Es creia pròpia dels països europeus i escandinaus, però no és així. L’esclerosi múltiple és més comuna allí, però es presenta en qualsevol part del món, i per no anar tan lluny, tenim casos a Brasil i altres països d’Amèrica. Se creía propia de los países europeos y escandinavos, pero no es así. La esclerosis múltiple es más común allí, pero se presenta en cualquier parte del mundo, y para no ir tan lejos, tenemos casos en Brasil y otros países de América.

Solament a Colòmbia, s’estima que una de cada 2.500 persones pot presentar aquesta “malaltia crònica, progressiva i neuro degenerativa, associada a la disfunció del sistema immune que porta a la desmielinización (lesió de la coberta que posseeixen els nervis) i dany axonal (del nervi) en el sistema nerviós central”, diu Carlos Navas, cap del servei de Neurologia Clínica Universitària Colòmbia, a Bogotà.

Com a resultat, comporta la pèrdua de mobilitat, de motricidad, de coordinació motora i, segons la intensitat, pot afectar fins a la visió.
A Rodrigo Cárdenas, de 31 anys, diagnosticat en el 2006, li va limitar tant la seva mobilitat que es va veure obligat a caminar amb bastó.

Els factors

Antonio Rocha, neurorradiólogo de Sao Paolo (Brasil), membre de la Societat Paulista de Radiologia, convidat al Congrés Nacional de Radiologia, a Cartagena, diu que “encara que no hi ha causes determinades per a aquesta malaltia, es té clar que és un problema multifactorial, que en primer lloc parteix d’una predisposició genètica, que afecta principalment als individus d’origen europeu”.

S’ha relacionat, a més, amb la falta d’una exposició solar adequada, la disminució de nivells de vitamina D3, així com infeccions o virus que funcionen com un gallet que dispara el sistema immunològic, que, llavors, en comptes de defensar, ataca a l’organisme. Per això, a pacients com Rodrigo, els recomanen alimentar-se bé i tenir molta cura per no ser contagiat amb virus o bacteris.

L’esclerosi múltiple és més freqüent en les dones, “amb una relació aproximada de 2 a 3 per cada home afectat, i en edats entre els 17 i 35 anys.
Com a senyals d’alerta, els metges criden l’atenció enfront de temes com la pèrdua de la visió, limitació sobtada de la mobilitat, alteracions de la sensibilitat dels braços i les cames, falta transitòria de control urinari, entre unes altres, que “apareixen i desapareixen sobtadament, per tornar després amb més força”.

En ser aquests símptomes comuns amb altres malalties neurològiques, cal consultar immediatament, perquè el diagnòstic primerenc i precís és determinant. I això s’aconsegueix amb ajudes com una ressonància magnètica. D’acord amb Jaime Madrid Jaramillo, president de l’Associació Colombiana de Radiologia, “aquestes poden ser simples o amb l’aplicació de contrast intravenós, és a dir, que s’injecta un material en les venes que aconsegueix una detecció més eficaç de les lesions de l’esclerosi múltiple”.
Una vegada diagnosticada, cal repetir aquests procediments mínim una vegada a l’any, tret que el criteri mèdic estableixi una periodicitat menor.

ACTITUD POSITIVA

Fa sis anys va ser diagnosticat i ha hagut d’aprendre a sobrellevar la seva malaltia: “L’esclerosi múltiple ha afectat la meva vida d’una manera que mai vaig pensar em succeiria. Escoltar de llavis del teu metge alguna cosa com ‘El que tu tens, no té guareix’ em va portar a pensar en ‘para què seguir’, a creure que no era útil per res i pressentia que era l’únic amb aquest diagnòstic al país”, recorda Rodrigo Cárdenas, recreacionista, de 31 anys.

“Es van afectar moltes coses, respecte a mobilitzar-me per mi mateix i a dependre d’un bastó per caminar, a cuidar-me de virus, i es van haver de fer canvis a la casa, com instal·lar passamans; també en la meva vida, com canviar l’alimentació, poc trasnuito, teràpia física, tractar de situar-me en una ocupació diferent al que tenia, la qual cosa no ha estat possible”.

Però si alguna cosa va aprendre Rodrigo va ser a tenir una actitud molt positiva en aquests sis anys del seu diagnòstic. “Això ha estat possible des que he conegut altres persones que porten diversos anys amb aquesta malaltia i m’han compartit les seves experiències, la qual cosa també he vingut fent amb tot aquell que desitgi conèixer una mica de la meva història. Tal vegada la manera de superar i acceptar la malaltia és viure al màxim la vida i tot el bé que Déu ens ofereix, igual que la teva família i amics que mai et deixen sol i sempre et recolzen, sense importar el difícil d’aquesta situació”, diu.

Igualment, comenta que en família han après sobre l’esclerosi, com reaccionar davant una recaiguda i com afrontar-la. També han conegut qui són els seus veritables amics i, per tant, els valoren més.
En el futur, Rodrigo espera aprendre més sobre l’esclerosi per ajudar a uns altres que sofreixen, com ell, al començament, per tant temor i angoixa; contribuir al fet que no hagin de pressionar jurídicament per rebre tractament i que hi hagi un canvi en la infraestructura de les ciutats per facilitar la mobilitat d’ells.

QUE NO AVANCI

L’esclerosi múltiple no té guareix, però sí hi ha alternatives que permeten frenar el seu avanç, especialment en la primera fase, on predomina molt la inflamació de la medul·la espinal i de l’encèfal.

