Coincidint amb el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple (EM), que se celebra aquest dimecres 25 de maig, Merck ha llançat ‘Amb l’EM’, un web que pretén convertir-se en referència sobre aquesta patologia i facilitar la vida de les persones que la pateixen i els seus familiars.Coincidiendo con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM), que se celebra este miércoles 25 de mayo, Merck ha lanzado ‘Con la EM’, una web que pretende convertirse en referencia sobre esta patología y facilitar la vida de las personas que la padecen y sus familiares.

Sent conscients de l’impacte que té aquesta malaltia i del desconeixement que hi ha a la societat sobre ella, Merck aposta per conscienciar a tota la població reforçant així el seu compromís amb la comunitat de l’EM, amb la qual treballa des de 1992.

Diferents apartats

‘Con la EM’ comptarà amb informació, actualitat i webs de referència sobre la patologia, així com testimonis i experiències dels membres de la comunitat. Així, té diferents apartats. D’una banda, l’espai ‘Notícies i esdeveniments’, acull la difusió de notícies d’interès i dels diferents actes relacionats amb la malaltia, com la I Trobada Amb l’Esclerosi Múltiple, que organitza Merck.

La pàgina comptarà també amb els testimonis de les persones que tenen aquesta patologia a l’apartat ‘Protagonistes EM’. Així, a través de vídeos i serials, podran compartir el seu dia a dia perquè tota la societat pugui tenir un reflex fidel del que suposa la malaltia.

A ‘Coneix l’EM’ es comptarà amb informació d’interès de la patologia, adaptada a qualsevol persona que vulgui conèixer més sobre la mateixa. Els temes aniran des de la gestió de les emocions i l’estrès fins a l’alimentació i l’esport. Així mateix, s’inclouen enllaços d’interès a pàgines web validades sobre la malaltia.

La utilitat del web es completa amb la secció ‘Entorn EM’ que permet la recerca de l’associació de pacients més propera i de les seves dades de contacte.

D’altra banda, a ‘Participa amb EM’ es facilita la descàrrega de l’aplicació mòbil ‘Amb l’EM’, en la qual es poden compartir experiències sobre la malaltia i interactuar amb la resta d’usuaris de l’app o participar en jocs de memòria , lògica o càlcul amb els quals es treballen aspectes cognitius.

A més, mitjançant un sistema de filtres temàtics, es pot tenir accés a un ampli contingut disponible a la xarxa a ‘Blocs EM’.

Dia mundial

Així mateix, coincidint amb el Dia Mundial de la patologia, el proper dimecres 25 de maig Merck convoca la I Trobada Amb l’Esclerosi Múltiple que tindrà lloc simultàniament, de 10 a 21 hores, a Bilbao, Barcelona, ​​Madrid i Sevilla i que es podrà seguir en streaming a la web. Per a més informació es pot visitar conlaem.es.

D’aquesta manera, es comptarà amb activitats programades i actuacions, i es convidarà als assistents a deixar el seu missatge en l’Arbre de l’EM, tots els missatges penjats a l’arbre es convertiran en un gran missatge per donar suport a totes les persones que pateixen aquesta malaltia.

Avui en dia s’estima que a Espanya 47.000 persones pateixen aquesta malaltia la prevalença segueix augmentant. Encara que en els últims anys s’ha avançat en el diagnòstic i en el tractament, la veritat és que les causes de l’EM són desconegudes i la simptomatologia varia en funció de cada pacient, d’aquí la importància de comptar amb una informació rigorosa de la mateixa,

Siendo conscientes del impacto que tiene esta enfermedad y del desconocimiento que existe en la sociedad sobre ella, Merck apuesta por concienciar a toda la población reforzando así su compromiso con la comunidad de la EM, con la que trabaja desde 1992.

Diferentes apartados

‘Con la EM’ contará con información, actualidad y webs de referencia sobre la patología, así como testimonios y experiencias de los miembros de la comunidad. Así, tiene diferentes apartados. Por un lado, el espacio ‘Noticias y eventos’, acoge la difusión de noticias de interés y de los diferentes actos relacionados con la enfermedad, como el I Encuentro Con la Esclerosis Múltiple, que organiza Merck.

La página contará también con los testimonios de las personas que tienen esta patología en el apartado ‘Protagonistas EM’. Así, a través de vídeos y seriales, podrán compartir su día a día para que toda la sociedad pueda tener un reflejo fiel de lo que supone la enfermedad.

En ‘Conoce la EM’ se contará con información de interés de la patología, adaptada a cualquier persona que quiera conocer más acerca de la misma. Los temas irán desde la gestión de las emociones y el estrés hasta la alimentación y el deporte. Asimismo, se incluyen enlaces de interés a páginas web validadas sobre la enfermedad.

La utilidad de la web se completa con la sección ‘Entorno EM’ que permite la búsqueda de la asociación de pacientes más cercana y de sus datos de contacto.

