El banc familiar de conservació de cèl · lules mare del cordó umbilical Crio-Cord ha posat en marxa el programa ‘Donació Familiar Gratuïta’ amb l’objectiu d’ajudar a aquelles famílies amb membres que pateixen malalties que poden ser tractables amb cèl · lules mare del cordó.El banco familiar de conservación de células madre del cordón umbilical Crio-Cord ha puesto en marcha el programa ‘Donación Familiar Gratuita’ con el objetivo de ayudar a aquellas familias con miembros que padecen enfermedades que pueden ser tratables con células madre del cordón.

Aquesta iniciativa cobreix gratuïtament, dins de la Unió Europea, tot el procés necessari perquè pugui generar el trasplantament com, per exemple, les anàlisis que necessita la mostra per assegurar que és compatible amb el familiar a tractar, així com la coordinació del tractament i l’enviament de la mostra, des del Banc de Conservació del Grup amb seu a Bèlgica, a l’hospital on es durà a terme el tractament.

Per poder acollir-se al programa, un membre de la família ha d’haver estat diagnosticat amb una malaltia que actualment es trobi entre les tractables amb cèl · lules mare. Així mateix, ha de tenir un parentiu de primer grau i comptar amb l’opinió d’un oncòleg o hematòleg que recomani el tractament amb cèl · lules mare.

En cas d’aprovar el programa, la família rebrà el ‘kit’ d’extracció de Crio-Cord, la recollida de la mostra, el seu processament i emmagatzematge fins que sigui necessària de manera totalment gratuïta.

Actualment, es tracten amb cèl · lules mare més de 70 malalties, la majoria d’elles hematològiques com leucèmies, limfomes o anèmies aplásicas, malalties greus que afecten la producció de cèl · lules sanguínies. De fet, els trasplantaments amb cèl · lules mare del cordó umbilical s’han convertit en una alternativa consolidada al trasplantament de moll d’os, i s’han fet fins ara més de 25.000 trasplantaments a tot el món.

A més, s’estan duent a terme assajos clínics per tractar altres malalties com la diabetis, l’infart de miocardi, la paràlisi cerebral o l’esclerosi múltiple.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Crio-Cord-programa-pacientes-enfermedades-tratables_0_1548750450.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Esta iniciativa cubre gratuitamente, dentro de la Unión Europea, todo el proceso necesario para que pueda generarse el trasplante como, por ejemplo, los análisis que necesita la muestra para asegurar que es compatible con el familiar a tratar, así como la coordinación del tratamiento y el envío de la muestra, desde el Banco de Conservación del Grupo con sede en Bélgica, al hospital donde se llevará a cabo el tratamiento.

Para poder acogerse al programa, un miembro de la familia debe haber sido diagnosticado con una enfermedad que actualmente se encuentre entre las tratables con células madre. Asimismo, tiene que tener un parentesco de primer grado y contar con la opinión de un oncólogo o hematólogo que recomiende el tratamiento con células madre.

En caso de aprobarse el programa, la familia recibirá el ‘kit’ de extracción de Crio-Cord, la recogida de la muestra, su procesamiento y almacenamiento hasta que sea necesaria de manera totalmente gratuita.

Actualmente, se tratan con células madre más de 70 enfermedades, la mayoría de ellas hematológicas como leucemias, linfomas o anemias aplásicas, enfermedades graves que afectan a la producción de células sanguíneas. De hecho, los trasplantes con células madre del cordón umbilical se han convertido en una alternativa consolidad al trasplante de médula ósea, y se han realizado hasta la fecha más de 25.000 trasplantes en todo el mundo.

Además, se están llevando a cabo ensayos clínicos para tratar otras enfermedades como la diabetes, el infarto de miocardio, la parálisis cerebral o la esclerosis múltiple.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Crio-Cord-programa-pacientes-enfermedades-tratables_0_1548750450.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content