Els resultats, presentats per un professor de la ULE, es recullen d’una investigació de deu anys duta a terme amb pacients procedents de Castella i Lleó.Los resultados presentados por un profesor de la ULE, se recogen de una investigación de diez años llevada a cabo con pacientes procedentes de Castilla y León.

El doctor José Antonio de Paz, del departament de Ciències Biomèdiques de la Universitat de Lleó (ULE) serà el responsable de presentar a Madrid, durant el III Simposi Internacional Exernet i la II Convenció de Postgraduats INEF, els resultats d’un estudi que reflecteix que entrenar i fer exercici millora fins a un 30 per cent la força dels pacients amb Esclerosi Múltiple.

La Universitat Politècnica de Madrid acull el III Simposi Internacional Exernet i la II Convenció de Postgraduats Inef el 26 i 27 d’octubre. En aquest fòrum es presentaran estudis tan rellevants com la investigació d’entrenaments amb força en pacients amb esclerosi múltiple.

 De ‘Paz assenyala que els «alts nivells de força muscular estan molt relacionats amb una gran capacitat per realitzar les activitats diàries», i igualment, uns «alts nivells de força muscular poden facilitar la participació i gaudi del subjecte en activitats recreatives, que l’ajudaran a lluitar contra la sarcopènia i l’atròfia muscular».

 L’esclerosi múltiple, (EM), és una malaltia desmielinitzant que afecta el sistema nerviós central i que es caracteritza per les lesions o plaques que presenta la substància blanca que protegeix els nervis, en ser atacada per les cèl · lules T. El seu origen cert és desconegut, tot i haver estat descrita aquesta malaltia fa més de 100 anys. Les dones la pateixen més freqüentment que els homes (tres dones per cada dos homes), i sol aparèixer entre els 20 i 40 anys, sent l’aparició dels primers símptomes abans dels 10 anys o després dels 50 possible però excepcional.

 Entre els diversos símptomes que produeix, s’ha observat que afecta la funció muscular de la persona ocasionant debilitat, falta d’equilibri, disminució de l’habilitat ambulatòria, fatiga, i conseqüentment, una disminució de la qualitat de vida.

 Els implicats en el projecte porten treballant deu anys amb pacients d’Esclerosi Múltiple (EM). Un treball que es va iniciar l’associació de pacients de Lleó (Aldem) i que, des de fa quatre anys, s’ha estès a tota la Comunitat. El programa té una alta adherència, i han participat més de 250 pacients en aquests anys. Actualment es realitza a Lleó, Ponferrada, Valladolid, Burgos, Miranda d’Ebre i Zamora. El programa consisteix en prescriure un entrenament individualitzat de força per a cada pacient.

 De Paz subratlla que s’han observat «millores de més d’un 30 per cent en la força» i, en els seguiments a tres anys, comparant els que entrenen i els que no entrenen, han vist que els primers «estaven millor al cap de tres anys que a l’inici, mentre que els que no van entrenar havien disminuït la seva capacitat física». També s’ha comprovat que «la força no millora l’equilibri, però frena el deteriorament». Durant els últims sis anys aquest servei i investigació està sufragada en part per la conselleria de Sanitat de la Junta de Castella i Lleó.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/demuestra-con-un-estudio-que-entrenar-da-un-30-mas-de-fuerza-a-personas-con-esclerosis-multiple_737203.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El doctor José Antonio de Paz, del departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León (ULE) será el responsable de presentar en Madrid, durante el III Simposio Internacional Exernet y la II Convención de Postgraduados INEF, los resultados de un estudio que refleja que entrenar y hacer ejercicio mejora hasta un 30 por ciento la fuerza de los pacientes con Esclerosis Múltiple.

La Universidad Politécnica de Madrid acoge el III Simposio Internacional Exernet y la II Convención de Postgraduados Inef el 26 y 27 de octubre. En este foro se presentarán estudios tan relevantes como la investigación de entrenamientos con fuerza en pacientes con esclerosis múltiple.

De Paz señala que los «altos niveles de fuerza muscular están muy relacionados con una gran capacidad para realizar las actividades diarias», e igualmente, unos «altos niveles de fuerza muscular pueden facilitar la participación y disfrute del sujeto en actividades recreativas, que le ayudarán a luchar contra la sarcopenia y la atrofia muscular».

La esclerosis múltiple, (E.M.), es una enfermedad desmielinizante que afecta al sistema nervioso central y que se caracteriza por las lesiones o placas que presenta la sustancia blanca que protege a los nervios, al ser atacada por las células T. Su origen cierto es desconocido, a pesar de haber sido descrita esta enfermedad hace más de 100 años. Las mujeres la padecen más frecuentemente que los hombres (tres mujeres por cada dos hombres), y suele aparecer entre los 20 y 40 años, siendo la aparición de los primeros síntomas antes de los 10 años o después de los 50 posible pero excepcional.

Entre los diversos síntomas que produce, se ha observado que afecta a la función muscular de la persona ocasionando debilidad, falta de equilibrio, disminución de la habilidad ambulatoria, fatiga, y consecuentemente, una disminución de la calidad de vida.

Los implicados en el proyecto llevan trabajando diez años con pacientes de Esclerosis Múltiple (EM). Un trabajo que se inició en la asociación de pacientes de León (Aldem) y que, desde hace cuatro años, se ha extendido a toda la Comunidad. El programa tiene una alta adherencia, y han participado más de 250 pacientes en estos años. Actualmente se realiza en León, Ponferrada, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro y Zamora. El programa consiste en prescribir un entrenamiento individualizado de fuerza para cada paciente.

De Paz subraya que se han observado «mejoras de más de un 30 por ciento en la fuerza» y, en los seguimientos a tres años, comparando los que entrenan y los que no entrenan, han visto que los primeros «estaban mejor al cabo de tres años que al inicio, mientras que los que no entrenaron habían disminuido su capacidad física». También se ha comprobado que «la fuerza no mejora el equilibrio, pero frena su deterioro». Durante los últimos seis años este servicio e investigación está sufragada en parte por la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/demuestra-con-un-estudio-que-entrenar-da-un-30-mas-de-fuerza-a-personas-con-esclerosis-multiple_737203.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content