Els dies 17 i 18 de maig, es va celebrar a Oslo (Noruega), la Conferència de Primavera 2016 de la Plataforma Europea d’Esclerosi Múltiple (EMSP) a la qual va acudir la nostra representant internacional, Madeleine Cutting.Los días 17 y 18 de mayo, se celebró en Oslo (Noruega), la Conferencia de Primavera 2016 de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP) a la que acudió nuestra representante internacional, Madeleine Cutting.

Aquesta Conferència va ser organitzada al costat de l’Associació Noruega d’Esclerosi Múltiple, coincidint amb el Dia Nacional de Noruega, amb el títol ‘Creixent amb Esclerosi Múltiple’. En relació al tema, l’esdeveniment es va centrar en l’Esclerosi Múltiple a nens (Esclerosi Múltiple pediàtrica) i en la vida de les persones amb Esclerosi Múltiple després del diagnòstic, en aspectes com ara la intervenció primerenca, el tractament, facetes invisibles i les necessitats no satisfetes.

De forma resumida, els temes més destacats d’aquesta conferència van ser els següents:

 • – Projectes per a l’Ocupació de les Persones amb Esclerosi Múltiple.
 • – Conferència de Joves amb Esclerosi Múltiple, a la qual va acudir el nostre representant Jacobo Santamarta, qui també es va presentar a representant dels Joves en el Comitè Executiu de la EMSP.
 • – Comprensió de l’Esclerosi Múltiple pediàtrica, ja que es calcula que hi ha 5.000 nens al món amb Esclerosi Múltiple.
 • – Projecte MS Nurse Professional, amb l’objectiu de millorar l’especialització dels / de les infermers / es en Esclerosi Múltiple.
 • – Panell ‘El coneixement és la clau’, amb una actualització completa sobre les últimes investigacions i estudis en Esclerosi Múltiple.
 • – Campions amb Esclerosi Múltiple, amb la ponència de l’alpinista amb EM Lori Schneider i la presència a Oslo del vaixell ‘Oceans of Hope’.
 • – Llançament de la Xarxa de Comunicacions per membres de la EMSP.
 • – Salutació i suport de responsables nacionals com el ministre de Salut noruec Bent Høie.
 • – Celebració de l’Assemblea General Anual, on es va votar com a nova representant dels Joves en el Comitè Executiu a la txeca Jana Hlavacova i es va aprovar l’Informe Anual de 2015.

Totes les presentacions estan disponibles a la pàgina www.emsp.org .

Esta Conferencia fue organizada junto a la Asociación Noruega de Esclerosis Múltiple, coincidiendo con el Día Nacional de Noruega, con el título ‘Creciendo con Esclerosis Múltiple’. En relación al tema, el evento se centró en la Esclerosis Múltiple en niños (Esclerosis Múltiple pediátrica) y en la vida de las personas con Esclerosis Múltiple después del diagnóstico, en aspectos tales como la intervención temprana, el tratamiento, facetas invisibles y las necesidades no satisfechas.

De forma resumida, los temas más destacados de esta conferencia fueron los siguientes:

 • – Proyectos para el Empleo de las Personas con Esclerosis Múltiple.
 • – Conferencia de Jóvenes con Esclerosis Múltiple, a la que acudió nuestro representante Jacobo Santamarta, quien también se presentó a representante de los Jóvenes en el Comité Ejecutivo de la EMSP.
 • – Comprensión de la Esclerosis Múltiple pediátrica, pues se calcula que hay 5.000 niños en el mundo con Esclerosis Múltiple.
 • – Proyecto MS Nurse PROfessional, con el objetivo de mejorar la especialización de los/as enfermeros/as en Esclerosis Múltiple.
 • – Panel ‘El conocimiento es la clave’, con una  actualización completa sobre las últimas investigaciones y estudios en Esclerosis Múltiple.
 • – Campeones con Esclerosis Múltiple, con la ponencia de la alpinista con EM Lori Schneider y la presencia en Oslo del barco ‘Oceans of Hope’.
 • – Lanzamiento de la Red de Comunicaciones para miembros de la EMSP.
 • – Saludo y apoyo de responsables nacionales como el Ministro de Salud noruego Bent Høie.
 • – Celebración de la Asamblea General Anual, donde se votó como nueva representante de los Jóvenes en el Comité Ejecutivo a la checa Jana Hlavacova y se aprobó el Informe Anual de 2015.

Todas las presentaciones están disponibles en la página www.emsp.org.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://aedem.org/3197-conferencia-de-primavera-de-la-emsp-2016

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://aedem.org/3197-conferencia-de-primavera-de-la-emsp-2016