L’anàlisi sobre una patologia de diagnòstic complex permet millorar la qualitat de vida dels pacients, que sumat a eines d’actualització als professionals de la salut optimitzaran els temps de resposta davant aquesta malaltia. Metges veneçolans i estrangers, especialistes en neurologia i radiologia, es van donar cita en la primera Reunió d’Experts en Esclerosi Múltiple realitzada recentment per l’equip de Novartis de Veneçuela.  El análisis sobre una patología de diagnóstico complejo permite mejorar la calidad de vida de los pacientes, que sumado a herramientas de actualización a los profesionales de la salud optimizarán los tiempos de respuesta ante esta enfermedad. Médicos venezolanos y extranjeros, especialistas en neurología y radiología, se dieron cita en la primera Reunión de Expertos en Esclerosis Múltiple realizada recientemente por el equipo de Novartis de Venezuela.

L’objectiu principal de la trobada va ser analitzar l’evolució en els criteris de diagnòstics, la importància de la detecció primerenca i debatre respecte als programes de suport integral per al pacient, així com les diverses opcions terapèutiques que poden brindar-li millor qualitat de vida a els qui conviuen amb aquesta patologia.

L’esdeveniment va comptar amb la presència de reconeguts convidats internacionals com el cap de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital Verge Macarena, a Sevilla, doctor Guillermo Esquerre, qui va parlar sobre eficàcia i seguretat de les diverses opcions terapèutiques que existeixen per al tractament d’aquesta patologia.

La dissertació entorn del desenvolupament dels criteris de diagnòstic va estar a càrrec de la neuròloga Mar Tintoré, responsable assistencial del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya, a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Espanya. Al seu torn, la radiòloga Cristina Auger, coordinadora neuro-clínica de la Unitat de Ressonància Magnètica del mateix centre de salut, va parlar de les diverses tècniques en l’àmbit de la radiologia, que contribueixen a detectar la malaltia. També experts nacionals com els doctors Elizabeth Armes, Rosalba León, Omaira Molina i Alvaro Ramírez van presentar un repertori d’informació científica que va enriquir notablement aquesta trobada.

Els especialistes van coincidir en la importància de crear constants programes d’actualització sobre aquesta patologia, ja que aquesta pot ser una forma significativa de diagnosticar primerencament la malaltia i millorar la qualitat de vida de prop de 1800 pacients veneçolans diagnosticats amb esclerosi múltiple.
Actualització constant

El director mèdic de Novartis de Veneçuela, Dr. Juan Marquis, va considerar “un gran privilegi l’haver reunit un equip multidisciplinari que està sensibilitzat a les necessitats dels pacients amb esclerosi múltiple i han estat treballant de manera entusiasta per construir la proposta de valor que sens dubte marcarà un canvi requerit en el suport a les necessitats dels pacients”. NPEA

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://informe21.com/novartis/diagnostico-temprano-vital-contar-enfermedad-esclerosis-multiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El objetivo principal del encuentro fue analizar la evolución en los criterios de diagnósticos, la importancia de la detección temprana y debatir respecto a los programas de apoyo integral para el paciente, así como las diversas opciones terapéuticas que pueden brindarle mejor calidad de vida a quienes conviven con esta patología.

El evento contó con la presencia de reconocidos invitados internacionales como el jefe de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Virgen Macarena, en Sevilla, doctor Guillermo Izquierdo, quien habló sobre eficacia y seguridad de las diversas opciones terapéuticas que existen para el tratamiento de esta patología.

La disertación en torno al desarrollo de los criterios de diagnóstico estuvo a cargo de la neuróloga Mar Tintoré, responsable asistencial del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, España. A su vez, la radióloga Cristina Auger, coordinadora neuro-clínica de la Unidad de Resonancia Magnética del mismo centro de salud, habló de las diversas técnicas en el ámbito de la radiología, que contribuyen a detectar la enfermedad. También expertos nacionales como los doctores Elizabeth Armas, Rosalba León, Omaira Molina y Alvaro Ramírez presentaron un repertorio de información científica que enriqueció notablemente este encuentro.

Los especialistas coincidieron en la importancia de crear constantes programas de actualización sobre esta patología, ya que ésta puede ser una forma significativa de diagnosticar tempranamente la enfermedad y mejorar la calidad de vida de cerca de 1800 pacientes venezolanos diagnosticados con esclerosis múltiple.

Actualización constante

El director médico de Novartis de Venezuela, Dr. Juan Marques, consideró “un gran privilegio el haber reunido un equipo multidisciplinario que está sensibilizado a las necesidades de los pacientes con esclerosis múltiple y han estado trabajando de manera entusiasta para construir la propuesta de valor que sin duda marcará un cambio requerido en el apoyo a las necesidades de los pacientes”. NPEA

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://informe21.com/novartis/diagnostico-temprano-vital-contar-enfermedad-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content