L’Associació Catalana LA LLAR de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, formada per persones afectades per aquesta malaltia crònica i altres malalties de caràcter neurodegeneratiu. El nostre número actual de socis és de 180 persones.La Asociación Catalana LA LLAR de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, formada por personas afectadas por esta enfermedad crónica y otras enfermedades de carácter neurodegenerativo. Nuestro número actual de socios es de 180 personas.

 L’esclerosi múltiple és una malaltia  neurològica que afecta a la substancia blanca del sistema nerviós central: medul·la, tronc cerebral, cervell i arrels de les parets cranials i nervioses espinals.

Les fibres són recobertes per una substancia denominada mielina. Quan aquesta es destrueix apareixen les plaques  de teixit endurit, l’esclerosi. A conseqüència d’aquest enduriment queden interromputs els impulsos transitòriament o de manera definitiva. Poden originar-se símptomes múltiples associats de diferents maneres, els més usuals son esgotament, alteracions urologiques i d’equilibri i trastorns motors que , ens els casos més greus poden generar paràlisi.

 Les dones son dues vegades més propenses per a desenvolupar aquesta malaltia, afectant a moltes persones joves, entre 20 i 40 anys. Desgraciadament l’esclerosi múltiple,  els hi acompanyarà la resta de la seva vida creant discapacitats greus com anteriorment hem citat.

 Volem fer constar i denunciar que amb la nova Reforma Sanitaria el nostre col·lectiu s’ha vist completament afectat. Ara les persones que tenen incontinència només tenen dret a rebre tres bolquers diaris. Des de l’entitat creiem que no son conscients del que això suposa per una senyora que te aquesta problemàtica ja que si fos així no s’hagués permet aquesta retallada tan poc estudiada. 

 Poder utilitzar només tres bolquers diàriament, suposa que la persona vagi completament mullada tot el dia, tingui complicacions i li surtin ulceres que desprès li serà  impossible de curar.

 La persona no només pateix conseqüències físiques ja que també pateix conseqüències psicològiques molt greus ja que provoquen que la persona s’aïlli socialment ( allò per el que lluitem dia a dia des de l’entitat)

 Com anteriorment hem citat, les dones son més propenses a tenir  esclerosis múltiple i tenen entre 20 i 40 anys. ¿Quina classe de vida podran tenir si porten la roba mullada o  ja bé fan olor?  Les persones que han aprovat aquesta reforma desconeixen com pot arribar a ser de  denigrant aquesta situació.

Desitjaríem que es busqués una solució satisfactòria per a ambdues parts

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta a la sustancia blanca del sistema nervioso central: medula, tronco cerebral, cerebro y raíces de las paredes craneales y nerviosas espinales.

Las fibras están recubiertas por una sustancia denominada mielina. Cuando esta se destruye aparecen las placas de tejido endurecido, la esclerosis. A consecuencia de este endurecimiento quedan interrumpidos los impulsos transitoriamente o de manera definitiva. Pueden originarse síntomas múltiples asociados de diferentes maneras, los más usuales son: agotamiento, alteraciones urológicas, de equilibrio y trastornos motores que  en los casos más graves, pueden generar parálisis.

Las mujeres son dos veces más propensas a desarrollar esta enfermedad, afectando a muchas personas jóvenes, entre 20 y 40 años. Desgraciadamente la esclerosis múltiple, se los acompañará el resto de su vida creando discapacitados graves como anteriormente hemos citado.

Queremos hacer constar y denunciar que con la nueva Reforma Sanitaria el nuestro colectivo se ha visto completamente afectado. Ahora las personas que tienen incontinencia sólo tienen derecho a recibir tres pañales diarios. Desde la entidad creemos que no son conscientes de lo que esto supone para una señora que sufre  esta problemática puesto que si así fuera no se hubiera permitido este recorte tan poco estudiado.

Poder utilizar sólo tres pañales diariamente, supone que la persona vaya completamente mojada todo el día, tenga complicaciones y le salgan ulceras que después le será imposible de curar.

La persona no sólo sufre consecuencias físicas si no que también sufre consecuencias psicológicas muy graves que pueden provocar que la persona se aísle socialmente ( aquello por lo que luchamos día a día desde la entidad)

Cómo anteriormente hemos citado, las mujeres son más propensas a tener esclerosis múltiple y tienen entre 20 y 40 años. ¿Qué clase de vida podrán tener si traen la ropa mojada o  bien. huelen? Las personas que han aprobado esta reforma desconocen como puede llegar a ser de denigrante esta situación.

Desearíamos que se buscara una solución satisfactoria para ambas partes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content