En el pressupost 2013, la Conselleria de Política Social insular valorant la necessitat de l’entitat de disposar de servei d’atenció psicològica, incrementa fins 21.495,61 euros l’ajuda, des dels 8.715,79 euros del passat any.En el Presupuesto 2013, la Consejería de Política Social insular valorando la necesidad de la entidad de disponer de servicio de atención psicológica, incrementa hasta 21.495,61 euros la ayuda, desde los 8.715,79 euros del pasado año.

La Conselleria de Política Social del Consell de Gran Canària, que dirigeix ​​José Miguel Álamo, destina en el seu Pressupost 2013, un total de 21.495,61 euros al programa social de l’Associació Provincial d’Esclerosi Múltiple (APAE), el que significa que, pràcticament es tripliquen els fons econòmics que rebrà aquesta entitat sense ànim de lucre des de la primera Institució Insular, ja que l’any passat va rebre 8.715,79 euros.

José Miguel Álamo, qui es va reunir amb Lili Quintana, presidenta de l’entitat, va anunciar que l’augment s’ajusta a la proposta tècnica del projecte presentat i s’emmarca dins de la línia de suport a les ONG, s que es realitza des de la Conselleria de Política Social del Consell de Gran Canària per la seva importància dins de l’entramat social i sociosanitari.

“APAEM va comptar l’any passat, va assenyalar el conseller de Política Social del Cabildo, amb una subvenció nominada amb una quantia de 8.715,79 euros, per al desenvolupament del “Projecte d’Acció Social” per tal de col · laborar en les despeses de contractació d’una treballadora social , per al desenvolupament d’actuacions d’atenció social, informació i assessorament a persones afectades d’esclerosi múltiple, així com la difusió i sensibilització respecte a la malaltia i la pròpia associació a l’illa de Gran Canària “.

“En el pressupost 2013, valorant la necessitat de l’entitat de disposar de servei d’atenció psicològica, s’han incrementat fins als 21.495,61 euros l’ajuda destinada al programa social de l’Associació Provincial d’Esclerosi Múltiple, el que significa pràcticament triplicar els fons econòmics que rep aquesta entitat des del Cabildo de Gran Canària amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels afectats d’Esclerosi Múltiples i la seva conseqüent plena integració en la societat “.

 “Tal com ha reiterat el president, José Miguel Bravo de Laguna, l’actual grup de Govern en el Capítol de Gran Canària és conscient de les necessitats socials i-per tant-no eludeix les seves responsabilitats, tal com reflecteix el fet que la Conselleria de Política Social sigui l’únic àrea de Govern que ha vist augmentat el seu pressupost per a aquest any “, va afegir el conseller de l’àrea, José Miguel Álamo.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://lavozdetenerife.com/not/29707/_el_cabildo_de_gran
_canaria_practicamente_triplica_este_ano_la_subvencion
_destinada_a_la_asociacion_provincial_de_esclerosis_multiple/

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, que dirige José Miguel Álamo, destina en su Presupuesto 2013, un total de 21.495,61 euros al programa social de la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple (APAE), lo que significa que, prácticamente se triplican los fondos económicos que recibirá esta entidad sin ánimo de lucro desde la primera Institución Insular, ya que el pasado año recibió 8.715,79 euros.

José Miguel Álamo, quien se reunió con Lili Quintana, Presidenta de dicha entidad, anunció que el aumento se ajusta a la propuesta técnica del proyecto presentado y se enmarca dentro de la línea de apoyo a las ONG,s que se realiza desde la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria por su importancia dentro del entramado social y sociosanitario.

“APAEM contó el pasado año, señaló el Consejero de Política Social del Cabildo, con una subvención nominada con una cuantía de 8.715,79 euros, para el desarrollo del “Proyecto de Acción Social” con el objeto de colaborar en los gastos de contratación de una trabajadora social, para el desarrollo de actuaciones de atención social, información y asesoramiento a personas afectadas de esclerosis múltiple, así como la difusión y sensibilización respecto a la enfermedad y la propia asociación en la isla de Gran Canaria”.

“En el Presupuesto 2013, valorando la necesidad de la entidad de disponer de servicio de atención psicológica, se han incrementado hasta los 21.495,61 euros  la ayuda  destinada al programa social de la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple, lo que significa prácticamente triplicar los fondos económicos que recibe esta entidad desde el Cabildo de Gran Canaria con el fin de mejorar la calidad de vida de los afectados de Esclerosis Múltiples y su consecuente plena integración en la sociedad”.

 “Tal como ha reiterado el Presidente, José Miguel Bravo de Laguna, el actual grupo de Gobierno en el Cabildo de Gran Canaria es consciente de las necesidades sociales y -por tanto- no elude sus responsabilidades, tal como refleja el hecho de que la Consejería de Política Social sea el único área de Gobierno que ha visto aumentado su presupuesto para este año”, añadió el consejero del área, José Miguel Álamo.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://lavozdetenerife.com/not/29707/_el_cabildo_de_gran
_canaria_practicamente_triplica_este_ano_la_subvencion
_destinada_a_la_asociacion_provincial_de_esclerosis_multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content