Carlos de la Iglesia, director de Desenvolupament Corporatiu de MicrosoftCarlos de la Iglesia, director de Desarrollo Corporativo de Microsoft

El director de Desenvolupament Corporatiu de Microsoft , Carlos de l’Església, ha manifestat avui que el 10% de la població té algun tipus de discapacitat i, d’ells, el 80% pot beneficiar-se de la inclusió de funcions d’accessibilitat en el programari .

En una trobada promoguda per IDG i el Centre Nacional de Tecnologies d’Accessibilitat (Centac), Carlos de l’Església va dir que les empreses que entenen l’atenció a les persones amb discapacitat com a responsabilitat social estan equivocades perquè això no és sostenible en el temps. Hem d’atendre a aquest 10% de persones amb algun tipus de dificultat a l’hora d’accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació perquè hi ha un clar cas de negoci, ha afegit.

De l’Església va explicar que, des de fa més de 20 anys, i gràcies a una visita de Bill Gates, president de Microsoft, a Espanya, vam rebre les impressions de les persones amb discapacitat, i ja en el Windows 98 col·laborem per millorar l’accessibilitat la nostra tecnologia.

El director de Desenvolupament Corporatiu de Microsoft va afegir que anem a un escenari en què els nous sistemes virtuals seran les futures aplicacions. Demanarem al dispositiu que faci alguna cosa i l’assistent virtual ho farà per nosaltres.

Alhora, ha explicat que l’estratègia de negoci de Microsoft camina en dues direccions: “Volem que el nostreprogramari sigui el més accessible possible amb funcionalitats bàsiques en els nostres productes, i que altres empreses puguin incorporar solucions a través de les nostres propostes”.

També va esmentar eines com ‘Narrator’, un lector perquè els cecs puguin saber i interpretar el que hi ha a la pantalla. Volem ajudar altres empreses a que construeixin solucions més avançades per a les persones amb discapacitat.

Per la seva banda, Juan Carlos Ramiro, director en funcions del Centac, ha indicat que les empreses han d’entendre que el benefici econòmic ha d’anar de la mà del benefici social. Segons Ramiro, la nova aplicació interactiva de navegació Microsoft, ‘Cortana’, millora la usabilitat del sistema. Volem que el nostre sistema sigui accessible i usable per al major nombre de persones “.

El director de Desarrollo Corporativo de Microsoft, Carlos de la Iglesia, manifestó hoy que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad y, de ellos, el 80% puede beneficiarse de la inclusión de funciones de accesibilidad en el software.

En un encuentro promovido por IDG y el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (Centac), Carlos de la Iglesia dijo que las empresas que entienden la atención a las personas con discapacidad como responsabilidad social están equivocadas porque esto no es sostenible en el tiempo. Tenemos que atender a este 10% de personas con algún tipo de dificultad a la hora de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación porque hay un claro caso de negocio, añadió.

De la Iglesia explicó que, desde hace más de 20 años, y gracias a una visita de Bill Gates, presidente de Microsoft, a España, recibimos las impresiones de las personas con discapacidad, y ya en el Windows 98 colaboramos para mejorar la accesibilidad de nuestra tecnología.

El director de Desarrollo Corporativo de Microsoft añadió que vamos a un escenario en que los nuevos sistemas virtuales serán las futuras aplicaciones. Pediremos al dispositivo que haga algo y el asistente virtual lo hará por nosotros.

Asimismo, explicó que la estrategia de negocio de Microsoft camina en dos direcciones: “Queremos que nuestrosoftware sea lo más accesible posible con funcionalidades básicas en nuestros productos; y que otras empresas puedan incorporar soluciones a través de nuestras propuestas”.

También mencionó herramientas como ‘Narrator’, un lector para que los ciegos puedan saber e interpretar lo que hay en la pantalla. Queremos ayudar a otras empresas a que construyan soluciones más avanzadas para las personas con discapacidad.

Por su parte, Juan Carlos Ramiro, director en funciones del Centac, indicó que las empresas deben entender que el beneficio económico debe ir de la mano del beneficio social. Según Ramiro,  la nueva aplicación interactiva de navegación Microsoft, ‘Cortana’, mejora la usabilidad del sistema. Queremos que nuestro sistema sea accesible y usable para el mayor número de personas”.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Accesibilidad/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22582

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Accesibilidad/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=22582

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content