con-esclerosis-multiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

http://www.youtube.com/watch?v=COXUp1ukftc&feature=player_embedded

Eso es precisamente lo que hacen en la Unidad de Neurofisioterapia Biofuncional del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde un equipo multidisciplinar, además de trabajar con distintos aparatos y técnicas, utilizan los videojuegos en el tratamiento de la Esclerosis Múltiple. Mónica Castillo, fisioterapeuta del centro asegura que “gracias a la realidad virtual y los videojuegos, el paciente puede ver en una pantalla cómo debe ejecutar el movimiento, cómo debe calcular la velocidad, y la trayectoria de sus propios movimientos”. En definitiva, “lo que hace el paciente con los videojuegos es usar su segundo cerebro, que serían los ojos, para tratar de mejorar el resultado de esa función que quiere hacer, como puede ser beber agua caminar o sea comer algo” explica la fisioterapeuta.

Anja Hochsprung, también fisioterapeuta de la Unidad explica que lo que hacen es “trabajar con el cerebro. El cerebro es el que tiene el daño y no los músculos, ni las articulaciones. Así, estamos creando patrones de movimiento que ayuden al paciente a hacer funciones. Optimizamos los recursos que tenemos y activamos nuevas conexiones cerebrales, plasticidades nuevas para poder realizar la actividad”. El objetivo final es intentar evitar que no acabe, o retrasar al menos, la llegada de los pacientes a la silla de ruedas, que sería lo que termina por ocurrir en la gran mayoría de los casos de Esclerosis Múltiple.

Los problemas de movilidad es lo que más preocupa a los pacientes con Esclerosis múltiple, una enfermedad que en España podrían padecer alrededor de 50.000 personas. Y a pesar de que afecta con mayor virulencia a las capacidades motoras de las personas, las causas de la pérdida de la movilidad no están en los músculos, sino en las conexiones neuronales. Ahí es precisamente donde actúa la neurofisioterapia funcional, ayudando a recordar al cerebro las funciones alteradas, y así recuperar la movilidad y capacidades motoras. La Unidad de Neurofisioterapia Biofuncional del Hospital Virgen Macarena de Sevilla se ha convertido en toda una referencia internacional en el tratamiento de pacientes con Esclerosis Múltiple gracias al empleo de técnicas novedosas como los videojuegos o la utilización de una alfombra de 8 metros que tiene instalados sensores que detectan todos los movimientos de los pacientes al andar, y detectan la evolución de la marcha durante todo el proceso de rehabilitación.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://prnoticias.com/index.php/salud/1115-reportajes-salud/20115190-icomo-pueden-ayudar-los-videojuegos-a-las-personas-con-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content