La incidència i prevalença de l’esclerosi múltiple (EM) —que a Espanya pateixen unes 46.000 persones— està augmentant, i “encara que també han augmentat els mètodes i l’eficàcia per diagnosticar la malaltia, a mesura que s’incrementen els casos, puja aquesta proporció en tots els països que s’ha estudiat”, segons Celia Oreja-Guevara, coordinadora del Grup d’Estudi de Malalties Desmielinizantes de la SEN, que ha realitzat aquestes manifestacions amb motiu del Dia Nacional de la EM, el 18 de desembre. La incidencia y prevalencia de la esclerosis múltiple (EM) —que en España padecen unas 46.000 personas— está aumentando, y “aunque también han aumentado los métodos y la eficacia para diagnosticar la enfermedad, a medida que se incrementan los casos, sube esta proporción en todos los países que se ha estudiado”, según Celia Oreja-Guevara, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la SEN, que ha realizado estas manifestaciones con motivo del Día Nacional de la EM, el 18 de diciembre.

Encara que en les últimes dues dècades s’han produït molts avanços en el seu coneixement i tractament, encara no existeix causa coneguda ni que es pugui atribuir de forma directa a la EM, encara que hi ha diverses hipòtesis. Per aquesta raó, segons l’especialista, “és important seguir aprofundint en l’estudi dels factors ambientals, com la vitamina D, el virus de Epstein-Barr i les radiacions ultraviolades per conèixer el seu origen, així com els possibles biomarcadores de resposta, d’evolució i diagnòstic”.

Aquest any s’ha produït un avanç qualitatiu a l’hora d’evitar i retardar les recaigudes d’aquesta malaltia, amb l’aparició d’un nou tractament oral que oferirà als pacients una millor qualitat de vida. “S’ha comprovat que redueix el nombre de brots en més d’un 50 per cent. A més, s’incrementa l’adherència al mateix gràcies a la comoditat de la presa oral ja que fins avui tots els tractaments existents eren injectables, i augmenta la qualitat de vida dels pacients”, apunta Oreja-Guevara. També han aparegut dos nous tractaments simptomàtics. “Un d’ells —continua— redueix en un 30 per cent la espasticidad en els pacients i ja està aprovat a Espanya, Alemanya, Anglaterra i Canadà. I l’altre, encara que encara no es comercialitza a Espanya, però sí a Estats Units i a Alemanya, millora la marxa al voltant d’un 30 per cent”.

Davant aquest panorama, “una detecció i un tractament precoç són les millors armes amb les quals expliquem per combatre els efectes d’aquesta malaltia”, conclou.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.gacetamedica.com/articulo.aspx?idart=582353&idcat=793&tipo=2

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Aunque en las últimas dos décadas se han producido muchos avances en su conocimiento y tratamiento, aún no existe causa conocida ni que se pueda atribuir de forma directa a la EM, aunque hay varias hipótesis. Por esa razón, según la especialista, “es importante seguir profundizando en el estudio de los factores ambientales, como la vitamina D, el virus de Epstein-Barr y las radiaciones ultravioletas para conocer su origen, así como los posibles biomarcadores de respuesta, de evolución y diagnóstico”.

 Este año se ha producido un avance cualitativo a la hora de evitar y retrasar las recaídas de esta enfermedad, con la aparición de un nuevo tratamiento oral que ofrecerá a los pacientes una mejor calidad de vida. “Se ha comprobado que reduce el número de brotes en más de un 50 por ciento. Además, se incrementa la adherencia al mismo gracias a la comodidad de la toma oral ya que hasta la fecha todos los tratamientos existentes eran inyectables, y aumenta la calidad de vida de los pacientes”, apunta Oreja-Guevara. También han aparecido dos nuevos tratamientos sintomáticos. “Uno de ellos —continúa— reduce en un 30 por ciento la espasticidad en los pacientes y ya está aprobado en España, Alemania, Inglaterra y Canadá. Y el otro, aunque todavía no se comercializa en España, pero sí en Estados Unidos y en Alemania, mejora la marcha alrededor de un 30 por ciento”.

 Ante este panorama, “una detección y un tratamiento precoz son las mejores armas con las que contamos para combatir los efectos de esta enfermedad”, concluye.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.gacetamedica.com/articulo.aspx?idart=582353&idcat=793&tipo=2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content