La Diputació de Toledo col · labora amb ADEM-TO per tal de contribuir al desenvolupament del programa conegut com ‘rehabilitació integral’.La Diputación de Toledo colabora con ADEM-TO con el fin de contribuir al desarrollo del programa conocido como ‘Rehabilitación Integral’.

La Diputació de Toledo ha abonat 4.000 euros a l’ Associació d’Esclerosi Múltiple1 de Toledo (ADEM-TO) perquè “puguin millorar la situació de les persones afectades per l’esclerosi múltiple i malalties similars en l’àmbit de la província de Toledo”.

El president de la Diputació de Toledo, Arturo García-Tizón López2 , i la presidenta de l’ Associació d’Esclerosi Múltiple de Toledo3 (ADEM-TO), han subscrit l’acord de cooperació a favor dels afectats per aquesta malaltia, segons ha informat aquesta institució en nota de premsa.

La Diputació de Toledo col · labora amb ADEM-TO per tal de contribuir al desenvolupament del programa conegut com ‘rehabilitació integral’, dirigit aproximadament a 65 associats afectats per esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives cròniques perquè rebin tractament.

Des de l’Associació “es busca disminuir l’impacte” que un diagnòstic d’esclerosi múltiple produeix tant en el propi afectat com als seus familiars, per al que es porten a terme activitats molt específiques, destinades a aconseguir aquests objectius, i que reben el suport de la Diputació de Toledo.

El programa de ‘Rehabilitació Integral’ pretén “mantenir i millorar l’estat funcional dels afectats, fomentant la convivència i el contacte entre ells”, vol “garantir suport psicològic, social i físic, necessaris per aconseguir el major grau possible d’autonomia personal” .

El programa promociona la informació i difusió de l’esclerosi múltiple, orienta sobre la malaltia i l’Associació i ofereix suport psicològic, entre moltes actuacions incorporades sota demanda dels propis afectats i les seves famílies.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lacerca.com/noticias/toledo/diputacion
_toledo_euros_asociacion_esclerosis_multiple_mejorar_situacion-147732-1.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La Diputación de Toledo ha abonado 4.000 euros a la Asociación de Esclerosis Múltiple1 de Toledo (ADEM-TO) para que “puedan mejorar la situación de las personas afectadas por la esclerosis múltiple y enfermedades similares en el ámbito de la provincia de Toledo”.

El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón López2, y la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo3 (ADEM-TO), han suscrito el acuerdo de cooperación a favor de los afectados por esta enfermedad, según ha informado esta institución en nota de prensa.

La Diputación de Toledo colabora con ADEM-TO con el fin de contribuir al desarrollo del programa conocido como ‘Rehabilitación Integral’, dirigido aproximadamente a 65 asociados afectados por esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas crónicas para que reciban tratamiento.

Desde la Asociación “se busca disminuir el impacto” que un diagnóstico de esclerosis múltiple produce tanto en el propio afectado como en sus familiares, para lo que se llevan a cabo actividades muy específicas, destinadas a lograr esos objetivos, y que reciben el respaldo de la Diputación de Toledo.

El programa de ‘Rehabilitación Integral’ pretende “mantener y mejorar el estado funcional de los afectados, fomentando la convivencia y el contacto entre ellos”, quiere “garantizar apoyo psicológico, social y físico, necesarios para lograr el mayor grado posible de autonomía personal”.

El programa promociona la información y difusión de la esclerosis múltiple, orienta sobre la enfermedad y la Asociación y ofrece apoyo psicológico, entre otras muchas actuaciones incorporadas bajo demanda de los propios afectados y sus familias.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lacerca.com/noticias/toledo/diputacion
_toledo_euros_asociacion_esclerosis_multiple_mejorar_situacion-147732-1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content