Un alt percentatge de pacients amb EM solen ser afectats amb alteracions oculars passatgeres, producte de lesions en la tija cerebral

L’esclerosi múltiple (EM) afecta el sistema nerviós central, interrompent l’intercanvi de senyals nerviosos en el cervell, generant símptomes molt diversos com entumecimiento, trastorns de l’equilibri o de la coordinació, pèrdua de força en els braços i cames, a més de problemes per orinar i defecar. Això es deu al fet que la patologia ataca directament a la mielina, una substància que recobreix les fibres nervioses.Un alto porcentaje de pacientes con EM suelen ser afectados con alteraciones oculares pasajeras, producto de lesiones en el tallo cerebral

La esclerosis múltiple (EM) afecta el sistema nervioso central, interrumpiendo el intercambio de señales nerviosas en el cerebro, generando síntomas muy diversos como entumecimiento, trastornos del equilibrio o de la coordinación, pérdida de fuerza en los brazos y piernas, además de problemas para orinar y defecar. Esto se debe a que la patología ataca directamente a la mielina, una sustancia que recubre las fibras nerviosas.

Les manifestacions oculars estan entre els símptomes més freqüents d’aquesta malaltia que sol presentar-se entre els 20 i 40 anys d’edat. El problema ocorre quan el pacient es veu afectat per la inflamació del nervi òptic que pot causar una reducció sobtada i passatgera de l’agudesa visual, que generalment es manifesta en un sol ull.

La neuròloga Elizabeth Armes va indicar que “amb molta freqüència els pacients experimenten disminució de l’agudesa visual, que descriuen com una taca en el centre del camp visual amb dolor a la mobilització ocular”.

En ser les manifestacions oculars un símptoma comú de l’esclerosi múltiple, el pacient pot resultar afectat en la realització de certes activitats rutinàries que comprometin la visió; en tal sentit, la galena va explicar que les limitacions van a dependre de la magnitud del dèficit. Va detallar que pot existir impossibilitat temporal per executar aquestes labors quotidianes com conduir i llegir.

Igualment, la neuròloga va aclarir que en la majoria dels casos s’evidencia una recuperació visual progressiva. D’altra banda, l’especialista va indicar que “en col·locar tractament amb corticoesteroides, s’aconsegueix accelerar la recuperació de l’estat normal de la vista, fent menys duradors aquests episodis de deficiència visual. També pot ser valuosa, segons sigui el cas, una avaluació per neuroftalmología”.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.analitica.com/va/medicinaysalud/opinion/6802630.asp

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Las manifestaciones oculares están entre los síntomas más frecuentes de esta enfermedad que suele presentarse entre los 20 y 40 años de edad. El problema ocurre cuando el paciente se ve afectado por la inflamación del nervio óptico que puede causar una reducción repentina y pasajera de la agudeza visual, que generalmente se manifiesta en un solo ojo.

La neuróloga Elizabeth Armas indicó que “con mucha frecuencia los pacientes experimentan disminución de la agudeza visual, que describen como una mancha en el centro del campo visual con dolor a la movilización ocular”.

Al ser las manifestaciones oculares un síntoma común de la esclerosis múltiple, el paciente puede resultar afectado en la realización de ciertas actividades rutinarias que comprometan la visión; en tal sentido, la galena explicó que las limitaciones van a depender de la magnitud del déficit. Detalló que puede existir imposibilidad temporal para ejecutar dichas labores cotidianas como conducir y leer.

Igualmente, la neuróloga aclaró que en la mayoría de los casos se evidencia una recuperación visual progresiva. Por otra parte, la especialista indicó que “al colocar tratamiento con corticoesteroides, se logra acelerar la recuperación del estado normal de la vista, haciendo menos duraderos estos episodios de deficiencia visual. También puede ser valiosa, según sea el caso, una evaluación por neuroftalmología”.

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.analitica.com/va/medicinaysalud/opinion/6802630.asp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content