El Comitè d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de Madrid, CERMI Comunitat de Madrid, vol denunciar públicament un acte de discriminació del que va tenir coneixement recentment cap a tres persones amb discapacitat en un restaurant de la localitat d’Alcalá de Henares (Madrid).El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, quiere denunciar públicamente un acto de discriminación del que tuvo conocimiento recientemente hacia tres personas con discapacidad en un restaurante de la localidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Els fets, que van motivar fins i tot la intervenció de la policia municipal, van tenir lloc el passat dia 2, quan un grup de 26 persones, entre elles les citades tres amb discapacitat i usuàries de cadira de rodes, es van dirigir a l’establiment “Les Quadres de Rocinante” , al voltant de les 19 hores. La majoria, membres, familiars o personal de la junta directiva de l’Associació espanyola de Lluita contra l’Esclerosi Múltiple (Aelem), pretenien gaudir d’un moment d’oci, però els esdeveniments que van ocórrer dins d’aquest no ho van permetre.

Segons recull la reclamació presentada pel mateix president de Aelem, José Antonio Flores, davant l’autoritat competent de la Comunitat de Madrid-la Direcció General de Turisme-, “en veure que en el grup hi havia tres persones amb cadira de rodes ens van posar pegues de tot tipus “. Un dels cambrers de l’establiment, tal com recull l’escrit, al qual ha tingut accés CERMI Comunitat de Madrid, es va acostar al grup i va instar als seus integrants a abandonar el local, tot i que el seu aforament no estava complet i no hi havia raons per això. Amb tot, el motiu, segons ha indicat el president de Aelem, tenia a veure amb “les nostres tres cadires de rodes i la nostra discapacitat”.

Per tot això, els membres d’aquesta entitat presents van optar per demanar fulls de reclamació per deixar constància del que ha passat, així com de “les humiliacions i del tracte denigrant, discriminatori i indignant” que van rebre. Per poder disposar d’elles, després de les evasives del propietari de l’establiment, segons recull la reclamació, van sol · licitar la presència d’una patrulla policial al local, davant els efectius de les persones vinculades a aquest arribaria a dir que “ell no era culpable de la problemàtica que portava el grup “, sempre segons la versió oferta per  Aelem.

Així mateix, la Policia Municipal va elaborar la corresponent acta d’intervenció sobre tot l’ocorregut en l’establiment per si hagués incorregut en una possible infracció. En el document d’intervenció policial, al qual també va tenir accés CERMI Comunitat de Madrid, signat per dos efectius policials, es recull expressament que “el requeriment es produeix, segons manifestacions del sol · licitant, com a conseqüència de negar-se dels empleats de l’esmentat local a fer lliurament dels fulls de reclamació, havent estat requerits pels següents motius: Els han posat objeccions per romandre en l’establiment ja que algunes de les persones anaven en cadira de rodes “.

CERMI Comunitat de Madrid titlla de “lamentables” aquests fets, per ser discriminatoris i humiliants, i reclama que qualsevol acte discriminatori no quedi impune. Insta, per això, a tothom qui hagi constància de successos com aquest acudeixin a l’autoritat policial o judicial a interposar la corresponent denúncia.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9433

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Los hechos, que motivaron incluso la intervención de la policía municipal, ocurrieron el pasado día 2, cuando un grupo de 26 personas, entre ellas las citadas tres con discapacidad y usuarias de silla de ruedas, se dirigieron al establecimiento “Las Cuadras de Rocinante”, alrededor de las 19 horas. La mayoría, miembros, allegados o personal de la junta directiva de la Asociación española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (Aelem), pretendían disfrutar de un momento de ocio, pero los acontecimientos que ocurrieron dentro del mismo no lo permitieron.

Según recoge la reclamación presentada por el propio presidente de Aelem, José Antonio Flores, ante la autoridad competente de la Comunidad de Madrid –la Dirección General de Turismo-, “al ver que en el grupo había tres personas con silla de ruedas nos pusieron pegas de todo tipo”. Uno de los camareros del establecimiento, tal y como recoge el escrito, al que tuvo acceso CERMIComunidad de Madrid, se acercó al grupo e instó a sus integrantes a abandonar el local, pese a que su aforo no estaba completo y no había razones para ello. Con todo, el motivo, según indicó el presidente de Aelem, tenía que ver con “nuestras tres sillas de ruedas y nuestra discapacidad”.

Por todo ello, los miembros de esta entidad presentes optaron por pedir hojas de reclamación para dejar constancia de lo ocurrido, así como de “las humillaciones y del trato denigrante, discriminatorio e indignante” que recibieron. Para poder disponer de ellas, tras las evasivas del propietario del establecimiento, según recoge la reclamación, tuvieron que solicitar la presencia de una patrulla policial en el local, ante cuyos efectivos una de las personas vinculadas al mismo llegaría a decir que “él no era culpable de la problemática que traía el grupo”, siempre según la versión ofrecida por Aelem.

Asimismo, la Policía Municipal elaboró la correspondiente acta de intervención sobre todo lo ocurrido en el establecimiento por si hubiese incurrido en una posible infracción. En el documento de intervención policial, al que también tuvo acceso CERMI Comunidad de Madrid, firmado por dos efectivos policiales, se recoge expresamente que “el requerimiento se produce, según manifestaciones del solicitante, como consecuencia de negarse los empleados del citado local a hacer entrega de las hojas de reclamación, habiendo sido requeridos para ello por los siguientes motivos: Les han puesto objeciones para permanecer en el establecimiento ya que algunas de las personas iban en silla de ruedas”.

CERMI Comunidad de Madrid tilda de “lamentables” estos hechos, por ser discriminatorios y humillantes, y reclama que cualquier acto discriminatorio no quede impune. Insta, por ello, a que quienes tengan constancia de sucesos como este acudan a la autoridad policial o judicial a interponer la correspondiente denuncia.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=9433

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content