El taller de pintura ART PER A LA VIDA va ser creat al gener de 1.998 amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple. És un espai de llibertat, sense programa ni esquemes fixos, creat per a que cada persona desenvolupi el seu propi contingut i reconeix-hi la seva particular natura.

La seva existència es possible gràcies al recolzament de diferents institucions públiques i privades i a tots aquells que compren els quadres, fet que motiva als seus integrants a continuar esforçant-se per millorar dia a dia .

LA PINTURA COM MITJÀ DE:

-Recerca
-Interrogació
-Anàlisi
-Autoexploració i autoconeixement
-Exteriorització
-Desbloquejo i protesta
-Recreació de la propia vida
-Simbolització
-Canvi
-Gratificació
-Transformació
-Autoafirmació

OBJETIUS DEL TALLER:

Que els integrants del Taller ArteParaLaVida siguin capaços de:-

-Desenvolupar la seva autoestima i creativitat.
-Gaudir d’un procés de recreació i autotransformació
-Prendre consciència de si mateixos com “mags i alquimistes” de la seva pròpia creació artística.
-Desenvolupar una producció creativa i transformadora.
-Sensibilitzar la seva mirada i revitalitzar la seva capacitat de sorpresa.
-Potenciar el lliure desenvolupament del procés d’expressió plàstica.
-Desenvolupar l’expressió d’un estil i metodologia propis.
-Atrevir-se a buscar noves formes d’expressió.
-Participar en grup a exposicions i fires d’art.
-Tenir una actitud de autovaloración, cuidant la qualitat de la seva producció artística.
-Respectar les seves pròpies obres i les dels seus companys, evitant el judici i la crítica.
-Realitzar visites en grup a exposicions i museus.
-Adquirir una visió més àmplia de la infinita possibilitat de llenguatges artístics, a través del coneixement d’assenyalats exponents de la pintura dels últims segles.El taller de pintura ART PER A LA VIDA fue creado en enero de 1.998 con el fin de mejorar la calidad de vida de los afectados de esclerosis múltiple. Es un espacio de libertad, sin programa ni esquemas fijos, creado para que cada persona desarrolle su propio contenido y reconoce su particular natura.

Su existencia se posible gracias al apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas y a todos aquellos que compran los cuadros, hecho que motiva a sus integrantes a continuar esforzándose para mejorar día a día .

LA PINTURA COMO MEDIO DE:

-Búsqueda
-Interrogación
-Análisis
-Autoexploración y autoconocimiento
-Exteriorización
-Desbloqueo y protesta
-Recreación de la propia vida
-Simbolización
-Cambio
-Gratificación
-Transformación
-Autoafirmación

OBJETIVOS DEL TALLER:

Que los integrantes del Taller ArteParaLaVida sean capaces de:-

-Desarrollar su autoestima y creatividad.
– Disfrutar de un proceso de recreación y autotransformación.
-Tomar conciencia de sí mismos como “magos y alquimistas” de su propia creación artística.
-Desarrollar una producción creativa y transformadora.
-Sensibilizar su mirada y revitalizar su capacidad de sorpresa.
-Potenciar el libre desenvolvimiento del proceso de expresión ´plástica.
-Desarrollar la expresión de un estilo y metodología propios.
-Atreverse a buscar nuevas formas de expresión.
-Participar grupalmente en exposiciones y ferias de arte.
-Tener una actitud de autovaloración, cuidando la calidad de su producción artística.
-Respetar sus propias obras y las de sus compañeros, evitando el juicio y la crítica.
-Realizar visitas grupales a exposiciones y museos.
-Adquirir una visión más amplia de la infinita posibilidad de lenguajes artísticos, a través
del conocimiento de señalados exponentes de la pintura de los últimos siglos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content