Hisenda posa en marxa les noves deduccions anticipades a l’IRPF per discapacitat. El Ministeri d’Hisenda ha engegat el mecanisme per sol·licitar oficialment l’abonament de les noves deduccions anticipades en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per discapacitat i per família nombrosa, en els supòsits ampliats introduïts en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018. Així figura aquest dimecres en el Butlletí Oficial de l’Estat, que publica una ordre del Ministeri d’Hisenda en la qual es regula el procediment per sol·licitar l’abonament d’aquestes deduccions anticipades que han estat ampliades respecte de les situacions de discapacitat i famílies nombroses que ja estaven vigents.

Segons va informar el Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), en relació amb les deduccions per persones amb discapacitat a càrrec, la modificació suposa l’extensió dels supòsits als quals es venia aplicant, afegint la deducció per cònjuge no separat legalment quan aquest sigui una persona amb discapacitat que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions per ascendent o descendent amb discapacitat previstes en la normativa de l’IRPF. L’import de l’abonament mensual serà de 100 euros.
Les persones i famílies que es trobin en aquests supòsits ampliats podran des dEL DIJOPUS 19/07/18 sol·licitar davant l’Agència Tributària l’abonament d’aquestes deduccions anticipades, una vegada entri en vigor l’ordre publicada aquest dia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content