Informar-vos que el pròxim dimarts 29 de desembre a les 11 hores realitzarem l’Assemblea General Ordinària de Socis/es
 
Davant la  impossibilitat de fer reunions presencials per les restriccions derivades del coronavirus, i a l’empara del que estableix el Reial Decret 8/2020 de 17 de març sobre mesures per fer front a l’impacte del COVID-19, de manera excepcional l’ordenament jurídic permet la celebració de reunions dels òrgans de govern d’associacions i fundacions a través de mitjans telemàtics fins al 31 de desembre del 2020.
 
L’Assemblea General Ordinària és realitzarà per videoconferència i per fer-se efectiva  necessitem que ens envieu abans del dia 21 de desembre un correu electrònic de gmail(    @gmail.com)  per poder connectar-vos.  Un cop el rebrem us enviarem l’enllaç per poder connectar-vos
 
L’ordre del día és el següent 
-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
-Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes del 2019
-Lectura i aprovació, si escau, del pressupost del 2020
-Memoria d’activitats i serveis realitzats  al 2019
-Projecte d’activitats del 2020
-Centre de dia LA LLAR 2021
-Torn obert de paraules.
 
És molt important la vostra assistència ja que aprofitarem per informar sobre la continuïtat de l’entitat. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content