Científics de les universitats de Granada i Alcalá de Henares han demostrat que no totes les cèl · lules mare que s’aïllen en un laboratori tenen la mateixa eficàcia a l’hora d’emprar-en medicina regenerativa i en la construcció de teixits artificials, segons ha informat aquest dimarts a una nota la institució acadèmica granadina.Científicos de las universidades de Granada y Alcalá de Henares han demostrado que no todas las células madre que se aíslan en un laboratorio tienen la misma eficacia a la hora de emplearlas en medicina regenerativa y en la construcción de tejidos artificiales, según ha informado este martes en una nota la institución académica granadina.

De fet, en un treball publicat recentment a la revista ‘Tissue Engineering’ els seus autors han demostrat que, en contra dels que es pensava fins ara, únicament un grup de les cèl · lules mare extretes del cordó umbilical i mantingudes en cultiu al laboratori són útils per a la seva posterior aplicació terapèutica.

En l’actualitat, el cordó umbilical constitueix una important font de cèl · lules mare per a la medicina regenerativa i la construcció de teixits artificials. Dels diferents tipus de cèl · lules mare existents al cordó, les anomenades ‘cèl · lules mare de la gelatina de Wharton’ estan despertant un gran interès en la medicina regenerativa, per la seva fàcil accessibilitat, el seu gran potencial per diferenciar-se cap teixits molt diferents i per posseir propietats immunològiques privilegiades.

Mitjançant una combinació d’experiments que comporten investigacions microscòpiques i microanalíticas, així com l’estudi dels gens implicats en la viabilitat cel · lular, els investigadors han establert que només un grup de les cèl · lules mare extretes del cordó i mantingudes en cultiu al laboratori són útils per seva aplicació terapèutica.

La importància del treball, que la revista destaca com el més rellevant del seu últim número, rau en la possibilitat de seleccionar per a l’enginyeria tissular i la medicina regenerativa les cèl · lules mare més idònies i eficaços de la gelatina de Wharton del cordó umbilical.

L’article explica així per què s’han obtingut fins ara resultats contradictoris quan s’utilitzaven aquestes cèl · lules, ja que no s’havia seleccionat prèviament en aquesta població el grup de cèl · lules més idònies.

Aquesta recerca obre d’aquesta manera la possibilitat de seleccionar també subgrups de cèl · lules en altres poblacions de cèl · lules mare de teixits diferents per augmentar l’eficàcia terapèutica en diferents protocols de medicina regenerativa.

El grup de recerca d’Enginyeria Tissular del departament de Histologia de la Universitat de Granada, que ha realitzat el treball i que dirigeix ​​el professor Antonio Campos Muñoz, és el mateix que recentment ha construït còrnia i pell artificial utilitzant cèl · lules mare i nous biomaterials desenvolupats en Granada.

Formen també part del grup granadí els professors Miguel Alaminos Mingorance i Ingrid Garzón. Aquesta última va ser ja premiada al Congrés Mundial d’Enginyeria Tissular i Medicina Regenerativa celebrat a Seül per un treball preliminar a què ara s’ha publicat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.telecinco.es/informativos/Demuestran-eficaces-emplearlas-medicina-regenerativa_0_1515675144.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

De hecho, en un trabajo publicado recientemente en la revista ‘Tissue Engineering’ sus autores han demostrado que, en contra de los que se pensaba hasta ahora, únicamente un grupo de las células madre extraídas del cordón umbilical y mantenidas en cultivo en el laboratorio son útiles para su posterior aplicación terapéutica.

En la actualidad, el cordón umbilical constituye una importante fuente de células madre para la medicina regenerativa y la construcción de tejidos artificiales. De los distintos tipos de células madre existentes en el cordón, las denominadas ‘células madre de la gelatina de Wharton’ están despertando un gran interés en la medicina regenerativa, debido a su fácil accesibilidad, su gran potencial para diferenciarse hacia tejidos muy distintos y por poseer propiedades inmunológicas privilegiadas.

Mediante una combinación de experimentos que conllevan investigaciones microscópicas y microanalíticas, así como el estudio de los genes implicados en la viabilidad celular, los investigadores han establecido que solo un grupo de las células madre extraídas del cordón y mantenidas en cultivo en el laboratorio son útiles para su aplicación terapéutica.

La importancia del trabajo, que la revista destaca como el más relevante de su último número, radica en la posibilidad de seleccionar para la ingeniería tisular y la medicina regenerativa las células madre más idóneas y eficaces de la gelatina de Wharton del cordón umbilical.

El artículo explica así por qué se han obtenido hasta ahora resultados contradictorios cuando se utilizaban estas células, ya que no se había seleccionado previamente en dicha población el grupo de células más idóneas.

Esta investigación abre de esta forma la posibilidad de seleccionar también subgrupos de células en otras poblaciones de células madre de tejidos diferentes para aumentar la eficacia terapéutica en distintos protocolos de medicina regenerativa.

El grupo de investigación de Ingeniería Tisular del departamento de Histología de la Universidad de Granada, que ha realizado el trabajo y que dirige el profesor Antonio Campos Muñoz, es el mismo que recientemente ha construido córnea y piel artificial utilizando células madre y nuevos biomateriales desarrollados en Granada.

Forman también parte del grupo granadino los profesores Miguel Alaminos Mingorance e Ingrid Garzón. Esta última fue ya premiada en el Congreso Mundial de Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa celebrado en Seúl por un trabajo preliminar al que ahora acaba de ser publicado.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.telecinco.es/informativos/Demuestran-eficaces-emplearlas-medicina-regenerativa_0_1515675144.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut