Un equip interdisciplinari de la Universitat de Jaén està treballant en el disseny i implementació d’una plataforma web que incorpora un programari amb el qual serà possible detectar de forma precoç malalties neurodegenerativas com l’Alzheimer o l’esclerosi múltiple, segons ha informat aquest divendres la Fundació Descobreix, en el marc del ‘Dia Nacional de l’Esclerosi Múltiple’, que se celebra aquest diumenge.   Un equipo interdisciplinar de la Universidad de Jaén está trabajando en el diseño e implementación de una plataforma web que incorpora un software con el que será posible detectar de forma precoz enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la esclerosis múltiple, según ha informado este viernes la Fundación Descubre, en el marco del ‘Día Nacional de la Esclerosis Múltiple’, que se celebra este domingo.

La plataforma, que estarà accessible a través d’Internet, rebrà i analitzarà les imatges realitzades amb ressonància magnètica i, mitjançant l’aplicació d’un model matemàtic, tractarà de revelar les possibles anormalitats estructurals de la substància blanca i la matèria grisa del cervell que poden evidenciar aquestes patologies.

“Sobretot, aquelles que no poden ser identificades a simple vista en les imatges de ressonància magnètica”, ha explicat sobre aquest tema Juan Ruiz de Miras, investigador principal del projecte. En concret, el model matemàtic empleat, desenvolupat per l’equip en investigacions anteriors, realitza els càlculs sobre la base de la dimensió fractal, és a dir, com un objecte geomètric omple l’espai en el qual està immers.

“La dimensió fractal pot ser un bon descriptor quantitatiu de les possibles anormalitats d’un cervell perquè permet detectar canvis en estadis inicials de malalties neurodegenerativas amb la qual cosa es revela com una valuosa i potent eina d’aplicació diagnòstica”, ha explicat Ruiz de Miras.

L’objectiu final del projecte és posar la plataforma al servei de la comunitat científica perquè li serveixi de recolzo en els seus diagnòstics. A més, la utilització de la plataforma servirà per crear una base de dades amb un nombre significatiu d’imatges i per validar clínicament l’estudi.

“Per a la correcta validació de l’eina hem de provar-la amb un nombre de persones major del que fins ara hem fet i amb imatges procedents de diferents aparells d’escàner”, ha agregat l’investigador principal.

LLISTA EN PROVA PER 2012

La plataforma, que inicialment serà d’accés gratuït, estarà llista en prova per a principis de 2012. Per a la seva engegada definitiva, en 2013, l’equip s’ha marcat com a objectiu millorar el temps de resposta de la web.

“Volem que l’anàlisi de les imatges es realitzi gairebé de forma instantània i per a això hem de millorar la integració dels algorismes matemàtics que emprem. S’espera que l’adaptació i millora d’aquests càlculs per a la seva execució sobre plataforma permeti aconseguir el grau d’interactivitat necessari per a la seva integració en una web realment útil i d’ús fàcil”, ha aprofundit.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/asistencia-00670/noticia-disenan-plataforma-web-deteccion-precoz-esclerosis-multiple-alzheimer-20111216114545.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

   La plataforma, que estará accesible a través de Internet, recibirá y analizará las imágenes realizadas con resonancia magnética y, mediante la aplicación de un modelo matemático, tratará de revelar las posibles anormalidades estructurales de la sustancia blanca y la materia gris del cerebro que pueden evidenciar estas patologías.

   “Sobre todo, aquellas que no pueden ser identificadas a simple vista en las imágenes de resonancia magnética”, ha explicado al respecto Juan Ruiz de Miras, investigador principal del proyecto. En concreto, el modelo matemático empleado, desarrollado por el equipo en investigaciones anteriores, realiza los cálculos sobre la base de la dimensión fractal, es decir, cómo un objeto geométrico llena el espacio en el que está inmerso.

   “La dimensión fractal puede ser un buen descriptor cuantitativo de las posibles anormalidades de un cerebro porque permite detectar cambios en estadios iniciales de enfermedades neurodegenerativas con lo cual se revela como una valiosa y potente herramienta de aplicación diagnóstica”, ha explicado Ruiz de Miras.

   El objetivo final del proyecto es poner la plataforma al servicio de la comunidad científica para que le sirva de apoyo en sus diagnósticos. Además, la utilización de la plataforma servirá para crear una base de datos con un número significativo de imágenes y para validar clínicamente el estudio.

   “Para la correcta validación de la herramienta tenemos que probarla con un número de personas mayor de lo que hasta ahora hemos hecho y con imágenes procedentes de diferentes aparatos de escáner”, ha agregado el investigador principal.

LISTA EN PRUEBA PARA 2012

   La plataforma, que inicialmente será de acceso gratuito, estará lista en prueba para principios de 2012. Para su puesta en marcha definitiva, en 2013, el equipo se ha marcado como objetivo mejorar el tiempo de respuesta de la web.

   “Queremos que el análisis de las imágenes se realice casi de forma instantánea y para ello tenemos que mejorar la integración de los algoritmos matemáticos que empleamos. Se espera que la adaptación y mejora de estos cálculos para su ejecución sobre plataforma permita conseguir el grado de interactividad necesario para su integración en una web realmente útil y de uso fácil”, ha ahondado.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/asistencia-00670/noticia-disenan-plataforma-web-deteccion-precoz-esclerosis-multiple-alzheimer-20111216114545.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut