La Fundación Esclerosi Múltiple (FEMM) ha organitzat un esdeveniment amb 32 piscines participants a Madrid. La seva finalitat és ajudar les persones amb aquesta patologia i als seus familiars, així com recolzar la seva investigació.Tots els fons recaptats es destinaran als serveis de rehabilitació.

La Fundación Esclerosis Múltiple (FEMM) ha organizado un evento con 32 piscinas participantes en Madrid. Su finalidad es ayudar a las personas con dicha patología y a sus familiares, así como apoyar su investigación. Todos los fondos recaudados se destinarán a los servicios de rehabilitación.

Les piscines col·laboradores cediran les seves instal·lacions durant el 10 de juliol habilitant un espai perquè les persones que ho desitgin puguin res per donar suport a aquesta malaltia. Al final de la jornada, es comptabilitzarà en cada piscina el nombre de participants i els metres nedats i, posteriorment, es procedirà al recompte entre totes les instal·lacions participants.
Així mateix, cada piscina organitzarà una sèrie d’activitats lúdiques, culturals i esportives i posarà a disposició dels banyistes el material del ‘Mulla’t per l’EM’ (samarretes, tovalloles, clauers …), amb la imatge que Katuki Saguyaki ha dissenyat per aquest any.

“Mulla’t representa una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les persones afectades per l’esclerosi múltiple que compta amb una tradició de 22 anys a Catalunya i 19 a Madrid. Convidem a la ciutadania a que s’uneixi a nosaltres el dia 10 de juliol a les piscines participants, per dur a terme una jornada solidària envoltats de persones implicades i actives “, ha assenyalat la directora de l’FEMM, Carmen Valls.

L’esclerosi, una malaltia neurològica crònica del sistema nerviós central que perjudica el cervell i la medul·la espinal, afecta 47.000 persones a tot Espanya. L’any passat 110.900 participants van nedar 637.787 quilòmetres a la campanya celebrada a nivell nacional.

Las piscinas colaboradoras cederán sus instalaciones durante el 10 de julio habilitando un espacio para que las personas que lo deseen puedan nada para apoyar esta enfermedad. Al final de la jornada, se contabilizará en cada piscina el número de participantes y los metros nadados y, posteriormente, se procederá al recuento entre todas las instalaciones participantes.
Asimismo, cada piscina organizará una serie de actividades lúdicas, culturales y deportivas y pondrá a disposición de los bañistas el material del ‘Mójate por la EM’ (camisetas, toallas, llaveros…), con la imagen que Katuki Saguyaki ha diseñado para este año.

Asimismo, cada piscina organizará una serie de actividades lúdicas, culturales y deportivas y pondrá a disposición de los bañistas el material del ‘Mójate por la EM’ (camisetas, toallas, llaveros…), con la imagen que Katuki Saguyaki ha diseñado para este año.

“Mójate representa una acción de sensibilización social y de solidaridad con las personas afectadas por la esclerosis múltiple que cuenta con una tradición de 22 años en Cataluña y 19 en Madrid. Invitamos a la ciudadanía a que se una a nosotros el día 10 de julio en las piscinas participantes, para llevar a cabo una jornada solidaria rodeados de personas implicadas y activas”, ha señalado la directora de la FEMM, Carmen Valls.

La esclerosis, una enfermedad neurológica crónica del sistema nervioso central que perjudica al cerebro y la médula espinal, afecta a 47.000 personas en toda España. El año pasado 110.900 participantes nadaron 637.787 kilómetros en la campaña celebrada a nivel nacional.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7660781/06/16/El-10-de-julio-se-celebra-Mojate-por-la-esclerosis-multiple-en-Madrid.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME


 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7660781/06/16/El-10-de-julio-se-celebra-Mojate-por-la-esclerosis-multiple-en-Madrid.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content