Investigadors de la Universitat de Concepción intenten desenvolupar un sistema per controlar als pacients que sofreixen d’esclerosi múltiple. En una primera instància, s’estudiarà a un grup d’ancians malalts de la llar, The Boston Home.   Investigadores de la Universidad de Concepción intentan desarrollar un sistema para controlar a los pacientes que sufren de esclerosis múltiple. En una primera instancia, se estudiará a un grupo de ancianos enfermos del hogar,  The Boston Home.

  Investigadors d’Enginyeria Civil Biomèdica de la Universitat de Concepció juntament amb col·legues de l’Institut Tecnològic de Massachussets d’Estats Units es troben treballant en el desenvolupament de dispositius capaços de monitorear els paràmetres físics en persones amb esclerosi múltiple per advertir quan s’exposin a altes temperatures que poguessin perjudicar-los.

Aquesta malaltia es produeix pel dany de la mielina, que provoca una disminució o la detenció dels impulsos nerviosos. Els pacients amb aquesta malaltia exposats a altes temperatures presenten majors dificultats, segons es va constatar a Estats Units on s’han reportat més casos de morts durant l’estiu per aquesta malaltia.

El responsable local de la investigació, Estaven Pi, explica que les persones malaltes que depenen d’una cadira de rodes, són més sensibles a la calor i solen sofrir episodis d’estrès tèrmic, per la qual cosa la idea d’aquest estudi és construir un dispositiu no invasivo, adossat a la cadira de rodes, capaç de recollir informació d’utilitat, a través d’una sèrie de sensors, i enviar-la a una central de control dels pacients.

Pi va indicar que, en una primera instància el projecte estarà focalitzat en The Boston Home, una llar per a adults majors amb esclerosi múltiple, amb els qui es realitzaran les proves. “Són uns 200 residents, tots en cadires de roda, amb diferents graus d’invalidesa. El que necessiten ells (en la llar) és una sistema no de seguiment, sinó de recolzo en la cura dels pacients”.

Els estudiosos van proposar mesurar la temperatura i humitat per calcular cuán exposats estan els pacients a sofrir cops de calor. “Nosaltres agreguem sensors de moviment per veure si la persona està activa, així com sensors d’inclinació, perquè se suposa que cada cert temps s’ha d’inclinar la cadira cap a enrere per canviar el seu punt de suport i evitar la formació escaras”, va explicar Pi.

També van incloure sensors UV, per mesurar temps d’exposició al sol; de pressió, per mesurar freqüència respiratòria, i un tercer anomenat balistocardiograma, per detectar freqüència cardíaca, amb la qual, al costat de la respiració, “es pot estimar si la persona està en alguna situació d’estrès”, va assenyalar l’investigador de la Universitat de Concepción.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2012/07/22/952159/desarrollan-sistema-controlar-pacientes-esclerosis-multiple.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Investigadores de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Concepción junto con colegas del Instituto Tecnológico de Massachussets de Estados Unidos se encuentran trabajando en el desarrollo de dispositivos capaces de monitorear los parámetros físicos en personas con esclerosis múltiple para advertir cuando se expongan a altas temperaturas que pudieran perjudicarlos.

Esta enfermedad se produce por el daño de la mielina, que provoca una disminución o la detención de los impulsos nerviosos. Los pacientes con esa enfermedad expuestos a altas temperaturas presentan mayores dificultades, según se constató en Estados Unidos donde se han reportado más casos de muertes durante el verano por esa enfermedad.

El responsable local de la investigación, Estaban Pino, explica que las personas enfermas que dependen de una silla de ruedas, son más sensibles al calor y suelen sufrir episodios de estrés térmico, por lo cual la idea de este estudio es construir un dispositivo no invasivo, adosado a la silla de ruedas, capaz de recoger información de utilidad, a través de una serie de sensores, y enviarla a una central de control de los pacientes.

Pino indicó que, en una primera instancia el proyecto estará focalizado en The Boston Home, un hogar para adultos mayores con esclerosis múltiple, con quienes se realizarán las pruebas. “Son unos 200 residentes, todos en sillas de rueda, con distintos grados de invalidez. Lo que necesitan ellos (en el hogar) es una sistema no de seguimiento, sino de apoyo en el cuidado de los pacientes”.

Los estudiosos propusieron medir la temperatura y humedad para calcular cuán expuestos están los pacientes a sufrir golpes de calor. “Nosotros agregamos sensores de movimiento para ver si la persona está activa, así como  sensores de inclinación, porque se supone que cada cierto tiempo se tiene que inclinar la silla hacia atrás para cambiar su punto de apoyo y evitar la formación escaras”, explicó Pino.

También incluyeron sensores UV, para medir tiempos de exposición al sol; de presión, para medir frecuencia respiratoria, y un tercero llamado balistocardiograma, para detectar frecuencia cardiaca, con la cual, junto a la respiración, “se puede estimar si la persona está en alguna situación de estrés”, señaló el investigador de la Universidad de Concepción.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2012/07/22/952159/desarrollan-sistema-controlar-pacientes-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content