Existeixen opcions que van des de la fisioteràpia fins a l’ús de medicaments inmunosupresores i els anticossos monoclonales, que modulen el sistema immunològic perquè aquest no continuï atacant al cos. Òbviament, s’han d’utilitzar sota estricte control mèdic.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

http://www.portafolio.co/portafolio-plus/la-esclerosis-multiple-es-clave-el-diagnostico-preciso

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Solo en Colombia, se estima que una de cada 2.500 personas puede presentar esta “enfermedad crónica, progresiva y neuro degenerativa, asociada a la disfunción del sistema inmune que lleva a la desmielinización (lesión de la cubierta que poseen los nervios) y daño axonal (del nervio) en el sistema nervioso central”, dice Carlos Navas, jefe del servicio de Neurología Clínica Universitaria Colombia, en Bogotá.

Como resultado, conlleva la pérdida de movilidad, de motricidad, de coordinación motora y, según la intensidad, puede afectar hasta la visión.
A Rodrigo Cárdenas, de 31 años, diagnosticado en el 2006, le limitó tanto su movilidad que se vio obligado a andar con bastón.

LOS FACTORES

Antonio Rocha, neurorradiólogo de Sao Paolo (Brasil), miembro de la Sociedad Paulista de Radiología, invitado al Congreso Nacional de Radiología, en Cartagena, dice que “aunque no hay causas determinadas para esta enfermedad, se tiene claro que es un problema multifactorial, que en primer lugar parte de una predisposición genética, que afecta principalmente a los individuos de origen europeo”.

Se ha relacionado, además, con la falta de una exposición solar adecuada, la disminución de niveles de vitamina D3, así como infecciones o virus que funcionan como un gatillo que dispara el sistema inmunológico, que, entonces, en vez de defender, ataca al organismo. Por eso, a pacientes como Rodrigo, les recomiendan alimentarse bien y tener mucho cuidado para no ser contagiado con virus o bacterias.

La esclerosis múltiple es más frecuente en las mujeres, “con una relación aproximada de 2 a 3 por cada hombre afectado, y en edades entre los 17 y 35 años.

Como señales de alerta, los médicos llaman la atención frente a temas como la pérdida de la visión, limitación súbita de la movilidad, alteraciones de la sensibilidad de los brazos y las piernas, falta transitoria de control urinario, entre otras, que “aparecen y desaparecen repentinamente, para regresar después con más fuerza”.

Al ser estos síntomas comunes con otras enfermedades neurológicas, hay que consultar de inmediato, porque el diagnóstico temprano y preciso es determinante. Y esto se logra con ayudas como una resonancia magnética. De acuerdo con Jaime Madrid Jaramillo, presidente de la Asociación Colombiana de Radiología, “estas pueden ser simples o con la aplicación de contraste intravenoso, es decir, que se inyecta un material en las venas que logra una detección más eficaz de las lesiones de la esclerosis múltiple”.

Una vez diagnosticada, hay que repetir estos procedimientos mínimo una vez al año, a menos que el criterio médico establezca una periodicidad menor.

ACTITUD POSITIVA

Hace seis años fue diagnosticado y ha tenido que aprender a sobrellevar su enfermedad: “La esclerosis múltiple ha afectado mi vida de una manera que jamás pensé me sucedería. Escuchar de labios de tu médico algo como ‘Lo que tú tienes, no tiene cura’ me llevó a pensar en ‘para qué seguir’, a creer que no era útil para nada y presentía que era el único con ese diagnóstico en el país”, recuerda Rodrigo Cárdenas, recreacionista, de 31 años.

“Se afectaron muchas cosas, respecto a movilizarme por mí mismo y a depender de un bastón para caminar, a cuidarme de virus, y se tuvieron que hacer cambios en la casa, como instalar pasamanos; también en mi vida, como cambiar la alimentación, poco trasnocho, terapia física, tratar de ubicarme en un empleo diferente al que tenía, lo cual no ha sido posible”.

Pero si algo aprendió Rodrigo fue a tener una actitud muy positiva en estos seis años de su diagnóstico. “Esto ha sido posible desde que he conocido otras personas que llevan varios años con esta enfermedad y me han compartido sus experiencias, lo que también he venido haciendo con todo aquel que desee conocer algo de mi historia. Tal vez la manera de superar y aceptar la enfermedad es vivir al máximo la vida y todo lo bueno que Dios nos ofrece, al igual que tu familia y amigos que nunca te dejan solo y siempre te apoyan, sin importar lo difícil de esta situación”, dice.

Igualmente, comenta que en familia han aprendido sobre la esclerosis, cómo reaccionar ante una recaída y cómo afrontarla. También han conocido quiénes son sus verdaderos amigos y, por ende, los valoran más.

En el futuro, Rodrigo espera aprender más sobre la esclerosis para ayudar a otros que sufren, como él, al comienzo, por tanto temor y angustia; contribuir a que no tengan que presionar jurídicamente para recibir tratamiento y que haya un cambio en la infraestructura de las ciudades para facilitar la movilidad de ellos. 

QUE NO AVANCE

La esclerosis múltiple no tiene cura, pero sí hay alternativas que permiten frenar su avance, especialmente en la primera fase, donde predomina mucho la inflamación de la médula espinal y del encéfalo.

Existen opciones que van desde la fisioterapia hasta el uso de medicamentos inmunosupresores y los anticuerpos monoclonales, que modulan el sistema inmunológico para que este no continúe atacando al cuerpo. Obviamente, se deben utilizar bajo estricto control médico.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.portafolio.co/portafolio-plus/la-esclerosis-multiple-es-clave-el-diagnostico-preciso

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content