Por otro lado, en ‘Participa con EM’ se facilita la descarga de la aplicación móvil ‘Con la EM’, en la que se pueden compartir experiencias sobre la enfermedad e interactuar con el resto de usuarios de la app o participar en juegos de memoria, lógica o cálculo con los que se trabajan aspectos cognitivos.

Además, mediante un sistema de filtros temáticos, se puede tener acceso a un amplio contenido disponible en la red en ‘Blogs EM’.

Día mundial

Asimismo, coincidiendo con el Día Mundial de la patología, el próximo miércoles 25 de mayo Merck convoca el I Encuentro Con la Esclerosis Múltiple que tendrá lugar simultáneamente, de 10 a 21 horas, en Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla y que se podrá seguir en streaming en la web. Para más información se puede visitar conlaem.es.

De este modo, se contará con actividades programadas y actuaciones, y se invitará a los asistentes a dejar su mensaje en el Árbol de la EM, todos los mensajes colgados en el árbol se convertirán en un gran mensaje para apoyar a todas las personas que sufren esta enfermedad.

Hoy en día se estima que en España 47.000 personas padecen esta enfermedad cuya prevalencia sigue aumentando. Aunque en los últimos años se ha avanzado en el diagnóstico y en el tratamiento, lo cierto es que las causas de la EM son desconocidas y la sintomatología varía en función de cada paciente, de ahí la importancia de contar con una información rigurosa de la misma.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-20/especializada/con-la-em-se-perfila-como-web-referente-de-esta-patologia/pagina.aspx?idart=982484&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-20/especializada/con-la-em-se-perfila-como-web-referente-de-esta-patologia/pagina.aspx?idart=982484&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM), que se celebra este miércoles 25 de mayo, Merck ha lanzado ‘Con la EM’, una web que pretende convertirse en referencia sobre esta patología y facilitar la vida de las personas que la padecen y sus familiares.

 

Siendo conscientes del impacto que tiene esta enfermedad y del desconocimiento que existe en la sociedad sobre ella, Merck apuesta por concienciar a toda la población reforzando así su compromiso con la comunidad de la EM, con la que trabaja desde 1992.

 

 

Diferentes apartados

‘Con la EM’ contará con información, actualidad y webs de referencia sobre la patología, así como testimonios y experiencias de los miembros de la comunidad. Así, tiene diferentes apartados. Por un lado, el espacio ‘Noticias y eventos’, acoge la difusión de noticias de interés y de los diferentes actos relacionados con la enfermedad, como el I Encuentro Con la Esclerosis Múltiple, que organiza Merck.

 

La página contará también con los testimonios de las personas que tienen esta patología en el apartado ‘Protagonistas EM’. Así, a través de vídeos y seriales, podrán compartir su día a día para que toda la sociedad pueda tener un reflejo fiel de lo que supone la enfermedad.

 

En ‘Conoce la EM’ se contará con información de interés de la patología, adaptada a cualquier persona que quiera conocer más acerca de la misma. Los temas irán desde la gestión de las emociones y el estrés hasta la alimentación y el deporte. Asimismo, se incluyen enlaces de interés a páginas web validadas sobre la enfermedad.

 

La utilidad de la web se completa con la sección ‘Entorno EM’ que permite la búsqueda de la asociación de pacientes más cercana y de sus datos de contacto.

 

Por otro lado, en ‘Participa con EM’ se facilita la descarga de la aplicación móvil ‘Con la EM’, en la que se pueden compartir experiencias sobre la enfermedad e interactuar con el resto de usuarios de la app o participar en juegos de memoria, lógica o cálculo con los que se trabajan aspectos cognitivos.

 

Además, mediante un sistema de filtros temáticos, se puede tener acceso a un amplio contenido disponible en la red en ‘Blogs EM’.

 

 

Día mundial

Asimismo, coincidiendo con el Día Mundial de la patología, el próximo miércoles 25 de mayo Merck convoca el I Encuentro Con la Esclerosis Múltiple que tendrá lugar simultáneamente, de 10 a 21 horas, en Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla y que se podrá seguir en streaming en la web. Para más información se puede visitar conlaem.es.

 

De este modo, se contará con actividades programadas y actuaciones, y se invitará a los asistentes a dejar su mensaje en el Árbol de la EM, todos los mensajes colgados en el árbol se convertirán en un gran mensaje para apoyar a todas las personas que sufren esta enfermedad.

 

Hoy en día se estima que en España 47.000 personas padecen esta enfermedad cuya prevalencia sigue aumentando. Aunque en los últimos años se ha avanzado en el diagnóstico y en el tratamiento, lo cierto es que las causas de la EM son desconocidas y la sintomatología varía en función de cada paciente, de ahí la importancia de contar con una información rigurosa de la misma.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content