Neuròlegs experts realitzaran proves diagnòstiques en Santa Creu de Tenerife per mesurar la salut cervell -vascular dels ciutadans.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 (EUROPA PRESS) Neurólogos expertos realizarán pruebas diagnósticas en Santa Cruz de Tenerife para medir la salud cerebro-vascular de los ciudadanos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 (EUROPA PRESS)

A les Canàries, les malalties neurològiques afecten unes 300.000 persones, el que equival al 16 per cent de la població total de l’arxipèlag, a més, s’estima que l’augment de l’esperança de vida a Espanya produirà un increment de la freqüència d’aquestes malalties en les pròximes dècades.

 Per aquest motiu, el proper dijous, 11 d’octubre, dues carpes informatives i de diagnòstic estaran instal · lades al Parc García Sanabria de Santa Creu de Tenerife de 10.00 a 18.00 hores, on neuròlegs experts s’encarregaran de coordinar cadascuna de les activitats que tant la SEN com la Fundació del Cervell han dissenyat perquè totes aquelles persones que ho desitgin puguin realitzar diferents proves de diagnòstic, formació, entrenament i exercici del cervell, i informar-se sobre aspectes poc coneguts del cervell i sobre la importància de mantenir-lo sa.

 Dins de les carpes es realitzaran proves diagnòstiques per mesurar la correcta salut cervell-vascular dels visitants, així com jocs i test cognitius, de percepció i d’habilitat – especialitzats tant per a adults com per a nens – que els permetran posar a prova la seva agilitat mental. En finalitzar l’activitat, a tots els assistents se’ls lliurarà una Targeta Cervell-Saludable amb els resultats que hagin obtingut en cada prova i podran resoldre qualsevol dubte que tinguin amb els especialistes, tal com ha explica el doctor Valentí Mateos, coordinador de la Setmana del Cervell i vocal de Relacions Institucionals de la SEN.

 Més, per tota Canàries s’han programat conferències-col · loqui en col · legis, on els neuròlegs realitzaran presentacions enfocades al públic infantil amb l’objectiu de fer extensible la celebració de la Setmana del Cervell i les seves objectius entre els més petits.

 Tot i que les malalties neurològiques més freqüents i conegudes per la societat són les demències (entre les quals s’inclou la malaltia d’Alzheimer), l’ictus, l’epilèpsia, la malaltia de Parkinson, l’esclerosi múltiple o la migranya, també hi ha altres malalties neurodegeneratives i neuromusculars com l’esclerosi lateral amiotròfica, les distròfies musculars o les distonies.

 Són malalties molt freqüents que afecten tant a persones joves com a les d’edat avançada i, en moltes ocasions, un diagnòstic precoç en fonamental en moltes d’elles “, comenta el doctor David A. Pérez, director general de la Fundació del Cervell. “Per aquesta raó, amb aquesta iniciativa volem fomentar la importància d’una prevenció activa del cervell així com ajudar a reconèixer possibles símptomes”, afegeix.

  La Setmana del Cervell visitarà enguany Madrid, Múrcia, Albacete, Pamplona, ​​Santiago de Compostel · la i Santa Creu de Tenerife. Compta amb la participació d’associacions de pacients i societats autonòmiques de neurologia, autoritats i totes aquelles persones interessades en participar en aquesta iniciativa, així com amb la col · laboració d’Almirall, Toshiba, Clínica La Llum, Amaranto Dependència i el Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM).

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/20121008/54352759843/el-16-de-la-poblacion-canaria-padece-alguna-enfermedad-neurologica.html

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

En Canarias, las enfermedades neurológicas afectan a unas 300.000 personas, lo que equivale al 16 por ciento de la población total del archipiélago; además, se estima que el aumento de la esperanza de vida en España producirá un incremento de la frecuencia de estas enfermedades en las próximas décadas.

Por tal motivo, el próximo jueves, 11 de octubre, dos carpas informativas y de diagnóstico estarán instaladas en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife de 10.00 a 18.00 horas, donde neurólogos expertos se encargarán de coordinar cada una de las actividades que tanto la SEN como la Fundación del Cerebro han diseñado para que todas aquellas personas que lo deseen puedan realizar distintas pruebas de diagnóstico, formación, entrenamiento y ejercicio del cerebro, e informarse sobre aspectos poco conocidos del cerebro y sobre la importancia de mantenerlo sano.

Dentro de las carpas se realizarán pruebas diagnósticas para medir la correcta salud cerebro-vascular de los visitantes, así como juegos y test cognitivos, de percepción y de habilidad –especializados tanto para adultos como para niños– que les permitirán poner a prueba su agilidad mental. Al finalizar la actividad, a todos los asistentes se les entregará una Tarjeta Cerebro-Saludable con los resultados que hayan obtenido en cada prueba y podrán resolver cualquier duda que tengan con los especialistas, tal y como ha explica el doctor Valentín Mateos, coordinador de la Semana del Cerebro y vocal de Relaciones Institucionales de la SEN.

Además, por toda Canarias se han programado conferencias-coloquio en colegios, donde los neurólogos realizarán presentaciones enfocadas al público infantil con el objetivo de hacer extensible la celebración de la Semana del Cerebro y sus objetivos entre los más pequeños.

Aunque las enfermedades neurológicas más frecuentes y conocidas por la sociedad son las demencias (entre las que se incluye la enfermedad de Alzheimer), el ictus, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple o la migraña, también hay otras enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica, las distrofias musculares o las distonias.

“Son enfermedades muy frecuentes que afectan tanto a personas jóvenes como a las de edad avanzada y, en muchas ocasiones, un diagnóstico precoz en fundamental en muchas de ellas”, comenta el doctor David A. Pérez, director general de la Fundación del Cerebro. “Por esa razón, con esta iniciativa queremos fomentar la importancia de una prevención activa del cerebro así como ayudar a reconocer posibles síntomas”, añade.

La Semana del Cerebro visitará este año Madrid, Murcia, Albacete, Pamplona, Santiago de Compostela y Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con la participación de asociaciones de pacientes y sociedades autonómicas de neurología, autoridades y todas aquellas personas interesadas en participar en esta iniciativa, así como con la colaboración de Almirall, Toshiba, Clínica La Luz, Amaranto Dependencia y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/20121008/54352759843/el-16-de-la-poblacion-canaria-padece-alguna-enfermedad-neurologica.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content