En els Premis Fundamed & Wecare-O es va reconèixer l’esforç personal a favor de la sanitat que ha realitzat durant tots aquests anys la presidenta d’Esclerosi Múltiple Espanya, Conxita Tarruella.

En los Premios Fundamed & Wecare-U se reconoció el esfuerzo personal a favor de la sanidad que ha realizado durante todos estos años la presidenta de Esclerosis Múltiple España, Conxita Tarruella.

La infermera i exdiputada de CiU Conxita Tarruella ha estat guardonada amb el Premi a la Figura Pública Sanitària en els Premis Fundamed & Wecare-O, que reconeix l’esforç personal a favor de la sanitat que ha realitzat durant tots aquests anys.
La que va ser diputada fins a l’última legislatura, quan va decidir no tornar a presentar-se a les eleccions, va recollir el premi molt emocionada entre grans aplaudiments dels assistents.

Tarruella sempre ha afirmat que té tres grans passions: la política, el món dels afers socials i sanitaris, i l’estudi, que mai ha abandonat. Va iniciar la seva carrera política el 1986, de la mà de Josep A. Duran i Lleida, quan encara era pressenteixi del Col·legi d’Infermeria de Lleida. Sanitat i política sempre han estat molt presents en la seva vida. El seu primer càrrec polític va ser com a gerent dels Serveis Socials a la Diputació de Lleida fins a 1992, càrrec que va abandonar per ser diputada del Parlament de Catalunya durant dos anys i, d’aquí, va passar a ocupar la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat.

El 2011 va denunciar el que fins llavors havia estat un secret a veus: que la Comissió Interministerial de Preus no ofereix garanties jurídiques a les companyies.Incansablement va fer front a les regulacions de caràcter economicista que han llastat al SNS en els anys de la crisi amb missatges repetits fins a la sacietat: que el sistema està infrafinançat; que les innovacions no són una despesa i que les comunitats necessiten un pressupost estatal o solucions innovadores (com utilitzar l’IVA sanitari) en lloc de recórrer a l’endeutament via FLA; que el copagament per renda necessita més trams per ser just i equitatiu; que els DH han de tornar a les farmàcies; que el Consell Interterritorial ha d’enfortir l’Estat de les Autonomies; que les polítiques sanitàries no s’han de dictar des d’Hisenda …

Al juny de 2014 va tirar endavant la proposta d’establir una regulació específica per als biosimilars, si bé al maig de 2015 el Govern va opinar que no era necessari. Al juny de 2015 va signar un consens amb el PP en política de vacunació. Però no va poder tirar endavant la seva major repte. Convençuda que s’han de fer polítiques sanitàries, i no polítiques amb la sanitat, Tarruella va veure com les diferències polítiques dirimien les possibilitats del Pacte que va impulsar en la IX legislatura.
Va sortir del Congrés per reprendre la seva tasca en l’àmbit social, en el qual prèviament s’havia involucrat activament en diferents federacions i entitats sociosanitàries.

Avui la seva vocació de servei públic continua vinculada a l’associacionisme, com a presidenta d’Esclerosi Múltiple Espanya i vicepresidenta de la FEM. Des d’aquest fòrum es mostra disposada a continuar treballant amb les mateixes armes que l’han fet mereixedora del Premi a la Figura pública sanitària 2015: ” Sóc una infermera de vocació que temporalment ha estat en política i que ara està en el costat dels pacients. Seguiré lluitant contra les desigualtats i les injustícies sempre a base de diàleg i intentant arribar a acords “.

 

Fonts: http://www.consejogeneralenfermeria.org/ i  www.elglobal.net

Més información: http://www.esclerosismultiple.com/conociendo-mejor-a-conxita-tarruella-presidenta-de-esclerosis-multiple-espana/

La enfermera y exdiputada de CIU Conxita Tarruella ha sido galardonada con el Premio a la Figura Pública Sanitaria en los Premios Fundamed & Wecare-U, que reconoce el esfuerzo personal a favor de la sanidad que ha realizado durante todos estos años.
La que fuese diputada hasta la última legislatura, cuando decidió no volver a presentarse a las elecciones, recogió el premio muy emocionada entre grandes aplausos de los asistentes.

Tarruella siempre ha afirmado que tiene tres grandes pasiones: la política, el mundo de los asuntos sociales y sanitarios, y el estudio, que nunca ha abandonado. Inició su carrera política en 1986, de la mano de Josep A. Duran i Lleida, cuando todavía era presienta del Colegio de Enfermería de Lleida. Sanidad y política siempre han estado muy presentes en su vida. Su primer cargo político fue como gerente de los Servicios Sociales en la Diputación de Lleida hasta 1992, cargo que abandonó para ser diputada del Parlamento de Cataluña durante dos años y, de ahí, pasó a ocupar la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat.

En 2011 denunció lo que hasta entonces había sido un secreto a voces: que la Comisión Interministerial de Precios no ofrece garantías jurídicas a las compañías. Incansablemente hizo frente a las regulaciones de carácter economicista que han lastrado al SNS en los años de la crisis con mensajes repetidos hasta la saciedad: que el sistema está infrafinanciado; que las innovaciones no son un gasto y que las comunidades necesitan un presupuesto estatal o soluciones innovadoras (como utilizar el IVA sanitario) en lugar de recurrir al endeudamiento vía FLA; que el copago por renta necesita más tramos para ser justo y equitativo; que los DH deben volver a las farmacias; que el Consejo Interterritorial debe fortalecer el Estado de las Autonomías; que las políticas sanitarias no deben dictarse desde Hacienda…

En junio de 2014 sacó adelante la propuesta de establecer una regulación específica para los biosimilares, si bien en mayo de 2015 el Gobierno opinó que no era necesario. En junio de 2015 firmó un consenso con el PP en política de vacunación. Pero no pudo sacar adelante su mayor reto. Convencida de que se deben hacer políticas sanitarias, y no políticas con la sanidad, Tarruella vio cómo las diferencias políticas dirimían las posibilidades del Pacto que impulsó en la IX legislatura.
Salió del Congreso para retomar su labor en el ámbito social, en el que previamente se había involucrado activamente en distintas federaciones y entidades socio-sanitarias.

Hoy su vocación de servicio público continúa vinculada al asociacionismo, como presidenta de Esclerosis Múltiple España y vicepresidenta de la FEM. Desde este foro se muestra dispuesta a continuar trabajando con las mismas armas que le han hecho merecedora del Premio a la Figura Pública Sanitaria 2015: “Soy una enfermera de vocación que temporalmente ha estado en política y que ahora está en el lado de los pacientes. Seguiré luchando contra las desigualdades y las injusticias siempre a base de diálogo e intentando llegar a acuerdos“.

 

Fuentes: http://www.consejogeneralenfermeria.org/www.elglobal.net

Más información: http://www.esclerosismultiple.com/conociendo-mejor-a-conxita-tarruella-presidenta-de-esclerosis-multiple-espana/

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/conxita-tarruella-figura-publica-sanitaria-en-los-premios-fundamed/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/conxita-tarruella-figura-publica-sanitaria-en-los-premios-fundamed/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content