POSSIBLE ALTERNATIVA PER MALALTIES NEURODEGENERATIVESPOSIBLE ALTERNATIVA PARA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

MADRID, 8 (EUROPA PRESS) –

Científics de la Universitat de Rochester, als Estats Units, han utilitzat per primera vegada cèl · lules mare de la pell pluripotencials i induïdes per desenvolupar cèl · lules mare sanes de la seva pròpia mielina, la capa de les neurones que permet la transmissió d’impulsos nerviosos des del cervell.

   Aquesta troballa, que publica en el seu últim número de la revista ‘Cell Stem Cell’, pot obrir una nova alternativa terapèutica per a les malalties neurodegeneratives com la leucodistròfia pediàtrica o l’esclerosi múltiple.

   La mielina actua com l’aïllant dels cables d’electricitat, és un teixit gras que s’enfunda les connexions entre les cèl · lules nervioses i assegura la transmissió nítida d’una cèl · lula a una altra. “I el que nosaltres vam aconseguir va ser establir la tècnica per crear les cèl · lules que fan la mielina”, ha explicat a la BBC Steven Goldman, responsable de la investigació.

   En una etapa primerenca de l’estudi, l’equip de Goldman trasplantar cèl · lules en ratolins amb malalties de mielina i aconseguir que aquestes “restauressin completament la mielina del cervell i la medul · la espinal dels animals, el que va permetre que sobrevisquessin”.

   El següent repte era identificar la font ideal per produir les cèl · lules de mielina, ja que fins ara les investigacions estaven enfocades en cèl · lules mare embrionàries, que comporten una sèrie de problemes tant ètics com d’efectes secundaris.

   “En diversos estudis es va establir que l’ús de cèl · lules d’embrions podria produir tumors. També preocupava el fet que mai són la coincidència genètica del pacient en què aquestes trasplantant la cèl · lula i has de fer servir immunosupressors per evitar el rebuig”, ha explicat Goldman .

   No obstant això, el teixit de la pell s’ocupa de resoldre tots aquests problemes ja que, en primer lloc, “no hi ha un problema ètic”. A més “en aquestes cèl · lules no es veu que es generin tumors i, finalment, com es poden prendre del mateix pacient, no produeixen rebuig”.

   Goldman ha reconegut que es tracta d’un procés llarg, ja que als experts els va portar quatre anys establir la senyalització química exacta necessària per reprogramar, produir i purificar cèl · lules oligodendròcits progenitors en suficients quantitats per trasplantar en pacients.

   Després d’això, preparar cada pacient els portaria a mínim sis mesos, de manera que “el temps podria ser un desavantatge”.

   El proper pas, segons ha avançat, serà iniciar en els pròxims dos anys estudis clínics per tractar esclerosi múltiple a partir d’aquestes cèl · lules reprogramades de la pell.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/noticia-desarrollan-celulas-cerebrales-sanas-partir-celulas-piel-20130208144235.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) –

Científicos de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, han utilizado por primera vez células madre de la piel pluripotenciales e inducidas para desarrollar células madre sanas de su propia mielina, la capa de las neuronas que permite la transmisión de impulsos nerviosos desde el cerebro.

   Este hallazgo, que publica en su último número de la revista ‘Cell Stem Cell’, puede abrir una nueva alternativa terapéutica para las enfermedades neurodegenerativas como la leucodistrofia pediátrica o la esclerosis múltiple.

   La mielina actúa como el aislante de los cables de electricidad, es un tejido graso que enfunda las conexiones entre las células nerviosas y asegura la transmisión nítida de una célula a otra. “Y lo que nosotros logramos fue establecer la técnica para crear las células que hacen la mielina”, ha explicado a la BBC Steven Goldman, responsable de la investigación.

   En una etapa temprana del estudio, el equipo de Goldman trasplantó células en ratones con enfermedades de mielina y consiguió que éstas “restauraran completamente la mielina del cerebro y la médula espinal de los animales, lo que permitió que sobrevivieran”.

   El siguiente reto era identificar la fuente ideal para producir las células de mielina, ya que hasta ahora las investigaciones estaban enfocadas en células madre embrionarias, que conllevan una serie de problemas tanto éticos como de efectos secundarios.

   “En varios estudios se estableció que el uso de células de embriones podría producir tumores. También preocupaba el hecho de que nunca son la coincidencia genética del paciente en que estas trasplantando la célula y tienes que usar inmunosupresores para evitar el rechazo”, ha explicado Goldman.

   Sin embargo, el tejido de la piel se ocupa de resolver todos estos problemas ya que, en primer lugar, “no hay un problema ético”. Además “en estas células no se ve que se generen tumores y, por último, como se pueden tomar del mismo paciente, no producen rechazo”.

   Goldman ha reconocido que se trata de un proceso largo, ya que a los expertos les llevó cuatro años establecer la señalización química exacta necesaria para reprogramar, producir y purificar células oligodendrocitos progenitores en suficientes cantidades para trasplantar en pacientes.

   Tras esto, preparar a cada paciente les llevaría al menos seis meses, por lo que “el tiempo podría ser una desventaja”.

   El próximo paso, según ha avanzado, será iniciar en los próximos dos años estudios clínicos para tratar esclerosis múltiple a partir de estas células reprogramadas de la piel.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/noticia-desarrollan-celulas-cerebrales-sanas-partir-celulas-piel-20130208144235.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut