Els dispositius electrònics cada vegada estan més presents en l’àmbit clínic. I no solament per a millor acompliment dels especialistes. Els pacients també poden beneficiar-se d’aparells electrònics d’administració del tractament suposen una major comoditat per al pacient i garantia de compliment, de cara a aconseguir la màxima eficàcia del tractament. Dos exemples, són els dispositius que permeten dispensar dosis d’hormona del creixement en nens amb aquest dèficit i els fàrmacs inmunomoduladores en persones amb esclerosi múltiple. Los dispositivos electrónicos cada vez están más presentes en el ámbito clínico. Y no solo para mejor desempeño de los especialistas. Los pacientes también pueden beneficiarse de aparatos electrónicos de administración del tratamiento suponen una mayor comodidad para el paciente y garantía de cumplimiento, de cara a conseguir la máxima eficacia del tratamiento. Dos ejemplos, son los dispositivos que permiten dispensar dosis de hormona del crecimiento en niños con este déficit y los fármacos inmunomoduladores en personas con esclerosis múltiple.

  El dèficit d’hormona de creixement, que actua directa o indirectament en el desenvolupament d’òrgans i teixits, és una afecció congènita o adquirida que es caracteritza per l’absència total o parcial d’aquesta hormona en plasma. Es produeix quan la glàndula pituïtària, situada en el cervell, és incapaç d’alliberar o produir quantitats adequades d’aquesta hormona. En els nens té com a conseqüència un creixement lent i sense tractament, pocs aconseguiran la seva altura potencial en l’edat adulta.

El tractament d’aquest dèficit consisteix en la injecció diària, abans de ficar-se al llit d’una dosi establerta per via subcutània perquè el seu creixement no es vegi afectat. Si el compliment d’un tractament perllongat és complicada en el cas dels adults, ho és més encara en el dels petits, que a més han de vèncer la por natural a les injeccions.

Des de 2007, existeix al mercat un dispositiu electrònic d’injecció que permet administrar l’hormona del creixement de forma més fàcil. Comercialitzat per Merck, easypod® permet preestablir les dosis, facilitant així l’administració del tractament, i registrar l’adherència del pacient a Saizen® (somatropina rDNA), la teràpia injectable d’hormona del creixement recombinant de la companyia.

En facilitar el correcte seguiment del tractament, aquest dispositiu electrònic ajuda als pacients que necessiten l’hormona de creixement a aconseguir el seu màxim potencial quant a talla, amb l’avantatge que l’agulla no està al descobert, amb el que desperta menys temor en els petits.

Esclerosi múltiple
Rafael Rierol González. coordinador de la unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid, explica els avantatges de l’autoinyector en aquesta patologia desmielinizante. «Vam ser pioners a l’hora d’utilitzar-ho. És un dispositiu que aporta beneficis notables al pacient, perquè pot regular la velocitat amb que s’introdueix fàrmac i la profunditat a la qual es clava de l’agulla, que a més no es veu, un altre avantatge, perquè moltes persones no els agrada. A més és fàcil d’utilitzar i hem vist que facilita l’adherència el tractament en aquesta patologia crònica per dos motius: amb aquest dispositiu és més fàcil punxar-se i a més es pot monitorizar si s’han perdut o no dosi».

De grandària una mica major que una agenda electrònica, permet portar-ho en els viatges, alguna cosa que sobretot als pacients joves que treballen els confereix un grau de llibertat important, assenyala Rierol.

Tractaments més fàcils
L’electrònica s’ha posat al servei dels pacients que han de medicarse durant llarg temps amb fàrmacs injectables. Gràcies a aquests petits aparells augmenta l’adherència al tractament, que no és una altra cosa que el compliment de les pautes marcades per l’especialista de forma continuada en el temps. El més valorat d’aquests dispositius pels pacients o els pares és la facilitat i seguretat en el maneig i emmagatzematge, i la disminució del dolor experimentat. Alguna cosa que valoren especialment els més petits, dels quals el 90% d’els qui ho proven volen seguir usant-ho.

http://www.abc.es/salud/noticias/aguja-electronica-12043.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El déficit de hormona de crecimiento, que actúa directa o indirectamente en el desarrollo de órganos y tejidos, es una afección congénita o adquirida que se caracteriza por la ausencia total o parcial de dicha hormona en plasma. Se produce cuando la glándula pituitaria, situada en el cerebro, es incapaz de liberar o producir cantidades adecuadas de esta hormona. En los niños tiene como consecuencia un crecimiento lento y sin tratamiento, pocos alcanzarán su altura potencial en la edad adulta.

El tratamiento de dicho déficit consiste en la inyección diaria, antes de acostarse de una dosis establecida por vía subcutánea para que su crecimiento no se vea afectado. Si el cumplimiento de un tratamiento prolongado es complicada en el caso de los adultos, lo es más aún en el de los pequeños, que además tienen que vencer el miedo natural a las inyecciones.

Desde 2007, existe en el mercado un dispositivo electrónico de inyección que permite administrar la hormona del crecimiento de forma más fácil. Comercializado por Merck, easypod® permite preestablecer las dosis, facilitando así la administración del tratamiento, y registrar la adherencia del paciente a Saizen® (somatropina rDNA), la terapia inyectable de hormona del crecimiento recombinante de la compañía. 

Al facilitar el correcto seguimiento del tratamiento, este dispositivo electrónico ayuda a los pacientes que necesitan la hormona de crecimiento a alcanzar su máximo potencial en cuanto a talla, con la ventaja de que la aguja no está al descubierto, con lo que despierta menos temor en los pequeños. 
Esclerosis múltiple
Rafael Arroyo González. coordinador de la unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, explica las ventajas del autoinyector en esta patología desmielinizante. «Fuimos pioneros a la hora de utilizarlo. Es un dispositivo que aporta beneficios notables al paciente, porque puede regular la velocidad con que se introduce fármaco y la profundidad a la que se clava de la aguja, que además no se ve, otro ventaja, porque a muchas personas no les gusta. Además es fácil de utilizar y hemos visto que facilita la adherencia al tratamiento en esta patología crónica por dos motivos: con este dispositivo es más fácil pincharse y además se puede monitorizar si se han perdido o no dosis».

De tamaño un poco mayor que una agenda electrónica, permite llevarlo en los viajes, algo que sobre todo a los pacientes jóvenes que trabajan les confiere un grado de libertad importante, señala Arroyo.
Tratamientos más fáciles

La electrónica se ha puesto al servicio de los pacientes que tienen que medicarse durante largo tiempo con fármacos inyectables. Gracias a estos pequeños aparatos aumenta la adherencia al tratamiento, que no es otra cosa que el cumplimiento de las pautas marcadas por el especialista de forma continuada en el tiempo. Lo más valorado de estos dispositivos por los pacientes o los padres es la facilidad y seguridad en el manejo y almacenamiento, y la disminución del dolor experimentado. Algo que valoran especialmente los más pequeños, de los que el 90% de quienes lo prueban quieren seguir usándolo.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.abc.es/salud/noticias/aguja-electronica-12043.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content