– A Espanya, al voltant de 46.000 persones pateixen aquesta malaltia crònica neurodegenerativa

– És la primera causa de discapacitat no traumàtica entre persones joves a Espanya
– L’agilitació dels processos diagnòstics i terapèutics així com l’engegada d’unitats especials en cada centre hospitalari, milloraria la seva qualitat de vida– En España, alrededor de 46.000 personas padecen esta enfermedad crónica neurodegenerativa

– Es la primera causa de discapacidad no traumática entre personas jóvenes en España
– La agilización de los procesos diagnósticos y terapéuticos así como la puesta en marcha de unidades especiales en cada centro hospitalario, mejoraría su calidad de vida  

Madrid, desembre de 2011.- L’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple (AEDEM-COCEMFE) celebra el Dia Nacional de l’Esclerosi Múltiple diumenge que ve 18 de desembre, posant de manifest la situació de les persones afectades per aquesta malaltia crònica neurodegenerativa.

Els serveis de rehabilitació, atenció psicològica, suport familiar i altres teràpies, puntualment cobertes pel Sistema Nacional de Salut, són imprescindibles per al procés evolutiu personal i social dels afectats per aquesta patologia. El diagnòstic sol donar-se quan s’és adult jove i l’individu es troba en ple desenvolupament de la seva vida laboral i personal. Per això són imprescindibles polítiques de suport per a la integració social i laboral dels afectats d’Esclerosi Múltiple.

Gerardo García Perales, President de l’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple, mostra inquietud davant la situació de crisi que travessem “algunes retallades en sanitat i serveis socials poden posar en perill els projectes que es duen a terme amb les persones afectades d’Esclerosi Múltiple des de les Associacions, que estan directament relacionades amb la seva qualitat de vida i el seu desenvolupament en l’àmbit familiar i laboral”.

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia desmielinizante neurodegenerativa i crònica del sistema nerviós central. El propi sistema immune destrueix la mielina, la capa protectora que envolta les fibres del Sistema Nerviós Central, provocant un dany que interfereix en la transmissió del missatge entre el cervell i diferents parts del cos.

L’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple és una entitat sense ànim de lucre, que agrupa a persones afectades d’Esclerosi Múltiple, els seus familiars i persones sensibilitzades amb la problemàtica d’aquesta complexa patologia. Així mateix, compta amb la col·laboració de professionals de la salut de diferents disciplines relacionades amb la malaltia. El seu àmbit d’actuació és estatal i d’ella depenen associacions adherides de la majoria de les comunitats autònomes.

AEDEM-COCEMFE compta amb un Comitè d’Honor, constituït per destacades personalitats espanyoles i la Presidència de les quals ostenta la Infanta Donya Elena de Borbó. És membre de ple dret de la Federació Internacional d’Associacions d’Esclerosi Múltiple (MSIF) i membre al seu torn de la Plataforma Europea d’Esclerosi Múltiple (EMSP).

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12211/1/El-18-de-diciembre-se-celebra-el-Dia-Nacional-de-la-Esclerosis-Multiple-/Page1.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Madrid, diciembre de 2011.- La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEMCOCEMFE) celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple el próximo domingo 18 de diciembre, poniendo de manifiesto la situación de las personas afectadas por esta enfermedad crónica neurodegenerativa.

Los servicios de rehabilitación, atención psicológica, apoyo familiar y otras terapias, puntualmente cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, son imprescindibles para el proceso evolutivo personal y social de los afectados por esta patología. El diagnóstico suele darse cuando se es adulto joven y el individuo se encuentra en pleno desarrollo de su vida laboral y personal. Por ello son imprescindibles políticas de apoyo para la integración social y laboral de los afectados de Esclerosis Múltiple.

Gerardo García Perales, Presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, muestra inquietud ante la situación de crisis que atravesamos “algunos recortes en sanidad y servicios sociales pueden poner en peligro los proyectos que se llevan a cabo con las personas afectadas de Esclerosis Múltiple desde las Asociaciones, que están directamente relacionadas con su calidad de vida y su desarrollo en el ámbito familiar y laboral”.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad desmielinizante neurodegenerativa y crónica del sistema nervioso central. El propio sistema inmune destruye la mielina, la capa protectora que rodea las fibras del Sistema Nervioso Central, provocando un daño que interfiere en la transmisión del mensaje entre el cerebro y distintas partes del cuerpo.

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple es una entidad sin ánimo de lucro, que agrupa a personas afectadas de Esclerosis Múltiple, sus familiares y personas sensibilizadas con la problemática de esta compleja patología. Asimismo, cuenta con la colaboración de profesionales de la salud de distintas disciplinas relacionadas con la enfermedad. Su ámbito de actuación es estatal y de ella dependen asociaciones adheridas de la mayoría de las comunidades autónomas.

AEDEM-COCEMFE cuenta con un Comité de Honor, constituido por destacadas personalidades españolas y cuya Presidencia ostenta la Infanta Doña Elena de Borbón. Es miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Asociaciones de Esclerosis Múltiple (MSIF) y miembro a su vez de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP).

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12211/1/El-18-de-diciembre-se-celebra-el-Dia-Nacional-de-la-Esclerosis-Multiple-/Page1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content